Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

NODIADAU.

News
Cite
Share

NODIADAU. JtAK FFOL A FAGA LOBRTTDD. Ni ddylai mam gadw ei phlentyn rhag cosp os bydd yn droseddwr. Caled iawn i deimlad un a ddyoddefodd gymaint dros ddyn yw trosglwyddo mab ei chroth i ofynion cyfiawnder. Eto pe megid parch i ddeddf yn mynwos un pan yn ieuanc, drwy bedio celu arno pan droseddai, cedwid ef o lawer bust! cb werwder. Dicbon y cadwesid Turner, llofrudd Horsforth, o'r erogbren pe'r ymddygasai ei fam yn llymach tuag ato pan ydoedd yn blentyn. Ond gellir meddwl wrth y modd gofalus yn mha un y eeisiai guddio ei drosedderchyll pan lofruddiodd yr eneth fach mai cadw arno oedd ei ehynllun drwy ei bywyd, ac yn awr dyner mab wedi ei draddodi i gael ei golli, a'r fam i gael ei hanfon i beny d-wasan aeth. Geiriau y Barnwr Grantham wrth y troseddwr oeddynt, "eich mam yr hon a gymerodd ran mor flaenllaw ac annuwiol i'ch eadw o'r farnedisaeth sydd yn eich baros." Yr ydym yn ddiolchgar i'r Baruwram tefaru m or groew, eto llawenhaem wrth gofio mai mam ydoedd, fod y Barnwr wedi lledcJfu'r gosp ac yn lie ei hanfon i benyd-wasauaeth am ei bywyd ei fod wedi newid y ddedfryd i benyd-wasanaeth am fiwyddyn. Ynsicrceiryn banes liofradd- iaeth Horgfoitb bregeth ofnadwy ar ddyledswydd mamau. AMCAN LLOFBUDD LEBPWL YN GUDD. Ymddengys mai un o'r llofruddiaethau hyny na cheir byth afael ar am can eu cyflawniai yw'r lofruddiaeth a gymerodd le yn Lerpwl yn Mai diweddaf. Er yr holl chwilioa fu ar yrachos hwn nid yw yr amcan oedd gan y llofrudd mewn golwg wrth gyflawni ei anfadwaith wedi dod i'r amlwg eto. Dyma John Conway, yr hen wr a ym- ddangosai mor gyfeillgar gyda Nicholas Martin ieuanc, ar gael ei golli am iddo ei ladd, ac eto nid oes un goleuni wedi ymddangos ar vr amcan. Ai tybed fod yr hen wr wedi cael ei feddianu gan y gynddaredd fwystfilairid y byddwn yn clywed am dani weithiau, sy'n dyheu am waed, ac nad oedd un amcan arall i'w weithred ond boddio yr ellyU creulon yma a lechai yn ei fynwes ? Tebyg na cheir cyfaddefiadgan y llofrudd, a rhaid arcs hyd y dutguddir cyfrinach pob calon yn y dydd hwnw cyn y eeir allan wreiddyn y bwriad a'r oyflawniad creulon o a hono. DIAL DOBIAIDD. Yr un egwyddor sydd wrth f6n calon Toriaeth heddyw a2; oedd yn yr oesan Y aychent ac y lladdent eu gwrthwlnebwyr ynddynt. Edrvchweh ar hanes y Toriaid yn Ngbymru-ni fttddiant ein Hadd a noeth a.ri mae'n wir, ond pob peth at hyny hwy a'i gwnant. 0 herwydd llwfrdra hynafiaid y werin bob!, a'u dallineb. aeth y Toriaid yn gyfoethog a dylanwad,ot a mynant gadw yr awdurdod drwy bob ffordd-tog nen anheg. Oymerwch y m odd yr ymddyga Iarll Salisbury j*t Mr William O'Brien yn engraifft 0 ddull Tori o ymddwyn at wrthwynebwr. Cyhndd- odd Iarll Salisbury Mr William O'Brien 0 gefnogi llofruddiaeth. Baeth Mr O'Brien a chynghaws yn ei erbyn er mwyn amddiffyn ei hun. Syrthiodd y cynghaws trwodd ar rhyw bwnc cyfreithiol. Parodd hyn ifaich y costau o 41500 syrthio ar Mr O'Brien. Ac yn awr gwasga Iarll Salisbury amei arian gyda'r canlyniad anocheladwy s yru Mr O'Brien i Lys y Methdalwyr. Pen draw ydial yma fydd rhwystro Mr O'Brien i gario yn mlaen ei genhadaeth werthfawr ar ran ei gydwladwyr gorthrymedig. Fe gofiwn yr engraifft yma o ddial Toriaidd pan y daw vr etholiad. 3 J DILLON, o'BBIENj A PABNELL. Gwaith y ddau ddioddefydd mawr ar ran Iwerddon, Mri. Dillon a William O'Brien, pan ryddhawyd hwy 0 garchar oedd datgan eu llwyr anghymeradwyaeth o Mr Parnell fel arweinydd i'r Gwyddelod. Mewn atebiad iddynt dywedodd Mr Parnell yn Dublin na rydd efe gam McCarthiaid eto, acamlwg ywna fydd iddo mwy wrandaw ar neb ond ei uchelgais ei hun. Gresyn fod un fu'n flaenor mor dda i'w blaid, yt was mor anfuddiol i'w wlad. Pe'r unid y Parnelliaid ar McCarthiaid o dan yr enw Cenelwyr, gal I air Iwerddon obeithio eadw ffrwyn werthfawr yn mhen gwleidyddwyr Seisnig; ond tra y b'o dwy blaid yn ymladd am gael eu cario gan Ryddfrydwyr neu Geidwadwyr, WaC a hyny hefe ffrwyn nac atalfa, ni ddaw dim lies i'r genedl Wyddelig. DR. OWEN THOMAS. Ar y Sal, a hwnw'r Sol cyntaf yn Awst., y cafodd yr bynafgwr enwog o Lerpwl fyned i fewn drwy y pyrth i'r ddinas. Yr ydoedd yn disgwyl am fyned er's misoedd, ac yn ol cwrs amser nid oedd iddo dymhor hir yn nhir y byw gan, e; fod wedi d'od i fin y pedwai ugaih mlwydd. Ni chladdwyd preg- ethwr mwy ymroddgar na gweithiwr mwy difefl vn ngwinllan ei Aiglwydd, ac y mae colli dyn fet efe nid yn unig yn golfed enwadoU ond yn ergyd frgeaedl. Gallem Jeowi ein ooiofnau a hanes Dr Owen Thomas, ond digon yw dyweud fod Tywysog wedi cwympo.

Y GENHADAETH GYMREIG,

[No title]