Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

GrEORGrETS PILE AND GRAVEL PILLS. Meddyginiaeth sicr, biian, a diogel i'r Piles a'r Gravel, Poen yn y Cefn, Ysgafnder yn y Pen, Diffyg Treuli&d, Llynger Man, Rhwymedd, Diffyg Anadl $ocn yn yr Areuttu a'r Lwynau, Surni yn yr Ystumog, Poen yn y Coluddion, Teimlad o Bwysau yn y C'efn, y Lwynau, a Gwaelod yr Ymysgaroedd, Gwaew, fiwjqt, Colic, Dwfr Poeth, Dwfr-ataiiad, Gweledi&d Fwl ac Aneglur, S.yc.hder a bias annymunol yn y Genau, Poen a chwyddiant ya y Borddwydydd »'» 1 raed, Dropsy, Curiad y Galon, Iselder Ysbryd, Cwsg Anesmwyth, a boll ddoluriau yr Ymysgaroedd, yr Afa, a'r Arenau. :1 Tystiolaeth Ynad Heddweh. Yr ydwyf wedi edrych dros ganoedd o lawysgrif- tlU gwreiddiol a dderbyniwyd gan Mr J. E. George, Hirwaea yn dwyn tystiolaeth o beitliynas i'r gwelliantau adilygw yd oddiamgylch drwy offeryn- "Jiaeth ei Pil.J and Gravel Pills." Y mae ysgrif- enwyr y llythyrau hynyu unfrydol yn tystiolaetbu am ryfeddol rinweddau peleni Mr George. Ystyr- iwyf y bwndel tystiolaethau a osodwyd gerfy mron 1> brawf hollol foddbaol fod Air George drwy ei u'liarganfyddiad wedi bod yn foddion i liniaru poenau tyrfa luosog o ddioddefwyr.—D, E. WIL- LIAMS, J. P. for tbf Counties of Brecon and Glamorgan..i Gwelmad Hyriod I Yr ydwy wedi bod yn ymboeni gan y Piles a'r Gravel yn nghyd a selni mawr am tua 12 mlynedd, M mi y pum mis olaf cyn i mi gael gafael ar eich Peleai chwi yr oeddwn wedi fy llwyr gaethiwo i arog ya y ty. 1 r oedd y fath boen gondus yn fy mjholnddion, fy nghylla, a'm ysgyfaint, a poen mawr ynfy mhen, ac yn feddw gan bendro, fel nas gall wn amgyffred pethau yn fii lliw a'u Hun pri tdu!, mewn gair yr oeddwn wedi fy llwyr an- dwyo gan boen a selni, fel nas gallwn gredu fod modd i mi byth wella: ond diolch i Awdwr pob ikioai a pharch i chwithau, yn mben bytbefnos, di-wy ddefnyddio eich Pslem, yr oeddwn yn gallu dilyn fy -j^alwedigaeth gydag egni a phleser. Yr oedd if BPffansoddiad wedi myned mor oer a chrai; ond drwy barhau i'w cymeryd, y maent wedi fy adferyd i'm gwres fel cynt, ac yr ydwyf fel yn dyfod yn ieuanc o'r newydd.—D DAVIES, Sarfawi, Pemb. Un Wedi ei rioddi Fynu IF. rw, Peleni George yn Gwslihau er hyn). ANWTL Shra,—Dymtinaf eicb hysbysu gyda di- mcbgarwch am y daioni a*awr a wnaeth eich Pile Pills" i mi. Yr ydwyf wedi bod yn waei omrn er ys blyayddau. Fy nghylla yn ehwyddo, ij nghorff yn rhwymo, dim archwaeth at fwyd, pob peth a fwytawn yn gwasgu arnaf, ac ni chawn esmwythder'nesei gael i fynu. Yr oeddwn ar brydiau ar ol poen mawr, yn colli Hawer iawn o waed Yn ngolwg fy nghyfeillion, ac yn fy nheimlad fy hun, yr oeddwn yn agos i angau. Atferais lawer o foddion oddiwrth y medd- ygon goreu, ond i ddim pwrpas. Cyfarwyddwyd fi gan un profiadol i wneud prawf o'cb Pills for the riles," &c wedi i mi gymeryd ychydig yr oeddwn yn well, ac erhyn fy mod w«di cymeryd ond un t« £ cd yr oeddwn yn ddyn arall, a cbyn i mi ddef- ayddio daitfoxed yv oeddwn yn gallu bwyta pob aath o fwyd, ae ya,alluog i wneud fy ngwaith fel trier. Yr wyt yn dymuno gwneud hyn yn hylbya er talondid i chwi, er Ues i eraill. ac or clod i'r fiorachaf. Gwyr yr holl gyrnydogaeth am danaf, ac am fy techad rbyfodd. Byddaf yn baiod i ddwyn tyfit- jolaeth heiaethach i'r neb a ewyllysio ofyn i mi.— Y'dwyf, fee., THOMAS DAVIES. Penenwc-mawr, igiwytfwrw. a.s.o, MaeThmoan Davps yn adnabyddms i mi er ys 35 mlji&edd, teallaf sierhau bod vr nrhod yn berffaith ..ir. E. LKWIB CGweiui<log Atinibynul), Brrnberian, ?embroite«»hire. To Mr J. E. GEORGE, M.R.P.S. Gelynion gwaethal' y Ddynoliaeth yn cael eu gorchfygu! -t, Tbey ^e more th-an ipld ti:oie-they "ved my life I :'>c- f\ r PILE & GRAVEL PILLS, Ydyw y Feddygii»aeth fwyaf POBLOGAIDD YB OES at y PILES A'R GRAVEL a'r poonau sydd bob amser ya cydfynedol a hwynt. Y maent wedi bod o flaou y Cyhoedd am CHWARTER CANRIF, ae yn ystod yr amser hyn y maent wedi gwellhau MILOEDD a ddatgenid gan y meddygon yn anob- eithiol. Nid oes UN D1WRNOD yn myned heibio nad j'dvw y Perchenogion yn derbyn llythyrau o GYMEKAD VY^AETH iddynt o BOB CWR o'r wlad, ac o BQ& RHAN o'r byd. Nid oedd Darpar- iaeth i'w chael il y dokriau poenus hyn, cyn i berch- enog y Paleni hyn wneud ei DDARGANFYDDIAD werthfawr; pa ryfedd ynte fod eu CLOD wedi myned ar HYD A LLED ybydl Y mae MEDDYGON y wlad hon a'r AMEBIC, a CHYFANDIR EWROP, ya uchel GYMERADWYO y Peleni byn; a barn prif FFERYLLWYR y byd I yw, eu bod yn Feddyginiaeth HEB EU BATH at y doiuriaa yr amcanwyd b-wynt. Nid 081 un wlad wareiddiedig dan haul y nefoedd, nad ydyw yn brotiadol o RINWEDDAU IACHUSOL George's Pills; ac y maent am FLYNYDDOEDD LAWER ■ wedi bod AR Y BLAEN yu mhlith darpariaethau meddygol at y DOLURIAU POENUS hya. Gyda'r parodrwydd a'r pleaer mwyaf y gwaa Per- cheuog y Peleni hyn roddi o flaen unrhy w amheawr a ofyn iddo, FWNDEL MAWR o dyatiolaethau i ragoriaeth y Peleni hyn, o bob RHAN O'R BYD pa rai a wnaent gyfrol yn cynwys DROS FIL o du- dalenau o blyg cyffredin. Barn diduedd pawb yw, fod GEORGE'S PILE & GRAVEL PILLS yn an o'r DARJANFYDDIADAU RHtFEDDAF y Get fyddyd Feddygol yr OES HON. Pan fyddo'r ARENAU mews, anhwyldeb RHOD- FEYDD Y DWFR bron yn gauedig y BLEDREN yn gyffrous a phoenus y dwfr yn brin ac uchel ei liw, poeth "ae yn gwaedoli; yr YMYS GAROEDD yn anhrefnus ac mewn perygl o gau i fyny gan y PILES, gydag enynfa a RHWYMEDD; pan fyddo'r AFU a'r YSTUMOG wedi eu hanmharu a'u gwan- ychu pan flirrir y claf gan BOEN YN Y CEFN, gwaew, GWYNT, COLIC, ae arwyddion oraill olr Piles a'r Gravel, gweithreda y Feddyginiaeth byd- glodus bon FEL SWYN. Taro yn fud gan Syndod I Llawer yw y rhai a ddfl^t'ataf I ymofynyn—Ai gwir y si fod eich Pelenieffeitbio y fath well- bad rhyfeddol arnaf ag y-^dywedir iddynt wneud. Pan ddangoswyf iddynt yr IROGINIAIR CERYG a bas- iwyd genyf drwy gyfrwng eich Peleni, TARBWIB hwyut yn FUD GAN SYNDOD !—R. POWBI-L, Cefntrenfa Farm, gtt Llandovery, Canmoliaeth i George's Pills o tu Draw i'r Moroedd. Anwyl syr, ie yn wir anwyl iawn hefyd. Cefait fv mlino gan y Piles a'Jr Gravel mwy nag ugaai mlynedd, hyd nes o'r i mi gauad i fynu » pob gobaith am wellhad wedi darfod. Rhai blyn- yddoedd yn ol cefaiB fy nbwyllo gan y flEug? belenau {counterfeit pills) sydd yn cael eu gwneudf yn Hyde Park. Fe ddefnyddiaia amryw flycheid- iau o honynt nee i mi ddeall eu bod yn fy lladi wrth y fodfedd. Cyn i mi ddefnyddio dau flychaii o'ch Peleni gwirioneddol chwi yr oeddwn yn ddyn arall, ao yn teimlo fy hun fel ya dyfod yn ieuane o'r newydd. Bydded i chwi hir oes a Ilwyddiant i wneud dMcni.—JAW. W WILLIAMS, Morris Run Tioga County. N. Ameriea. £ Papyrau ein Gwlad yn Canm-, Peleni George. £ +* Tarian y GweitMwr, Ionawr 2il, 1882.—C 3 blinir dyn gan boen yn y cefn, y palfaesau, yr ochi 0 au, y ddwyfron, neu oddiwrth y Piles a'r Gravel,; a mae Peleni Mr George, Hirwaen, y pethau goreii a Erllir gael fit bob un o'r doluriau hyn. GallafjT ddyweud trwy brofiad am yr oil o honynt, a gallaf brofi fod Pelenau Mr George wedi bod yo feddyg- iniaethol i mi ar bob achlysur, a hyny mewn byrrD amser ar bob amgylchiad. Gallaf enwi ugeiniav'JJ sydd wedi cael yr un fraint a minau pe bai amser$S gofod yn caniatan. Enwaf un o'r cyfryw gan ei 2 fod mor adnabyddus yn Aberdar, ac befvd foneddwr y gellir ymddibynu yn ei dystiolaeth, sef Mr Jobn Williams, tad Mrs Williams, Castle yj Inn, o'r dref hon. Ei dystiolaeth ef am Belenau g Mr George yw, eu bod wedi bod yn foddion union-5 gyrchol i achub ei fywyd ef pan wedi rhoddi hun i fynu i farw gan fel yr oedd y Piles wedM gafaelyd ya ei gyfansoddiad, ac wedi iddo gymeryd wJ y Pelenau yn ddi-ildio am dymor fe ddaetb ym^ hollol iaeh, ae nid ydyw wedi cael ei flino ganddynil> hyd heddyw. Y mae oddiar hyny lawer o ayaydd- oedd, ae y mae yn dymuno hysbysu pawb am 7 q lies a gafodd oddiwrth belenau Mr Gw>rge.—I*JLA« THOMAS.. George's Pills ynTeilyngu Canmol-Ø4 iaeth. Treffgarn (Pem.), Tach. 3, 1883. AKWYI, SYB,—Dioich yn fawr i chwi am eich meddyginiaeth werthfawr, gwnaeth les sylweddoi i mi. Yr ydym bob amser yn cadw eich Peleni ya § y ty, ac edrychwn arnynt fed rhai o'r pethau hyny ag ydynt yn i gysur a dedwyddweh <J teuluaidd. Mae i'oh Peleni ganmoliaeth gyffredi-nol, ac ya fj bendifaddeu nid heb deilyngdod. Nis gwn am 1UI at Feddyginiaeth yn Nghymru mewn cymaint 0 f4 nac ychwaith wedi gwneud oymaint o ddaioni, Edrycbir amoch gan filoedd fel cymwynaswr i'ch g etoedl. Ni fu genyf erioed nemawr 0 ymddiried « mewn Patent Medicines, ond ystyriwyf yr eiddoch chwi yn eithriad anrhydeddus. Gobeithiwyf y cewch flynyddau lawer i wneud lies i gleifion ein gwlad.—Yr siddoch ya serohns D. OUVKB EDWARDS (Gweinidog). Gwellhad ar ol Uaain mlynedd o Selni! Y 111M yn cilia geayf allu eich hyibyaa fod fy nghwsmeriaid yn canmol eich Peleni ya Fwr KM MiOBD. Adferasant lawer i iechyd ag oedd wedi ymboeni gan y Piles a'r Grave! am UGAIH KLTNIM I -T. HCGHBS, Cbemiit, Llandilo. Ho. 1, George's Piles and Gravel Pills (label wen). No. 2, George's Gravel Pills (label Ifis) No. 3, Georges Pills for the Piles (label goofed M&m Blychau, Is. lic.a 2s. 9c. yr un. Drwy y PQst. lo. Ze, a 3#. yr ft*. PERCHENOG: t'i:/ J. E. G EO R G E, M. R. P. S., HIRWAER, GLAMORGAN ArgrAffwyd it.)* y Celt" H«wi^per Ootupany Limited. gaa S«JAU«1 HttglMn, 9, Tork FIIM, Baoftr