Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

_m. GWYNFRYN SCHOOL, AMMANFORD. HEAD MASTER: W.IH. WILLIAMS (WATCTN WYN). ASSISTANT MASTER G. G. JONES, B.A. (LondJ Honours, Late Scholar of Aberystwyth University, and DAVID M. DAVIES. LLYFRAU AR-WERTH YN SWYDDFA Y 'CELT,1 BANGOR. EIN HEN PHILISTIAID, gan Noblesse Oblige," a thraethawd ar ORMES LAND- LORDIAETH, gan DR. E. PAN JONES, Mostyn 1 0 BAICH P R Y D AIN, yn cynwys Hanes Blwydd-daliadau, &c. 0 6 CARU, PRIODI A BYW, gan y PARCH R. GWESYN JONES D.D. 0 6 Anfonir yr uchod gyda'r post yn ddidraul, ar dder- byniad eu gwerth mewn stamps. AT YMFU DWYR." Goruhwyliaeth Ymfudol Trwyddedig. V^YMUNA J. D. PIERCE (Clwydlanc), hysbysu U y eeir pob gwybodaeth yn nghylch hwyliad agerlongau«a'rprisiauiwabanolranauo'rAmerica, Canada, Awstralia, New Zealand, aphob parth olr byd, trwy ymofyn ag ef, yn Gymraeg neu yn Saesonaeg, mewn llythyr yn Gynwva'postagestamps Sicrheir tocynau cludiad am v prisiau iselaf. Telir sylw neillduol i dofynaa (passage tick et wedi eu derbyn o'r Amelia. Rhoddir Mordaith Cynorthwyol (assists passage) y Llywodraeth i Canada. Cyfarfyddir a phawb ar eu dyf odiad i Liverpool a sicrheir lleoedd i'r Cymty gyda'u gilydd, yn y rhanau rhagoraf yn yr agerkngau, i bawn a ym- ddiriedant eu gofal i J. D. PIERCE, yr hwn sydd wedi croesi y Werydd amryw weithiau, teithio llawer yn yr America, ac wedi cael profiad helaeth y-n y L'asDo -,h ymfudol.-Cyf eirier at, J. J). PIERCE, Emigration Agent, 33 Great Crosshall Street, LIVERPOOL Cymeradwyir yr uchod i sylw gan y Parcned- igion John Evans, (Eglwys Bach), Llundain; John Jones (Vulcan), Liverpool; John Thomas, D.D., Liverpool; John Hughes, D.D., Liverpool, Mr. Delta Davies, F.A.Fh.S., Aberdar, ae eraill. COFIER Y CYFEIRIAJD UCHOD. Y BYMTHEGFED FIL. DAtJ Catecism Dirwestol. Un ar "Ddirwest- wyr y Beibl," a'r Hall Y Beibl ar Feddwdod y Diodydd meddwol." Ceiniog yr un; 15 am Is y 50 am 3s.; a 100 am 5s. 6d., yn rhad drwyr Fest PheS are also in English for the same prizes Anfoner am danynt at Rev. John Rogers, Burry Port, Pembrey, Carmarthenshire. CERDDORIAETH. EN Gadair Wag y Teulu," Can i Soprano JJ. neu Denor, y ddwy iaith, a'r ddau Nodiant. Pris 6e. "Achab fi 0 Dduw," Anthem at wasanaeth Cymanfaoedd Cerddorol, y ddau Nodiant. Pris 3c. Calfaria," Hen Alaw wedi ei chynghaneddu i bed- war llais (4ydd argraffiad) y ddau Nodiant. Pris Ie. Cofia yn awr dy Greawdwr," Anthem newydd gorau cynulleidfaol, y ddau Nodiant. Pris 2c. Pob archebion i'w hanfon at yr awdwr C. MEUDWY DAVIES, Music-Seller, Llanelli. YSGOL RAMADEGOL Y GARNANT SIR GAERFYRDDIN. PARATOIR bechgyn ar gyfer y Colegau Duwin yddol, hefyd bechgyn a mercbed ar gyfer yr Arholiadau Cyhoeddus. Ysgoldy ardderchog, ardal iachus, telerau rhad. Derbynir i fevn ysgoleigion newydd ar unrhyw adeg. Am bob gwybodaeth bellach anfoner at y PRINCIPAL, GARNANT R.S.O. F MOONSEED MOONSEED BITTERS BITTERS YW Y Goreu, y Rhataf, MOONSEED A'It BITTERS Mwyaf Rhyfeddol OBOB MOONSEED MEDDYGINIAETH BITTERS ar wyneb y ddaear Ffrwyth. astudiaeth ofalus am 25 mlynedd gan yr awduron, MOONSEED J BITTERS A. E. POWELL AND Co., MOONSEED SW IN DON, BITTERS Y rhai sydd wedi achub miloedd o feddrod cynarol, ac a dderbyniasant wyth mil ar hugain o Dystiolaethau, yn profi mai y feddyginiaeth MOONSEED fawr BITTERS Moonseed yw yr nnig un adnabyddus i ddyn y gellir bob amser MnnwsTfPTi ddibynu arni i gryfhau y MOU.NS.EEI} gewynau, ac l adferu iechyd, •KS pa mor bell bynag yn ol y byddo wedi myned. TYSTIOLAETHAU. MOONSEED Dorchester, BITTERS Mawrth 24, 1888. Foneddigioli,-Dengys y geiriau canlynol a lefarwyd yn fy mhresenoldeb ymodd y gwerthfawrogir eich MOONSEED BITTERS yn MOONSEED y rhanbarth hwn (gwellhad FITTERS Rhif 2).—Yr eiddoch, &c., E. P. WATTS. Tarawyd Mr JOHN BURROWS, Frampton, ceid- MOONSEED ^ad helwriieth 1 E\ B- BITTERS SHERIDAN, Ysw., a phoen llymdost yn yr ystumog, a achoswyd gan rhyndod, yr hwn yn ganlynol a drodd yn fog fa. Ymgynghorodd ag amryw feddygon, y rhai a MOONSEED ?dJwSent nad oedd gwell- BITTEBg had iddo. Er hyny,. cyn- ghorwyd ef i brofi y MOONSEED BITTERS, ac, ar ol cymeryd dwy botelaid, catodd lwyr well- had. MOONSEED Mri. A. E. Powell a'i Gyf. BITTERS Goruchwylwyr cyfanwerthol, Meistri EDWARDS, I. 157, Queen Victoria- MOONSEED BITTERS street, London, E.G. I'w cael gan yr hollFfer- yllwyr mewn potelau 4s 6c a 2s 9c, neu yn rhad drwy y Post oddiwrth y perchenog- MOONSEED ion:- BITTERS A.M. POWELL# Co. I jgj|YMFUDIAETH J. H. LAMB & Co., PASSENGER BROKERS, CSEFYDLWYD 1856), 35, TOWER BUILDINGS, WATER-STREET LIVERPOOL. DANFONIR Ymfudwyr a Nwyddau i'r Wladfa IJ Gymreig, Patagonia, Unol Daleithau America, Canada, Awstralia, a phob rhan o'r byd gyda hwyl ac agerlongau cyflym am y fares iselaf. Derbynir ym fudwyr, ag a fyddo wedi ymddiried eu hunain i'n gofal ni, yn y station ar eu dyfodiad i Lerpwl, chymeru g-ofal eu luggage genym, a bydd i ni edrych ar eu bod y: cael eu rhoi mewn ystafelloedd cyffordd- us ar fwrdd y agerloag ar yr adeg oreu ar y diwrnod y byddant yn hwylio. Dymunwn roddi ar ddeall i ymfudwyr y bytld yr. oll o'r gefal hwn yn cael ei gy- flawai yn rhad. Y mae y miloedd sydd eisioes wedi myned i ffwrdd i bob rhan o'r byd drwyddom ni.. yn ystod y 3P mlynedd yr ydym mewn busnes a'r nifer ifrifed o gymeiadwyaethau ydym wedi eu derbyn oddiwrth dlawd a chyfoethog, yn brawfion diymwad an bod yn astudio lies a hapusrwydd pawb sydd yn hwylio o dan ein gof al. Goruchwylwyr i'rllinellaa a ganlyn:-White Star, Cunard, Inman, Guion, Na- tional a'r Allan. Dymunir ar i ymfudwyr sylwi ein bod yn gwarantu i'w hanfon gyda Llinellau Llythyr- ol ac nid gydag agerlongau yn cario anifeiliaid UNIG AGENTS PROS PATAGONIA. GWEITHIAUPRYDYDDOL y PARCH THOMAS WILLIAMS, BETHESDA Y FRO YN NGHYD A HANES El FYWYD GAN Y PARCH. THOMAS REES, D.D. ABERTAWY. PRIS SWLLT mewn amlen. Anfoner pob archebion gyda blaendal i B. D. WILLIAMS, Gorwydd Waenarlwydd, Near Swansea. Anfonir saith copi ar dderbyniad Chwech Swllt. PARTHLEN (map) o Diriogaeth Camwy gan J. Llwyd ap Iwan, pris 6c. Anfoner at M. D. Jones, Bala. 7c gyda'r post. PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED. INVESTED Funds nearly £ 10,000,000. Claims paid, over £ 10,000,000. Agents wanted.—Apply to J.W.JONES, Preswylva, Caernarvon. Y GWENYNYDD," GAN EL. PUW J ONES, Dinas Mawddwy, a MIOTTATST. D. JONES, Bala, sef Uyfr ymarferol ar drin gwenyn. Pris Is, a Is 6c mewn llian. Anfoner am dano at M. D. Jones, Bala. Gyda'r Post, lq yn rhagor. llYN AWR iN BAROD! 1 DARLLEN A SIARAD, SEF Llawlyfr y Parch T. C. Edwards, Oynonfardd AR ELOCUTION. Gyda DARLUNIAU yn egluro y Gelfyddyd 0 Areithio a Darllen yn gyflawnach nag a welwyd eiioed o'r blaen yn y Gymraeg. PRIS 3s. 6 c. DALIER SXLW.—Gwerthir y llyfr am 3s. yr un yn ddidraul trwy'r Post hyd ddiwedd Medi, tra erys yr awdwr yn Nghymru, os anfonir blaendal gyda'r archeb i JOSEPH WILLIAMS, Swyddfa'r 'TfST a'r DYDD,' MERTHYR. YR ELW ARFEROL I LYFRWERTHWYR.