Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

M. DIWEDD TACHWEDD BYDD LLAWLYFR YR ANJBYNWYR AM 1891 YN BAROD. Bydd yn cynwys crynodeb o holl fanylion yr En wad, Ehestr o'r Eglwysi a Chyfeiriadau yr Ysgrifenyddion, Cyfeiriadau y Gweinidogion yn rhestr. A. B.C.ol. Urddiadau Gwragedd Gweinidog- Symudiadau ion Priodasau Pregethwyr Pregethwyr Diaconiaid Darlithwyr Cymanfaoedd Cantorion Addoldai Newyddion, Cantoresau &c. Athrawon Llawfer Pleidlais yr Aelodau Dosbarthwyr Llyfrau Seneddol &e. Y Llythyrdy Tystebau —Liu mawr. Priodi, Claddu, &c Marwolaeth Gweini- Y Colegau, &c dogion. Cyfarwyddwr Cyflawn i Gymro yn Llundain, EGLWYSI A GWEINIDOGION OYMREIG, AMERICA, AWSTRALIA, PATAGONIA. Mae y Llawlyfr eleni yn llawer perffeithach o ran cynllun nag erioed o'r blaen cymerwyd trafferth, ac aed i draul i ofyn am fanylion pob eglwys, a chafwyd atebion o honynt yn agos i I gyd. Bydd yn werth i bob un gael ei weled yn ei ffurf newydd. Anfoner am dano at yr Argraffydd SAMUEL HUGHES, Y CELT," BANGOR, N.W. Pris :-Pocedlyfr goreuredig, is 6c; me wn llian, 6c. SWYDDFA AllGRAEPU Y CELT. BANGOR. AT GERDDORION. MAE yn y Swyddfa hon gyfleusderau i argraffu T6nau yn y Solffa at Gymanfaoedd Canu, &c., na cheir eu cyifelyb yn un swyddfa arall ya Nghymru. Anfoner am brisiau cyn rhoddi archeb i neb at all. Argreffir TOCYNAU A HYSBYSLENI CYNGHERDDAU D ARLITHOED D, &c., yn nghydag ADRODDIADAU BLYNYDDOL a phob math o waith argraffu at wasanaeth capelau ac eglwysi y wlad, yn Rhad, Glan a Buaa. Gwneir pob math o WAIH ARJRAFFU I FASNACHWYR ar fyr rybudd ac am bris Rhesymol. Scale of Charges for Advertisements in 'CELT,' WELSH NATIONAL NEWSPAPER. ID PER LINE (Type Scale) Parliamentary Notice, Election Adreses,Y Public Companies, Legal and Publics Is. Notices, &c. •" •" ) Property Auctions and Private Sale, Par- niture Sales, Eisteddfodau, and Local > 6d. Eisteddfodau. "• j Paragraph Advertisment of any nature 6d. Charities, Books, Lists of Subscriptions, Local Competitive Meeting, Enter- > 3d. tainments, &c. •" ) (Special arrangements made for a series of insertion). PREPAID ADVERTISEMENTS OF THE FOLLOWING CLASSES Houses to be Let. Apartments to be Let Situations Vacant. Money Wanted. Apartments Wanted. Miscellaneous Wants. Situations Wanted. I Lost or Found. Are inserted at the undermentioned charges— One Insertion (20 words) 1/- Two Insertions „ 2/- Three Insertions „ 2/6 FOB I'HE BLOOD IS THE Li FE. "-Clarke's world-famed Blood Mixture is warranted to cleanse the blood from all tmpurities,from whatever cause arising. For Scrofula, Scurvy Eczema, skin and blood diseases, and sores of all kinds, its effects are marvellous. Thousands of testimonials In bottles 2s. 9d. and lis. each, f all Chemists. Proprietors, Lincoln ■ and Midland Counties Drug Comparv, Lincoln Ask for Clarke'sBIood Mixture, and do not be per uaded ake any mitatot THE BEST & CHEAPEST HOUSE IN LIVERPOOL L4 RA CC)'fL.AN ,Rita M S.FROMIa PIANOS liprma — ^PcRONICL AM HYDIlifP 1890. 0 DAN OLYGIAETH Y PRIFATHRAW M. D. JONES A KEINION THOMAS. ADRAN AMRYWIAETH. Mr James Nicholas, Llanelli (gyda darluri), gan y Parch. D. Wynne Evans. Gad, gan y diweddar Barch. R. Thomas, Penrhiw- galed. Pregeth, gan y diweddar Barch. Arthur Jones, D.D., Bangor. Y Parch. Arthur Jones, D.D., Bangor, gan Mr L. D. Jones (Llew Tegid). Ail Ddyfodiad Crist, gan. y Parch. D. Wynne Evans, Llanelli.. „ Megis Deilen y syrthiasom m oil, gan y Parch. T. Evans, Glantwrch. Cymdeithas y Lili Wen. Y Derwyddon, gan y Parch. W. R. Edwards, Bethesda, Brynmawr. Cof a Chadw. Yr A raeth Ddirwestol Oreu, Henry Richard yn Lienor Cyroreig. Y GOLYGWYR A'U GOHEBWVR. CERDDORIAETH T6n —Hyspysva CONGL GOFFA. Mrs Lewis, Llangawsan, gan Mr Griffith Parry, Llanbadarnfawr. Mr John Griffith, Blaenborthyp, Llandyssil, gan Mr John Evans, Tanyfron, Llanybyther. YSGOL YR YSGRIFENYDD. Sylwadan ar Ysgrifau. NODION A'R NEWYDDION. Y Deon a'r Degwm. Yr Eisteddfod. Gwarant yn erbyn Arweinwyr Gwyddelig. BARDDONIAETH Gweddi'r Lili Wen. Er cof am Mrs Griffiths, gan Mr E,* J. Lloyd (diweddar o Goleg y Bala). Ffordd y Byd, gan Mr Ebenezerj W. Rees, Llechryd. Llythyr Tada, cyf. gan K. Pob archeb i'w hanfon at MB SAMUEL HUGHES, Swyddfa'r "Cronicl," Bangor. EGLWYS ANIBYNOL LLANDUDOCH. DYMUNA yr eglwys uchod hysbysu nad ydyw yn gyfleas ganddi dderbyn cyhoeddiadau pregethwyr heb yn gyntaf ohebu a'r Ysgrifenydd, WILLIAM JAMES, Pilot-street, St. Dogmells, Cardigan. Pilot-street, St. Dogmells, Cardigan. HENRYD, GER CONWY, HYDREF 9. 0 bwys i ddarllawyr, publicanod, a'r werin a'r mil- oedd. Arwerthiant cyhoeddus Ty Tafarn o'r eaw GLANMAGL HOTEL, yn mlwyf Llanrhyndoi, ger Dinas Distryw. ME E:EINION THOMAS, LLANFAIRFECHAN, ^•dymuna hysbysu ei fod wedi ei awdurdodi i wertnKlrwy Arwerthiant Cyhoeddus am 7-30 o'r gloch, yn y lleoedd uchod, yr oil o'r eiddo uchod, a ddelir dan brydles wedi ei rhoddi gan y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Apol. lyon, o Hades Hall, gan Mr Barildrwm Jones a'i Briod. Amgylchynir y lie gan y golygfeydd canlynol Rhaiadr Dinystr, Afon Trueni, Traeth y Fall Ddu, Dyffryn Dyrysni, Bryn y Bendro, Cwm Gwaew, a Chreigiau Cur. Perthyna ir lie at-dyniadau i ddieithriaid, megis, Rhodfeydd Rhodres, Ffyrdd Gwagedd, Gerddi Afalau Sodom, Gerllyg Gomorah, Eirin Ebal, Dawnsfa y Dylion, Seindorf Satan, ac Ystol Edifeirwch. Holl ddodrefa y ty. Yn y Gegin,—Vsgrin Hurtni, Chwech o Gadeiriau HeJbul, Dwy Gadair Faldordd, Esmwyth- fainc Cidwm, Tair o Feinciau Ynfydrwydd. Ya y Parlwr Cefn,-Lleni Llygredd, Bwrdd y Bir, Ystol- ion Ffregod, Llestri Llyneu, 12 o Gadeiriau Gwatwar. Yn y Parlwr Mawr,—Darluniau dengar Arglwydd Dufwg a'r Ddraig," Syr John Heidden yn arwyddo ei EwyJlys," "Cartref Cwsmer Siop y Botel," Gwarchen Peint Cil Ffedog," "Hari Haner Peint," Die y Diferyn Difyr," a Diwedd Diota," hefyd Bwrdd Mawr y Meddwi, pob math o gadeiriau a chelft hudo. Yn y gwahanol ystafelloedd eraill gwerthir Goben- ydd Pigog, Gwely Galar, Gwrthbanau Gwae, &c. Lie campus am fasnacb. Gorsaf yn ymyl, rhed tren o 6 a.m. hyd 10 p.m. i Ddinas Distryw, Tren Rhad i Ddyffryn Gruddfan, Llynclyn Anobaith a Pharadwys Ffolion. Drysau yn agored am 7. Am fanylion pellach ymofynera'r Arwerthwr. CYFARFOC C-QWARTEROL MON. CYNELIR y nesaf yn Beaumaris, ar y Llun a'r Mawrth, Hydref 13eg a'r 14eg, 1890. ¥ gyn- adledd am ddau y dydd cyntaf. Pryd y disgwylir i'r Parch. E. Cynffig Davies, B.A., i agor yr ym- ddiddan ar y mater a benodwyd yn nghyfarfod Hebron. Yn yr hwyr ceir areithiau cenhadol, gan y Parchn. Evans, Cemaes; Jenkins, Llangefni; ac Evans, Amlwch. Pregethu trwy y dydd tranoeth. Taer erfynir am bresenoldeb y frawdoliaeth. Dy- munir hefyd ar i bob un sydd yn bwriadu dyfod i anfon gair i'r Parch D. Johns, Beaumaris, erbyn Hydref 9fed. D. JOHNS. LLANFAIRCAEREINION, SILOH, A PENIEL, MALDWYN. C1 NHELIR cyfarfod i neillduo air T Rhydderch c o Goleg y Bala, yn weinidog, ar y tair eglwys uchod, Hydref yrSfed a'r 9fed, 1890. Gwahoddir gweinidogion y sir i fod yn bresenol. THOMAS JEHU, Y sG