Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

TAITH YN MOROCCO.i

Advertising

RHUTHRWYNT OFNADWY YN AMERICA.

News
Cite
Share

RHUTHRWYNT OFNADWY YN AMERICA. ADRODDIAD ODDIWRTH Y PARCH. W. T. WILLIAMS, PARSONS, PA. Dydd a hir gofir gan filoedd lawer yn ycym. ydogaethau hyn oeddy 19eg o IA wet, oblegid y difrod dychrynllyd a wnaethpwyd ar fywydau ac eiddo y n ein my tig, gan ruthrwynt ofnadwy. Er fod y eyfryw yn beth adnabyddua yn y rhan orllewiiiol o'r wlad, nid yw wedi digwydd yn oes neb sydd yn cofio yn y rhan hon o honi,—yn»- welydd hollol ddyeithr ac annymunol i'r eithaf ydoedd i ni. Ymddengys nad oedd y golled yn Johnstown ychydig gyda blwyddyn yn ol yn fwy mewn eiddo beth bynag. Yr amcangyfrif ydyw fod dios werth roiliwn o ddoleri wedi ei ddinystrio. Yn y borea y dydd a nodwyd yr oeddyoi yu gweled arwyddioa sicr fod ystorm o fellt a tharaoan yn crynhoi ae hefyd yn agoshau yn barhaus. ODd nid oedd Deb, yn dychmygu fod dim yn fwy nag arfer i d iigwydd. O iiieutu pump y prydnawn yr oedd cwmwl du, trwchus, yn hofran uwchben Plymouth, ac yn carlamu tna'r ddinas anffodus. Yna y mae y taranau yn dechrea rhuo, y mellt yn gwibio, ac yn ymddol- enu fel nadrodd, a'r gwlaw yn disgyn fel o .Y raiadr, ac yn y cyfamser gwelwyd cwmwl trwchus o dânyn diagya i lawr o'r wybren i'r ddaear. Yr oedd yr ystorm yn ei grym oddeutu chwarter wedi pump, ond yn boilolsydyn ac annisgwyliadwy y mae y rhuthrwynt yn canlyn gan ysgubo pob peth o'i flaen. Dechreuodd ei waith yn y rhau ddeheuol cr r ddinas gan fynsd i'r cyfeiriad gogleddol mor bell It Five Point, yn yr hwn le y gwnaetbpwyd difrod mawr, yna y mae yn cymeryrl cyfeiriad gwahanol i'r tnynydd- au cydrhwng Mountain Park a Parsons, ac yn diflanu yn y coedwigoedd trwchns sydd yno. Dinystri wya rhanau o'r ddwy orsaf, a chwalwyd rhai o'r prif adeiladau ar y Market-street, sydd cydrhwng y ddwy orsaif. Taflwyd cerbydau oddiar y rheiliau, llwyrddioystriwyd uo peiriant, yr oedd potion a wires y pellebyr yn gorwedd yn dawel ar lawr, a'r prif heolydd, megis Glanal, Washington, a South Main, wedi eu cau i fyny gan goed, a darnau o'r adeiladau fel ag i wneuthur tramwyfa yn anmhosibl, ac yn y cyflwr hwnw y buont am oddeutu pedair-awr-ar-hugain. Yn Five Points y gwnaethpwyd mwyaf o ddin- ystr ar dai ac ar fywydau. Y mae yn hawddach i'r darllenydd ddychmyga faint y cyfryw nag ydyw i mi ei ddesgrifio. Yr oedd pawb wedi eu parlysu megis a mudandod. Dranoeth wediW ystorm.-Borell dydd Mer- cher, y mae'r hin heddyw yn dyner a brenin y dydd yn ei ogoniant a phob peth ya hollol dhwel, a miloedd fel fy hunan yn syllu yn bry- derus ar y pentyrau malurion. Y lie cyntaf yr ymwelais ag ef oedd y rhan hono o'r ddinas a elwir Five Points. Y mae yma ugeiniau o dai wedi ea gwneuthur mor fan a matches, eraill wedi eu codi i fyny oddiar eu sylfaeni, a'u taflu am latheni, gan eu gadael yn mhob ffurf. Mae'r olwg yma yn galonrwygol i'r eithaf, ugeiniau heb gartrefi, a llafur eu hoes wedi ei ddinystrio mewn moment, ami i Rahel yn wylo am ei phlant, ac ni fynai ei chysuro am nad oeddynt mwy. Yma y gwelais foneddwr yn edrych yn syn uwchben darnau o'i dy yr hwn oedd yn 'sclodion, a llawer o'r rhai byoy yn gochion o waed ei briod a dau o'i blant byehain y rhai a laddwyd yn y fan. Dyna i ti wrthddrych, ddar- llenydd, ac yr oedd y galon galetaf yntoddio gydymdeimlad ag ef. Wrth fyned yn mlaen tua Market-street nid oedd dim i'w weled ond adfeilion ar bob ilaw. Mae masnachdy Wil- liams and Bro. (Cymry o Sir Aberteifi), wedi cael niweidiau trymion, ac eraill yn yr un lie— rbai yn gydwastad a'r Hawr, oddiyno i lawr i South Wilkes-Barre, rhywbeth yn debyg, pob ty a masnachdy wedi teimlo i raddau mwy neu lai oddiwrth effaith yr ystorla,—clochcly yr Eglwys Babyddol yn gydwastad a'r llawr. Nid oes yr un Cymro wedi ei ladd, ond y mae rhai wedi eu clwyfo. Fel y mae yn naturiol meddwl y mae rhan helaeth o fasnach y lie heddyw wedi sefyll. Mae dau Wreaker wedi eu chwalu, ac felly mae yn anmhosibl cario y ddau waith yn mlaen am rai misoedd nes cyfodi rhai newyddion. Bydd hyn yn sier ogynyrchu tylodi mawr yn ein Inrsg.