Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

DIWEDD TACHWEDD 1 BYDD LLAWLYFR YR ANIBYNWYR AM 1891. YN BAEOD. Bydd yn cynwys crynodebo holl fanylion yr Enwad, Rhestr o'r Eglwysi a. Chyfeiriadau yr Ysgrifenyddion, Cyfeiriadau y Gweinidogion yn rhestr A.B.C.ol. Urddiadau Gwragedd Gweinidog- Symudiadau ion Priodasau Pregethwyr Pregethwyr Diaconiaid Darlithwyr I Cymanfaoedd Cantorion Addoldai Newyddion, Cantoresau &c. Athrawon Llawfer Pleidlais "yr Aelodau Dosbarthwyr Llyfrau Seneddol &c. Y Llythyrdy Tystebau.-Llu mawr. Priodi, Claddu, &c Marwolaeth Gweini- Y Colegau, &c dogion. I Cyfarwyddwr Cyflawn i Gymro yn Llundain, EGLWYSI A GWEINIDOGION OYMREIG,. AMERICA, AWSTRALIA, PATAGONIA. Mae y Llawlyfr elejii yn llawer perffeithach o ran cynllun nag erioed o'r blaen cymerwyd trafferth, ac aed i draul i ofyn am fanylion pob eglwys, a chafwyd atebion o honynt yn agos i gyd. Bydd yn werth i bob un gael ei weled yn ei ffurf newydd. Anfoner am dano at yr Argraffydd SAMUEL HUGHES, Y "CELT," BANGOR, N.W. Pris :—Pocpdiyfr goreuredig, Is 6c me wn llian, 6c. SWYDDFA ARGRAFFU Y CELT. BANGOR. AT GERDDORION. MAE yn y Swyddfa hon gyfleusderau i argraffu T6nau yn y Solffa at Gyaianfaoedd Canu, &c., na cheir eu cyffelyb yn un swyddfa arall yn Nghymru. Anfoner am brisiau cyn rhoddi archeb i neb at all. Argreffir TOCYNAU A HYSBYSLENI CYNGHERDDAU DARLITHOEDD, &c., yn nghydag ADRODDIADAU BLYNYDDOL a phob math o waith argraffu at wasanaeth capelau ac eglwysi y wlad, yn Rhad, Glan a Buaa. Gwneir pob math o WAIH ARGRAFFU I FASNACHWYR ar fyr rybudd ac am bris Rhesymol. Scale- of Charges for Advertisements in 'CELT,' WELSH NATIONAL NEWSPAPER. ID PER LINE (Type Scale) Parliamentary Notice, Election Adreses,} Public Companies, Legal and Publics Is. Notices, &c. ••• • j Property Auctions and Private Sale, Fur- niture Sales, Eisteddfodau, and Local > 6d. Eisteddfodau. j Paragraph Advertisment of any nature 6d. Charities, Books, Lists of Subccriptions, Local Competitive Meeting, Enter- > 3d. tainments, &c. ••• J (Special arrangements made for a series of i insertion). PREPAID ADVERTISEMENTS OF THE FOLLOWING CLASSES Houses to be Let. Apartments to be Let Situations Vacant. Money Wanted. Apartments Wanted. Miscellaneous Wants. Situations Wanted. Lost or Found. Are inserted at the undermentioned charges— One Insertion (20 words) 1/- Two Insertions „ 2/- Three Insertions „ 2/6 FOR 2HE BLOOD IS THE LIFE."—Clarke's world-famed Blood Mixture is warranted to cleanse the blood from all impurities,from whatever cause arising. For Scrofula, Seurvy Eczema, skin and blood diseases, and sores of all kinds, its effects are marvellous. Thousands of testimonials In bottles 28. 9d. and lis. each, f all Chemists. Proprietors, Lincoln I and Midland Counties Drug Comparv, Lincoln Ask fotf Clarke'sBlood Mixture, and do not be per uaded ake any jtatot, „ | THE BEST & CHEAPEST HOUSE IN LIVERPOOL =twig CRAI 7- 1"7 PIANOS 'Rom IHARI*GNIUMS-FRDMZO gr- ■•■fiMftlfttfltfllflfllflrtirtir'' TrfiiiWMfilfflMITTIT'BirfffHflWHnffWIfWfflnBnBMfflfMPWWBWn—TM— ""I!i-¡:k, r ^PcRONIOL AM 1890. 0 DAN OLYGIABTH Y PRIFATHRAW M. D. JONES A KEINION THOMAS. ADRAN AMRYWIAETtf. Mr James Nicholas, Llanelli (gyda darlun), gan y Parch. D. Wynne Evans. Gad, gan y diweddar Barch. R. Thomas, Penrhiw- galed. Pregeth, gan y diweddar Barch. Arthur Jones, D.D., Bangor. Y Parch. Arthur Jones, D.D., Bangor, gan Mr L. D. Jones (Llew Tegid). Ail Ddyfodiad Crist, gan y Parch. D. Wynne Evans, Llanelli. Megis Deilen y syrthiasom ni oil, gan y Parch. T. Evans, Glantwrch. Cymdeithas y Lili Wen. Y Derwyddon, gan y Parch. W. R. Edwards, Bethesda, Brynmawr. Cof a Chadw. Yr A raeth Ddirwestol Oreu. Henry Richard yn Lienor Cymreig. Y GOLYGWYR A'U GOHEBWVR. CERDDORIAETH Ton—Hyspysva CONGL GOFFA. Mrs Lewis, Llangawsan, gan Mr "'Griffith Parry, Llanbadarnfawr. Mr John Griffith, Blaenborthyp, Llandyssil, gan Mr John Evans, Tanyfron, Llanybyther. YSGOL YR YSGRIFENYDD. Sylwadau ar Ysgrifan. NODION A'R NEWYDDION. Y Deon a'r Degwm. Yr Eisteddfod. Gwarant yn erbyn Arweinwyr Gwyddelig. BARDDONIAETH Gweddi'r Lili Wen. Er cof am Mrs Griffiths, gan] Mr E.° J. Lloyd (diweddar o Goleg y Bala). Ffordd y Byd, gan Mr EhenezerjW. Reas, Llechryd. Llythyr Tada, cyf. gan K. Pob archeb i'w hanfon at MR SAMUEL HUGHES, Swyddfa'r "Cronicl," Bangor. EGLWYS ANIBYNOL LLANDUDOCH. DYMIJNA yr eglwys uchod hysbysu nad ydyw yn gyfleas ganddi dderbyn cyhoeddiadau pregethwyr heb yn gyntaf ohebu a'r Ysgrifenydd, WILLIAM JAMES, Pilot-street, St. Dogmells, Cardigan. XNYSYBWL, PONTYPRIDD, NOS LUN, 10MAWR 26AIN, 1891. 0 bwys i ddarllawyr, publicanod, a'r werin a'r mil- oedd. Arwerthiant cyhoeddus Ty Tafarn o'r eaw GLANMAGL HOTEL, ynmIwyf Llanrhyndoi, ger Dinas Distryw. MR KEINION THOMAS, LLANFAIRFEC HAN, a ddymuna hysbysu ei fod wedi ei awdurdodi i werthu drwy Arwerthiant Cyhoeddua am 7-30 o'r gloch, yn y Ileoedd uchod, yr oil o'r eiddo uchod, a ddelir dan brydles wedi ei rhoddi gan y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Apol. lyon, o Hades Hall, gan Mr Barildrwm Jones ai Briod. Amgylchynir y lie gau y golygfeydd canlynol:- Rbaiadr Dinystr, Afon Trueni, Traeth y Fall Dda, Dyffryn Dyrysni, Bryn V Bendro, Cwm Gwaew, a Chreigiau Cur. Perthyna i'r He at-dyniadau i ddieithriaid, megis, Rhodfeydd Rhodres, Ffyrdd Gwagedd, Gerddi Afalau Sodom, Gerllyg Gomorah, Eirin Ebal, Dawnsfa y Dylion, Seindorf Satan, ac Y stol Edifeirwch. Hoil ddodrefa y ty. Yn y Gegin,-Vsgrin Hurtni, Chwech o Gadeiriau Belbul, Dwy Gadair Faldordd, Esmwyth- fainc Cidwm, Tair o Feinciau Ynfydrwydd. Ya y ParJwr Cefn,—Lleni Llygredd, Bwrdd y Bir, Ystol- ion Ffregod, Llestri Llyncu, 12 o Gadeiriau Gwatwar. Yn y Par!wr Ma,wr,—Dar!uaiau dengar Arglwydd Dufwg a'r Ddraig," Syr John Heidden yn arwyddo ei Ewyllys," "Cartref Cwsmer Siop y Botel," Gwarchen Peint Cil Ffedog," "Hari Haner Peint," Die y Diferyn Difyr," a Diwedd Diota," hefyd Bwrdd Mawr y Meddwi, pob math o gadeiriau a chela hudo. Yn y gwahanol ystafelloedd eraill gwerthir Goben- ydd Pigog, Gwely Galar, Gwrthbanau Gwae, &c. Lie campus am fasnacb. Gorsaf yn ymyl, rhed treil o 6 a.m. hyd 10 p.m. i Ddinas Distryw, Tren Rhad i Ddyffryn Gruddfan, Llynclyn Anobaith a Pharadwys Ffolion. Drysau yn agored am 7. Am fanylion pellach ymofyner a'r Arwerthwr. CYFARFOI: CHWARTEROL MON CYNELIR y nesaf yn Beaumaris, ar y Linn a'r Mawrth, Hydref 13eg a'r 14eg, 1890. Y gyn- adledd am ddau y dydd cyntaf. Pryd y disgwylir i'r Parch. E. Cynffig Davies, B.A., i agor yr ym- ddiddan ar y mater a benodwyd yn nghyfarfod Hebron, Yn yr hwyr ceir areithiau cenhadol, gan y Parchn. Evans, Cemaes; Jenkins, Llangefni; ac Evans, Amlwch. Pregethu trwy y dydd tranoeth. Taer erfynir am bresenoldeb y frawdoliaeth. Dy- munir hefyd ar i bob un sydd yn bwriadu dyfod i anfon gair i'r Parch D. Johns, Beaumaris, erbyn Hydref 9fed. D. Jofflss. LLANFATRCAEREINION, SILOH, A PENIEL, MALDWYN. ptNHELIR cyfarfod i neillduo idr T Rhydderch C o Goleg y Bala, yn weinidog, ar y tair eglwys uchod, Hydref yr 8fed a'r 9fed, 1890. Gwahoddir gweinidogion y sir i fod yn bresenol. THOMAS JEHU, YaG.