Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

GWYNFRYN SCHOOL, AMMANFORD. HEAD MASTER: W.IH. WILLIAMS (WATCYN WYN). ASSISTANT MASTEB G. G. JONES, B.A. (Lond.) Honours, Late Scholar of Aberystwyth University, and DAVID M. DAVIES. LLYFRAU ARWERTH YN SWYDDFA Y 'CEL,T, BANGOR. s. c, EIN HEN PHILISTIAID, gan Noblesse Oblige," a thraethawd ar ORMES LAND- LORDIAETH, gan DR. E. PAN JONES, Mostyn •••• 1 Q BAIOH IEYDAIN, yn cynwys Hanes Blwydd-daliadau, &c. 0 6 CARU, PRIODI A BYW, gaa y PARCH R. GWESYN JONES DJD.. 0 6 Anfonir yr uchod gyda'r post yn ddidraul, ar dder- byniad eu gwerth mewn stamps.. AT YMJUDfYR. Gorukwyliaeth Ymfudol Txwyddedig. DYMUN A J. D. PIERCE (Clwydlanc),hyHhjHXi y ceir pob gwybodaeth yn nghylch hwyliad agerlongau- a'r prisiau i waban ol ranau o'r America, Canada, Awstralia, New Zealand, aphob parth 07r byd, trwy ymofyn ag ef, yn Gymraeg neu ya Saesonaeg, mewn llythyr yn cynw vspostage stamp*. Sicrheir tocynau clmdiad am v prisiau iselaf. Telir sylw neillduol i dof* ?ia,a (passage ticket. wedi eu derbyn o'r Amex: ^a. Rhoddir Mordaitt Cynorthwyol (assists passage) y Llywodraeth i CuBada. Cyfarfyddir a pbawb ar eu dyfodiad i Liverpoo l a sicrheir lleoedd i'r Cymry gyda'u gilydd, yn y rhanau rhagoraf yn yragerlMigau, i bawD a ym- ddiriedant eu gofal i J. D. PIERCE, yr hwn sydd wedi croesi y Werydd aimryw weithiau, teithio llawer yn yr America, ac wedi cael profiad helaeth yn y fasnach yrnfudol.-Cyfeirierat, J.D.PIERCE, Emigration Agent, 33 Great Crosshall Street, LIVERPOOL Cymeradwyiryruchod i sylw gan y Parched- igion John Evans, (Eglwys Bach), Llundain; John Jones (Vulcan), Liverpool; John Thomas, D.D., Liverpool; John Hughes, D.D., Liverpool, Mr. Delta Davies, F.A.Ph.S., Aberdar, ac eraill COFIER Y CYFEIRIAo UCHOD. Y BYMTHEGFED FIL. DA [J Catecism Dirwestol. Un ar "Ddirwest- wyr y Beibl," a'r Hall" Y Beibl ar Feddwdod y Diodydd meddwol." Ceiniog yr un; 15 am Is y 50 am 3s.; a 100 am 5s. 6d., yn rhad drwyr Post TheJ are also in English for the same prizes Anfoner am danynt at Rev. John Rogers, Barry Port, Pembrey, Carmarthenshire. ^OERDDOEXAETHL TTEN Gadair Wig y Teulu," Can i Soprano JLL neu Den or, y ddwy iaith, a'r ddau Nodiant. Pris 6c. "Achub fi 0 Dduw," Anthem at wasanaeth Cymanfaoedd Cerddorol, y ddau Nodiant. Pris 3c. Oalfaria," Hen Alaw wedi ei chynghaneddu ibed- war Uais (4ydd argraffiad) y ddau Nodiant. Pris Ie. Cofia yn awr dy Greawdwr," Anthem newydd gorau cynulleidfaol, y ddau Nodiant. Pris 2c. Pob archebion i'w hanfon at yr awdwr, C. MEUDWY DAVIES, Music-Seller, Llanelli, YSGOL RAMADEGOL Y GARNANT SIR GAERFYRDDIN., PARATOIR bechgyn ar gyfer y Colegau Duwin yddol, hefyd bechgyn a merched ar gyfer yr Arholiadau Cyhoeddus. Ysgoldy ardderchog, ardal iachus, telerau rhad. Derbynir i fewn ysgoleigion newydd ar unrhyw adeg. Am bob gwybodaeth belJach anfoner at y PRINCIPAL, GARNANT R.S.O. j MOONSEED I MOONSEED BITTERS I BITTERS YW Y Goreu, y Rhataf, MOONSEED A'R BITTERS Mwyaf Ehyfeddol o BOB MOONSEED MEDDYGINIAETH BITTERS ar wyneb' y ddaear Ffrwyth astudiaeth ofalus am 25 mlynedd gan yr awduron, MOONSEED BITTERS A. E. POWELL AND Co., MOONSEED SWI NOON, BITTERS Y rhai sydd wedi achub miloedd o feddrod cynarol, ac a dderbyniasant wyth mil ar hugain o Dystiokethau, yn profi mai y feddyginiaeth MOONSEED 'fawr BITTERS Moonseed yw yr nnig un adnabyddus i ddyn y gellir bob amser w 'elfl?T, ddibynu ami i gryfhau y BTTTERg MOONSEEB gewynau, ac i adferu iechyd, I pa mor bell bynag yn ol y byddo wedi myned. TYSTIOLAETHAU. MOONSEED Dorchester, BITTERS Mawrth 24,1888. Foneddigioa,—Dengys y geiriau canlynol a lefarwyd I yn fy mhresenoldeb y modd y gwerthfawrogir eich MOONSEED BITTERS yn M00NSEED y rhanbarth hwn (gwellhad Rhif 2).—Yr eiddoch, &c., E. P. WATTS. Tarawyd Mr JOHN BURROWS, Frampton, ceid- M00NSEED wad belwriaeth i R. B. BITTERS SHERIDAN, Ysw., a phoen llymdost yn yr ystumog, a achoswyd gan rhyndod, yr hwn yn ganlynol a drodd yn fogfa. Ymgynghorodd ag amryw feddygon, y rhai a MOONSEED ?DR^ENT ^FDD gwell- BITTERS had iddo. Er hyny, cyn- ghorwyd ef i brofi y MOONSEED BITTERS, ac, ar ol cymeryd dwy botelaid, catodd lwyr well- had. MOONSEED Mri. A. E. Powell ai Gyf. BITTERS Goruchwylwyr cyfanwerthol, Meistri EDWARDS, 157, Queen Victoria- MOONSEED BITTERS street, London, E.C. I'w cael gan yr holl Ffer- yllwyr mewn potelau 4s 6c a 2s 9c, neu yn rhad drwy y Post oddiwrth y perchenog- MOONSEED 10D BITTERS A. K POWELL8r Co. .&: YMFUDIAETH J. H. LAMB & Co., PASSENGER BROKERS, CSEFYDLWYD 18561), 35, TOWER BUILDINGS, WATER-STREET LIVERPOOL. DANFONIR Ymfudwyr a Nwyddau i'r Wladfa Gymreig, Patagonia, Unol Daleithau America, Canada, Awstralia, a phob rhan o'r byd gyda hwyl ac agerlongau cyflym am y fares iselaf. Derbynir ym fadwyr, ag a fyddo wedi ymddiried eu hunain i'n gofal ni yn y station ar eu dyfodiad i Lerpwl, chymern rofaleu luggage genym, a bydd i ni edrych. ar eu bod y r cael eu rhoi mewn ystafelloedd cyffordd- us ar fwrdd y agerloag ar yr adegoreu ar y diwrnod y byddant yn h vylio. Dymunwn roddi ar ddeall i ymfudwyr y bydd yr oil o'r gefal hwn yn cael ei gy- flawni yn rhad. Y mae y miloedd sydd eisioes wedi, myned i ffwrdd i bob rhan o'r byd drwyddom ni, yn ystod y 30mlynedd yr ydym mewn busnes a'r nifer ifrifed o gymeradwyaethau ydym wedi eu derbyn oddiwrth dlawd a chyfoethog, yn brawfion diymwad an bod yn astudio lies a hapusrwydd pawb sydd yn hwylio o dan eingofal. Goruchwylwyr i'r llinellau a. ganlyn:—White Star, Cunard, Inman, Guion, Na- tional a'r Allan. Dymunir ar i ymfudwyr sylwi ein. bod yn gwarantu i'w hanfon gyda Llinellau Llythyr- ol ac nid gydag agerlongau yn cario anifeiliaid UNIG AGENTS DROS PATAGONIA. GWEITHIAUIPRYDY DDO L y PARCH THOMAS WILLIAMS, BETHESDA Y FRO YN NGHYD A HANES El FYWYD GAN, Y PARCH. THOMAS REES" D.D. ABERTAWY- PRIS SWLLT mewn amlen. Anfoner pob- archebion gyda blaendal i B. D. WILLIAMS, Gorwydd Waenarlwydd, Near Swansea. IfgirAnfonir saith copi ar dderbyniad Chwech Swllt. PARTHLEN (map) o Diriogaeth Camwy gan Llwyd ap Iwan, pris 6c. Anfoner at M. D- Jones, Bala. 7c gyda'r post. PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED. TNVESTED Funds nearly £ 10,000,000. Claims- X paid, over £ 10,000,000. Agents wanted.—Apply to J. W. JONES, Preswylva, Caernarvon. Y GWENYNYj)i> GAN LL. Ptrw J ONES, Dinas Mawddwy, a MICHAEL D. JONES, Bala, sef llyfr ymarferol ar drin gwenyn. Pris Is, a Is 6c mewn llian. Anfoner am dano at M. D. Jones, Bala. Gyda'r Post, Ie yn rhagor. YN AWR iN BAROD! DARLLEN A SIARAD, SEF Llawlyfr y Parch T. C. Edwards, Oynonfardd AR ELOCUTION. Gyda DARLUNIAU yn egluro y Gelfyddyd o Areitbio a Darllen yn gyflawnach nag a welwyd erioed o'r blaen yn y Gymraeg. PRIS 3 s. 6 o. "TDILIER SYLW.—Gwerthir y llyfr am 3s. yr un yn ddidraul trwy'r Post hyd ddiwedd Medi, tra. erys yr awdwr yn Nghymru, os anionic blaendal, ^JOSEPH6WILLIAMS, Swyddfa'r 'TTST a'r DYDD,' MERTHYR. YRlELW ARFEROL I LYFRWERTHWYR.