Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Quinine Bitters 6WILYM EVANS Meddiginiaeth Anffaeledig. Cymeradwyir Quinine Bitters Gwilym Evans gan brif feddygon gwahanol wledydd at amryw glefydau fel meddyginiaeth. sicr a dyogel. GOF. Beth yw QUININE BITTERS 0WILYM EVANS? AT. Meddyglyn llysieuol a ddefnyddir yn helaeth yn y wlad hon a gwledydd tramor gan gleifion yn dyoddef oddiwrth lawer math o wendid a chlefydan, ac os oes unrhyw werth i'w roddi ar dystiolaeth ddynol, y mae effeithiolrwydd y feddyginiaeth hon wedi ei brofi tuhwnt i bob amheuaeth. TYSTIOLAETH TYSTIOLAETB PROFIAD Y DYSGEIDIAETH LLUAWS MEDDYGON. Meddyginiaeth Meddyginiaeth Anffaeledig. Sicr. Dyna paham y mae pawb yn credu mai QUININE BITTERS GWILYM EVANS ydyw MEDDYG- INAETH OREUYR OES. TYSTIOLAETH TYSTIOLAETH GWYBODAETH DEDDFAU WYDDCNOL NATUR Meddyginaeth Meddyginiaeth Ddyogel. Bur. Defnyddiwch Quinine Bitters Gwilym Evans os am wellhad oddiwrth Ddiffyg Treuliad, Dolur yr Afu, Gwendidau Gieuol, Doluriau y Frest. Peidiwch dyoddef poenau tra y gellir eich gwella irwy ddefnyddio. QUININE BITTERS GWILYM EVANS, MEDDYGINIAETH OREU YR OES. TYSTIOLAETH AU QUININE Meddyginiaeth Deuluaidd Prmm-rpTjc! 2402, Broadway, Newburgh, Ohio, .Dlx I ILxtb Ionawr 20, 1890. Anwyl Syri-I r ydym yn defnyddio QUININE BITTERS GWILYM EVANS fel meddyginiaeth deuluaidd a gallaf dystio ei fod y goreu a gawsom erioed. Ni cha y ty fod hebddo byth o hyn QUININE aUan.—Yr eiddoch yn gywir, M. A. THOMAS. BITTERS ——— Tan Iddwf Cemaes, Anglesea, Hydref 14,1889. Anwyl Syr,—Bu'm yn dyoddef yn ddiweddar gan anwyJdeb Y Gafod neu Tan Iddwf," a chefais lawer o QUININE phy,yg gan feddygoll i'w weithioallan, W LJ -Ej ond i ddim pwrpas. Wediclywed a -DTrnmTjiTjQ darllen llawer am QUININE BITTERS BITTiliKb GWILYM EVANS, meddyliais am roddi prawf arno. Un diwrnod yr oeddwn yn wael iawn ac yn meddwl fod yr ,afiechyd am gymeryd agwedd ddifrifol oddimewn i mi. Nis gallwn edrych ar fwyd, ac yr oeddwn yn sal iawn, ond QUININE fel ycais olaf am fywyd. anfonais am botelaid o QUININE Bitters, a chan fod BITTERS fy ngwraig yn cwyno gan wendid a yn methu bwyta, anogais hithau i'w gymeryd, ac felly gwaghawyd y botel rhyngom yn iuan. Yr wyf fi fy hun fel dyn wedi adncwyddu, a'm gwraig hefyd lawer yn well ac yn bwyta mwy n TXri? o'r haner na cbyn eymeryd y Bitters. Q U1JN1JN yr wyf yn llawen yn ei gymeradwyo i eraill sydd yn dyoddef yr un anhwyl- BITTERS derau.—Yr eiddocb yn gywir. JOHN WILLIAMS (Pregethwr Wesleyaidd.) Pris poteli, 2s 9c ete, dwbl faint, 4s 6c; blwch yn cynwys tair potel ddwbl, 12s 6c. I'w gael yn mhob man. Goruchwylwyr yn mhob Parth o'r byd." Os ceir unrhyw anhawsder i'w gael, danfonir ef am y prisiau uchod yn rhad a dyogel drwy y Post i unrhyw gyfeiriad yn y Deyrnas Gyfunol, yn uniongyrcbol oddiwrth y perchenogion- QUININE BITTERS MANUFACTURING COMPANY Limited, LLANELLY, SOUTH WALES. Gellir cael Quinine Bitters Gwilym Evans yn America oddiwrth y prif oruchwiliwr-R. D WiJ iamfi, Medical Hall, Plymouth, Penn. I WHAT A REMARKABLE CHANGE P I 0rHP»c; CmM T pflB1 fSm$ i\J| rj FfV tremely lucky to get it, f /»?• //V^ V| f /ft as I felt each moment as 4 iB' my lungs, but, IE the cure in time. Hur- fortheColtsfoot Chest Protectoi-; of all the medicines I have ',IILT )a tried there is nothing ne it for the Chest. THE COLTSFOOT CHEST PROTECTOR" (REGISTERED). PresnHhRrt Is & carefully and scientifically prepared liquid extract of the Eminent Coltsfoot plant m conjunction with other modern and highly FoR f recognised remedies. Coughs Physicians, It is a most successful remedy for all Affections of the Throat Throat and &Tg Lungs.. Colds, i ..»»■ J-ts tome and strengthening properties remove the subsequent Hoarseness, „ dehcate cQiiditi°n of the mucous membrane of the Lungs and Bronchitis Specialists. Throat, thus affording the best guarantee of a perfect cure. oroncnms, msWv t..el2p Purely vegetable its action on the human system is mild Asthma, Recommended and adapted to all ages, from the Infant to the Spitting of by Adult, and to every variety of temperament and constitution. ol 5 i DOSE.—For an Adult, one to two tea-spoonfuls in warm water, oiooa, Lawyers, every three or four hours; for Children, half a tea-spoonful; for Consumption, Clergymen, Infants under three years, ten to twenty drops. And all Ministers, Price Is. lid., 2s. 9d., and 4s. 6d. per Bottle. Auctions ot the Public Sold by Chemists and Patent Medicine Vendors throughout the Chest United Kingdom if not in stock anyone will be pleased to procure it it is an opeaK ers, for you, or will be sent, post free, by the Proprietor, onreceipt of Stamps. Invaluable Etc. Arrangements made for Exporting to our Colonies and other Foreign Countries. TESTIMONIALS.—The Proprietor on receipt of a post-card will forwaid a list of the most marvellous Testimonials ever penned by convalescent and recovered patients. M PROPRIETOR: MORGAN W. JAMES, Manufacturing Cbemfet, INTRODUCES AND INVENTOR OF NEW DBVQ8, LLANELLY S WALES' MMIIIIMr-—-— Perison.-Rhy hwyr yr wythnos hon. I Ap M.—Nid ydym yn deall eich clec." Ai tybed fod neb mor ddibarch i grefydd a chynyg deg swllt ar hugain am y weddi oreu ac fod dyn yn d'od ag areithyddiaeth i fewn. A oes peidio bod colyn yn y "clecion" ereill, ofnwn hyny, ac felly nis gallwn eu cyhoeddi. Oarwr Purdeb a ddymuna gael gwybod a all un fu unwaith yn weinidog ar eglwys, ond wedi ym- I ddiswyddo, ac ymadael o'r lie er's blynyddoedd, fod yn aelod ac yn bregethwr rheolaidd yn y cyfrvw eglwys ac yntau heb fod yn byw yn y lie ar hyn o bryd ? E. W.—1, Cant ymddangos yn eu tro. 2, Do. E. D. a ddywed GweIais yn y Celt am ddydd lau diweddaf fod y Parch. 0. Davies, Graig- fechan, wedi pregethu yn ardderchog ar y pwnc, sef "Haelioni Crefyddol," yn y cwrdd ewarter. Nid oeddwn yn rhyfeddu at hyny oblegid mae Mr Davies yn pregethu yn wir dda bob Sabboth y bydd gartref ac yn cael mwy o gynulleidfa na'r un gweinidog na phregethwr arall ddaw yn ei Ie, ac nid yn unig y mae yn bregethwr da, ond y mae yn weinidog gofalus. Os bydd cyfeillion gyda rbyw enwad crefyddol yn wael, bydd Mr Davies yno mor fuan ag y daw i wybod am dan- ynt, ac y mae gwell golwg ar yr achos yn y ddwy eglwys nag a fu er's amser, ac y mae golwg da a gobeithiol ar y Band of Hope sydd o dan ei ofal." Mewn Llaw.-J. Brynach Davies, Cwmrhondda a'r Degwm, G. H. T., D. W. Evans, D. W. L. &c.

NODIADAU.