Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Quinine Bitters GWILYM EVANS. I™ ™: pARGANFYDDIAD MEDDYGOL PENAF YR OES. TYSTIOLAETH Y BEIRDD I'W RHINWEDDAU. MEDDYGINAETH OREU CYMRU. Quinine Bitters Qwilym Evans. Enwog ydynt trwy ein gwlad; Dwyn tystiolneth 'nawr wna miloedd I'w rhinweddau er iaehacl. Buan cilia anhwylderau Dan eu beffaith mewn modd syn, Cleifion gollant eu clefydau, Wrth ddefnyddio'r Bitters hyn. Symud wnant achosion gofid, Gwneyd y bywyd trist yn lion, Puro'r gwaed, bywiogi'r yspryd, Gyru pob rhyw loes o'r fron. Poenau mewnol ac allanol, Poenau mawrnion, poenau bach, Gwendid corff, a gwendid meddwl, Giliant ffwrdd-daw"r dyn yu iach. Meddyginiaetb naturydyw, Meddyginiaeth berffaith yw; Meddyginiaetb sydd yn gwella Pob anhwylder dynolrhyw, Ceir, tra dyfroedd Gymru'n llifo Drwy ddyffrynoedd tlws ein gwlad, Gleifion wedi gwella'n canmol Evans' Quinine Bitters mad. QUININE BITTERS GWILYM EVANS. QUININE BITTERS GWILYM EVANS. 'Nol nychdod blin dros amser maith Poen yn y ty, a phoen ar y daith, Poen yn y Uys, poea yn y Han, A meth ar fwyniant yn mhob man: Neillduo'r nos i'm gwely'n flin, Y cwsg fel haner ar ddihun, Cyffrous freuddwydion yn ymwa^, Trwy'r meddwl prudd oedd yn lleSgau. Nes im' ar ddamwain ryw brydnawn Gael byd i gyfaill cywir iawn, Cyfeiriodd fi yn ddinacad At Gwilym Evans am iacbad. Mae ganddo," meddai, "'n rhad o hyd Y feddyginiaeth oreu'r byd Os am gael iechydwriaeth lawn, Gwnewch brawf o'r Bitters fore a nawn." 'Nol gwneuthur prawf, rwy'n gwella'n dda Oddiwrth effeithiau yr hen bla; Rwy'n myn'd a dyfod ar fy hynt,— A'm cwsg yn felus megys cynt, Rwy'n ddedwydd iawn mewn llys a ilan, Yn yfed bywyd yn mhob man. A'm gwaedd ar bawb ar for a thir Sy'n dyoddef nychdod, poen, a chur, Gwnewch'brawf o'r feddyginiaeth hon; Hi dyn y briw o dan y fron Daw'r gwan yn gryf o radd i radd, Bydd hadau'r dolur wedi 'u lladd Cewch rodio'n rhydd mewn hoen a hedd, A iechyd llawn yn lloni'r wedd. GWILYM GLAN LLIEDI. QUININE BITTERS -G WIL YM EVANS. MEDDYGINIAETH OREU YR OES. QUININE dd'o i ni'n foddion iach-o ras, Na fn 'rioed ei burach; r Ac i'w bwynt mae 'chydig bach—o'i rinwedd, Yn allu rhyfedd i wella'r afiach. Iolo Trefaldwyn. "Pris poteli, 2s 9c ete, dwbl faint, 4s 6c; blwch yn CYnwys tair potel ddwbl, 12s 6c. I'w gael yn mhob man. Goruchwylwyr yn mhob Plrth o'r bSd. Os ceir unrhyw anhawsder i'w gaeij danfonir ef am y prisiau uchod yn rhad a dyagel drwy y Post i unrhyw gyfeiriad yn y Deyrnas Gyfunol, yn uniongyrchol oddiwrth y perchenogion— QUININE BITTERS MANUFACTURING COMPANY Limited, LLANELLY, SOUTH WALES. D. S.-Gellir cael Quinine Bitters Gwilym EvanS yn America oddiwrth y prif oruchwiliwr—R. D. Wiliamp, Medical Hall, Plymouth, Pa. Y N BERFFAITH W I R FDD Y COLTSFOOT CHEST PROTECTOR (COFRESTREDIG) wedi rhoddi gwellhad mewn canoedd o achosion o Beswch Tost. Anwyd Trwm, Diffyg Anadl (Asthma), Llid |yr Ysgyfaint (Bronchitis), Brest Gwan, &c. Mae yn Feddyginiaeth adgryfhsol i'r Ysgyfaint a'r Gvvddf, yn ddiogel ae un y gellir ymddibynu arni i rai o bob oed, o'r baban i'r hynafgwr mewn poteli Is lie, 2s 9c a 4s 6c yr un. Parotoirgan. MORGAN W. JAMES, MANUFACTURING CHEMIST. L LANE L L Y, Ac ar werth gan bob FFERYLLYDD.

OYFRANIADAU AT DDIRWY Y DR.…

Advertising

_______ NODIADA U.