Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

CY FUNDE B GO RLLE WINO L…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

CY FUNDE B GO RLLE WINO L CAERFYRDDIN. Cynhaliwyd cyfarfod chwarterol y cyfundeb uchod yn Penygraig, Tachwedd 4ydd a'r 5ed. Cynadledd y dydd cyntaf am ddau o'r gloch, a gweinidog y lie yn llywyddn, Cafwyd fod yn nghyd deunaw o weinidogion y cyfundeb. Agorwyd y gynadledd trwy weddi gan y Parch. J Rogers, Pembrey, yna pasiwyd ya laf. Gof nodion cyfarfod Llanboidy. 2il. Fod y cyfarfod nesaf yn Abergwili, yn mis Chwefror, y Parchn. E Powell, Penygraig, a D E Williams, Henllan, i bregethu yno y cyn- taf ar Y Cymundeb," ar ail ar y Genadaeth." 3ydd. Fod y llythyr canlynol yn cael ei gyf- lwyno i'n hanwyl frawd, y Parch. T D Evans, diweddar o Gwernogle:—" Ein bod gyda phar- ■odrwydd yn rhoddi llythyr cyflwyniad i'r Parch. T D Evans ar ei ymadawiad a Chymru i Unol Dalaethau, America. Blin genym golli cym- deithas a gwasanaeth brawd mor rhagorol, ond gan ei fod wedi gosod ei fryd ar ymfudo, mawr ddymunwn ei lwyddiant, ac amddiffyn Rhag- luniaeth drosto ef a'i deulu." Dymunwn i'r papyrau Americanaidd godi yr uchod. 4ydd. Gan fod gwaith mor dda yn cael eiddwyn yn mlaen yn Llacharn, gan y Dr. G Jones a'r •eglwys yno, dymuna y gynadledd gyflwyno idd- ynt y canlynol-" That this conference of the quarterly meeting of the Association of West Carmarthen, at Penygraig, begs to congratulate the English Church and their worthy pastor, the Rev. Dr. Gwynne Jones, at Langharne,in the effort now being made by them there to build a greatly wanted place of worship, and it earnestly recommends the case as worthy of all and any help which friends in England, Wales, Scotland, Ireland, &c., will please to give to- wards the opening of church if possible without ■debt.' 5. Ein bod fel cyfarfod o'r farn y byddai yn fijddiol i ffurfio Undeb Ysgolion Sabbothol yn y Cyfundeb ar gynllun yr arholiadau ag sydd yn arferedig ac sydd yn cael ei gymell gan yr Undeb Cynulleidfaol Cymreig." Cafwyd sylwadau gwerthfawr gan y brodyr ar yr Ysgol Sabbothol fel sefydliad yn haeddu sylw arbenig y dyddiau hyn. 6. Croesawyd gan y cadeirydd, dros y gynad- ledd, yn gynes i'n mysg ein brodyr ieuainc ydynt newydd eu hurddo yn y cyfundeb—y Parch, J D Jones, yn Elim, Ffynonddrain, a'r Parch. Stephen Thomas, yn Blaenycoed a P hen- ybont, y ddau o Goleg Caerfyrddin, ac yn fech- gyn gobeithiol. 7. Ein bod yn teimlo yn ddiolchgar iawn fod ein hanwyl frawd T M Evans, Abergwili, wedi ei adfer o ran iechyd i allu ymddangos eto yn .ein mysg wedi hit gystudd, ac ag ysbryd acym- ddangosiad mor galonog. 8. Fod y Parch. D Cadvan Jones i ddarllen papyr yn nghynadledd y cyfarfod nesaf ar Addysg." Gan fod yr amser wedi cerdded yc mhell, methwyd cymeryd i fyny y mater bwriadol, sef Y Sabbath yn y Wlad." Gorphenwyd cynadledd wir dda gan y Parch. R Morgan, St. dears, trwy weddi. Pregetbu yr hwyr cyntaf yn Penygraig, J Rogers, Pembrey, a D Thomas, Llanybri, y cyntaf ar y pwnc Dyledswydd yr eglwys at y byd." Pregeth wir gynwysfawr ac effeithiol. Rama—H Evans, Llanybri, a D E Williams, Htenllan. Philadelphia—D R Jones, Pontar- -g^thi, a E B Lloyd, Bwlchnewydd. Dranoeth, haberawr wedi naw, cyfarfod gweddi cynes. Am ddeg, W Thomas, Whitland, ac R Morgan. St Clears, y cyntaf ar y pwnc, Gonestrwydd Cre- fygdol." Pregeth fanol, bwrpasol, ae effeithiol, ac wedi ein ymgasgliad yn nghyd ar ol y cyfarfod hwn, pasiwyd pleidlais o ddiolchgarwch cynhes i Mri. Rogers a Thomas am eu gweinidogaeth werthfawr. Am ddau pregethodd D R Jones, Poncargothi, a P Davies, Panteg. Yn yr hwyr yr ysgrifen- y4d ac E B Lloyd, Bwlchnewydd. Dechreuwyd trwy ddarllen a gweddio yn y cyfarfodydd gan yr ysgrfienydd Ben James a Owen Enoch, Coleg Caerfyrddin, a T W Morgan, Philadelphia Cafwyd cyrddau calonogol iawn-^—y capel yu llawn-pobl yn gwrandaw yn astud, a chafwyd .pregethau gwerthfawr a gafaelgar. Mae yn llendec.1 ysbryd dyn fyned i Benygraig yn awr- y capel wedi ei adnewyddu gymaintdrwy ostwng y lloft ac adeiladu platform prydferth yn lie yr hen bwlpud, a'i liwio mor lan. Teimlem fod y ca^nu yn rhagorol, a'r eglwys a Mr Powell yn ym- yn ffitio eu gilydd, mor dda—buont hael- ionus a charedig yn ol ea harfer tuag at y cyfar- fodydd. Tyfed ffrwyth lawer ar yr had da a hau- wyd. Y roedd ycyfarfod mor gyflawn o weini- dogion a myfyrwyr fel y galJesid cynal cyfarfod- ydd am ddiwrnod arall. Cydweli. W. C, JENKINS, Ysg.

BARDDQNIAETH.

Advertising