Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

GWYNFRYN SCHOOL, AMMANFORD. I TTBAD MASTER: W.IR. WILLIAMS (WATCYN WYN). ASSISTANT. MASTER G. G. JONES, B.A. (Lend.) Honours, Late Scholar of Aberystwyth University, and DAVID M. DAVIES. LLYFRAUAR WERTH YN SWYDDFA Y 'CELT/ BANGOR. s. c. EIN HEN PHILISTIAID, gan Noblesse Oblige," a thraethawd ar ORMES LAND- LORDIAETH, gan DR. E. PAN JONES, Mostyn 1 0 BAICH P R Y D AIN, yn cynwys Hanes Blwydd-daliadau, &c. 0 6 CARU, PRIODI A BYW, gan y PAROII R. Gwbsin JONES D.D. 0 6 Anfonir yr uchod gyda'r post ya ddidraul, ar.dder- byniad eu gwerth mewn stamps. .1 AT YMFUDWYR. Goruhwyliaeth Ymfudol Trwyddedig. DYMUN A J.D. PIERCE (Clwydlanc), hysbyis-a ) y ceir pob gwybodaeth yn nghylch hwyliad agerlongau. aL'r prisiau i wabanolra-nau o'r America, Canada, Awstralia, New Zealand, aphob parth 0" byd, trwy ymofyn ag ef, yn Gymraeg neu yn Saesonaeg, mewn llythyr yn ojnwvzposcagestampg Sicrheir tocynau cllildiadam v prisiau iselaf. Telir sylw neillduol i do^'isaa (passage tick et wedi eu derbyd o'r Amex,a. Rhoddir Mordaito Cynorthwyol (assists passage} y Llywodraeth i Canada. Cyfarfyddir a phawb areu dyfodiad i Liverpool a sicrheir lleoedd i'r Cymry gyda'u gilydd, yn y rhanau rhagoraf yn yr agerlongau, i bawo a ym- ddiriedant eu gofal i J. D. PIERCE, yr hwn sydd wedi croesi y Werydd amryw weithiau, teithio llawer yn yr America, ac wedi cael proflad helaetb yn y fasnaoh ymfudol.—Cyfeirier at, J. D. PIERCE, Emigration Agent, 33 Great Crosshall Street, LIVERPOOL Cymeradwyir yr uchod i sylw gan y Parcned- igion John Evans, (Eglwys Bach), Llundain; John Jones (Vulcan), Liverpool; John Thomas. D.D., Liverpool; John Hughes, D.D., Liverpool. Mr. Delta Davies, F.A.Ph.S., Aberdar, ac eraill. COFIER Y CYFEIRIAu UCHOD. Y BYMTHEGFED FIL. DAU Catecism Dirwestol. Un ar "Ddirwest- wyr y Beibl," a'r llall "Y Beibl ar Feddwdod y Diodydd meddwol." Ceiniog yr un 15 am Is y §0 am 3s.; a 100 am 5s. 6d., ynrhad drwyr Pest They are also in English for the same prizes Anfoner am danynt at Rev. John Rogers, Burry Port, Pembrey, Carmarthenshire. CERDDORIAETH. c TTEN Gadair Wag y Teulu/' Can i Soprano JJL neu Den or, y ddwy iaith, a'r ddau Nodiant. Pris 6c. "Achub fi 0 Dduw," Anthem at wasanaeth Cymanfaoedd Cerddorol, y ddau Nodiant. Pris 3c. Oalfaria," Hen Alaw wedi ei chynghaneddu i bed- war llais (4ydd argraffiad) y ddau Nodiant. Pris Ie. Cofia yn awr dy Greawdwr," Anthem newydd gorau cynulleldfaol, y ddau Nodiant. Pris 2c. Pob archebion i'w hanfon at yr awdwr, 0. MEUDWY DAVIES, Music-Seller, Llanelli, YSGOL RAMADEGOL Y GARNANT SIR GAE RFYRDDIN. PARATOIR bechgyn ar gyfer y Colegau Duwin ) yddol, hefyd bechgyn a merched ar gyfer yr Arholiadaa Cyhoeddus. Ysgoldy ardderchog, ardal iachus, telerau rhad. Derbynir i fewn ysgoleigion newydd sr unrhyw adeg. Am bob gwybodaeth bellach anfoner at y PRINCIPAL, GARNANT R.S.O. i MOON SEED MOONSEED BITTERS BITTERS YW Y Goreu, y Rhataf, MOONSEED AR BITTERS Mwyaf Rhyfeddol 0 BOB MOONSEED MED DY G IN I A E T H FITTERS arwynebyddaear Ffrwyth astudiaeth ofalus am 25 mlynedd gan yr awduron MOONSEED awduron, BITTERS A. E. POWELL AND Co., MOONSEED SWINDON, BITTERS Y rhai sydd wedi achub miloedd o feddrod cynarol, ac a dderbyniasant wyth mil ar hugain o Dystiolaethau, yn profi mai y feddyginiaeth MOONSEED fawr BITTERS Moonseed yw yr nnig un adnabyddus i ddyn y gellir bob amser MOOHSEED pa mor bell bynag yn ol y byddo wedi myned. TYSTIOLAETHAU. MOONSEED Dorchester, BITTERS Mawrth 24,1888. Foneddigioa,—Dengys y geiriau canlynol a lefarwyd yn fy mhresenoldeb y modd y gwerthfawrogir eich MOONSEED BITTERS yn MOONSEED y rhanbarth hwn (gwellhad FITTERS Rhif 2).—Yr eiddoch, &c,, E. P. WATTS. Tarawyd Mr JOHN BURROWS, Frampton, ceid- MOONSEED wad helwriaeth i R. B. BITTERS SHERIDAN, Ysw., a phoen llymdost yn yr ystumog, a achoswyd gan rhyndod, yr hwn yn ganlynol a drodd yn fogfa. Ymgynghorodd ag amryw feddygoa, y rhai a MOONSEED ddywedent nad oedd gwell- BITTERS had Iddo. Er ayny, cyn- ghorwyd ef i brofi y MOONSEED BITTERS, ac, ar ol cymeryd dwy botelaid, catodd lwyr well- had. MOONSEED Mri. A. E. Powell a'i Gyf. BITTERS Gorucbwylwyr cyfanwerthol, Meistri EDWARDS, 157, Queen Victoria- MOONSEED l BITTERS street, London, E.C. I'w cael gan yr holl Ffer- yUwyr mewn potelau 4s 6c a 2s 9c, neu yn rhad drwy y Post oddiwrth y perchenog- MOONSEED 10n:— BITTERS A. E. POWELL Co. 8! YMFUDIAETH J. H. LAMB & Co., PASSENGER BROKERS. CSEFYDLWYD 1856). 35, TOWER BUILDINGS, WATER-STREET LIVERPOOL. DANFONIR Ymfudwyr a Nwyddau i'r Wladfa Gymreig, Patagonia, Ujaol Daleithau America, Canada, Awstralia, a phob rhan o'r byd gyda hwyl ac agerlongau cyflym am y fares iselaf. Derbynir ym fadwyr, ag a fyddo wedi ymddiried eu hunain i'n gofal ni. yn y station ar eu dyfodiad i Lerpwl, a chymeru jrbfal eu luggage genym, a bydd i ni edrych ar eu bod y5 cael eu rhoi mewn ystafelloedd cyffordd- us ar fwrdd y agerloag ar yr adeg oreu ar y diwrnod ybyddant yn hvylio. Dymunwn roddi ar ddeall i ymfudwyr y bydd yr oil o'r gefal hwn yn cael ei gy- iawniynrhad. Y illaey miloedd sydd eisioes wedi myned iffwrddi Ijobrhan o'r byd drwyddom ni, yn ystod y 30mlynedd yr ydym mewn busnes a'r nifer ifrifed o gymeradwyaethau ydym wedi eu derbyn oddiwrth dlawd a chyfoethog, yn brawfion diymwad an bod yn astudio lies a hapusrwydd pawb sydd yn hwylio o dan eingofal. Goruchwyiwyr i'rllinellau a ganlyn:—White Star, Cunard, Inman, Guion, Na- tional a'r Allan. Dymunir ar i ymfudwyr sylwi ein bod yn gwarantu i'w hanfon gyda Llinellau Llythyr- ol ac nid gydag agerlongau yn cario anifeiliaid UNIG AGENTS PROS PATAGONIA. CWEITHIAU/RyDYOOOL y PARCH THOMAS WILLIAMS, BETHESDA Y FRO YN NGHYD A H-ANES El FYWYD GAN Y PARCH. THOMAS REES, D.D. ABERTAWY. PRIS SWLLT mewn amlen. Anfoner pob archebion gyda blaendal i B. D. WILLIAMS, Gorwydd Waenarlwydd, Near Swansea. saith copi ar dderbyniad Chwech Swllt. PARTHLEN (map) o Diriogaeth Camwy gan Llwyd ap Iwan, pris 6c. Anfoner at M. D. Jones, Bala. 7c gyda'r post. PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY LIMITED. INVESTED Funds nearly £ 10,000,000; Claims paid, over £ 10,000,000. Agents wanted.—Apply to J. W. JONES, Preswylva, Caernarvon. Y GWENYNYDD," GAN LL. Pirw JONES, Dinas Mawddwy, a MICHASL D. JONES, Bala, sef lly.fr ymarferol ar dria gwenyn. Pris Is, a Is 6c mewn llian. Anfoner am dano at M. D. Jones, Bala. Gyda'r Post, 10 yn rhagor. I IN AWR iN BAROD DARLLEN A SIARAD, SEF Llawlyfr y Parch T. O. Edwards, Oynonfardd AE ELOCUTION. Gyda DARLUN1AU yn egluro y Gelfyddyd o Areithio a Darllen yn gyflawnach nag a welwyd erioed o'r blaen yn y Gymraeg. PRIS 3s. 6c. DALIER SYLW.—GwertbiryUyfr am 3s. yr un yn ddidraul trwy'r Post hyd ddiwedd Medi, tra erys yr awdwr yn Nghymru, os anfonir blaendal srvda'r archeb i JOSEPH WILLIAMS, Swyddfar 'TYST ar DYDD,' MERTHYR. TR ELW ARFEROL I liYFKWERTHWYR.