Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

GEORGE'S » PILE. AND GRAVEL PILLS. Medayginiaeth sior, baan, a diogel i'r Piles a'r Gravel, Poen yn y Cefn, Ysgafnder yn y Pen, Diflfyg Treuliad, Llynger Man, Rhwymedd, Diffyg Anadfc Foen yn yr Arsivau a'r Lwynau, Surni yn yr Ysfcumog, Poen yn y Coluddion, Teimlad o JBwysau yn y Cefn, y Lwynau, a Gwaelod yr Ymysgaroedd, Gw&ew( fiw\ rit, Colic, Dwfr Poeth, Dwfr-ataliad, Gweledi&d Pwl ac Aneglur, Sychder a bias annymunol yn y Genau, Poen a chwyddiant ya y Borddwyaydd a r Iraed, Dropsy, Curiad y Galon, Iselder Ysbryd, Cwsg A nesmwyth, a holl ddoluriau yr Ymysgaroedd, yr Afu, a'r Arenau. Tystiolaeth Ynad Heddwch. Yr ydwyf wedi edrych dros ganoedd o lawysgrif- fevs gwreiduiol a dderbyniwyd gan Mr J. E. George, "Uirwaeu yn dwyn tystiolaeth o berthynas i'r iquta-it ad lygw yd oddiamgyleh drwy offeryn- "lineth ei" Pil" and. Gravel Pills." Y mae yegrif- ,enwyr y Hythyrau hyu yn unfrydol yn tystiolaetbu am ryieddol rinweddau peleni Mr George. Ystyr- iwyf y bwndeI tystiolacthau a osodwyd ger fy mron bt-ftwf hollol foddbaol fod Mr George drwy ei 4^uargaQiyddiad wedi bod yn foddion i liniarn .pooaatt tyrfa Inosog 0 ddioddefwyr.—D. E. WIL- r J. P. for tiio CouRties ef Brecon and <31a morgan. Gwelmstd Hynod 1 Yr ydw) wedi bod yn ymboeni gan y Piles a'r tjrsvei yn ughya a selni mawr am tua 12 mlynedd, w un y pum mis olaf cyn i mi gael gafael ar eich Peleni chwi yr oeddwn wadi fy llwyr gaethiwo i Aros yn y ty. Y r oedd y fath boen gofidus yn fy IMfholudd'io-n, fy nghylla, a'm ysgyfaint, a poen ia Oiawr 3 u fy rnhen, ac yn feddw gan bendro, fel nas jgal.wu aingytlred pethau yn eu lliw a"1 lluu pri.ulol, omwa gair yr oeddwn wedi fy llwyr an- Vivpyo gan boen a selni, fel nas gallvvn gredu fod mod-d imi bythwella: ond diolch i Awdwr pob 4e.1<jni a pharch i ehwithau, yn mben bythefaos, 4iwy ddefayddio eicfe Peleni, yr oeddwn yn gallu dilyn fy -yj^h^edigaeth gydag egni a plileser. Yr oedd fy nf&yfansoddi&d wedi myned mor oer a < £ hlai; ond drwy barhau i'w cymeryd, y maent wedi fy adferyd i'mgwres fel cynt, ac yr ydwyf fel yn dyfci yn ieuanc or newydd.—D DAVIES., •Garfawi, Pemb. Un Wedi ei rfcoddi Fynu i Firw, Peieni George yn Gwslihau er hyny ANWTL !STB,—Dymunaf eich hysbysu gyda di- 410hgarwch am y daioni mawr a wnaeth eich Pile Pills" i mi. Yr ydwyf wedi bod yn wael iawn er ys blynyddau. Fy ughylla yn ehwyddo, fy nghorff yn rhwymo, dim archwaeth at fwyd, pob peth a fwytawn yn gwasgu arnaf, ac ni chawn «smwythder nes ei gael i fynu. Yr oeddwn ar brydiau ar ol poen mawr, yn colli Klawer iawn o waed Yn ngolwg fy nghyfeillion, «c yn fy nheimlad fy hun, yr oeddwn yn agos i angau. Arferais lawer o foddion oddiwrth y medd- ygon goreu, and i ddim pwrpas. Cyfarwyddwyd fi can unprofiadol i wneud prawf o'ch Pills for the Piles," ac wedi i mi gymeryd ychydig yr oeddwn TO well, ac ertyn fy mod wedi cymeryd ond un mixed yr oeddwn yn ddyn arall, a chyn i mi ddef- nyddio dan foxed yr oeddwn yn gallu bwyta pob sath o fwyd, ae yn alluog i wnead fy ngwaith fel .-fer.. Y r wyt yn dymuno gwnend hyn yn hylbys er jalondid i chwi, er Ues i eraill, ac er clod i'r Goruchaf. Gwyr yr holl gymydogaeth. am danaf, ac am fy tachad rbyfedd. Byddaf yn baiod i ddwyn tyst- iolaeth helaethach i'r neb a ewyllysio ofyn i mi.— T'dwyf, &c., TBolUs DAVIKS, Pencnwc-mawr, flglwyawrw, R.S.O. Mae Thomas Davies ynadnabyddus i mi er ys 35 aalynedd, a gallaf sierhau bod yr uchod yn berffaith wir. E. LBWII (Gweinidog Annibynol), Brynberian, Pembrokeshire. To Mr J. E. GKOROE, M.R.P.S. Gelynion gwaethaf y Ddynoliaeth yn cael eu gorchfygu! Tbey are more than gold to me-the.T stved my life!' GEORGE'S PILE & GRAVEL PILLS, Ydyw y Feddygiiiseth fwyaf POBLOGAIDD YB OES at y PILES A'R GRAVEL a'r poenau sydd bob amser ya cydfynedol a hwynt. Y maent wedi bod o flaeti y Cyhoedd am CHWARTER CANRIP, ae yn ystod yr amser hyn y maent wedi gwellhau MILOEDD a ddatgenid gan y meddygon yn anob- eithiol. Nid oes UN DIWRNOD yn myned heibio nad ydvw y Perchenogion yn derbyn llythyrau o GYMERADWYAETH iddynt o BOB CWR o'r wlad, ac o BOB RHAN o'r byd. Nid oedd Darpar- iaeth i'w chael at y dduriau poenus hyn, cyn i berch- enog y Peleai hyn wneud ei DDARGANFYDDIAD wertbfawr; pa. ryfedd ynte fod eu CLOD wedi myned ar HYD A LLEDy b-ydl Y mae MEDDYGON y wlad hon a'r AMEBIC, a CHYFANDIR EWROP, yn uchel GYMERADWYO y Peleni hyn; a barn prif PPERYLLWYR y byd I yw, eu bod yn Feddyginiaeth HEB EU BATH at y dolu.riau yr ameanwyd h-wynt Nid oe. un wlad wareiddiedig dan haul y nefoedd, nad ydyw yn brofiadol o RINWEDDAU IACHUSOL George's Pills ac y maent am FLYNYDDOEDD LAWER Pills; ac y maent am FLYNYDDOEDD LA WEB wedi bod AR Y BLAEN yn mhlith darpariaethau meddygol at y DOLURIAU POENUS hya. Gyda'r parodrwydd a'r pleser mwyaf y gwna Per- chenog y Peleni hyn roddi o flaen unrhyw amheOwr a ofyn iddo, FWNDEL MAWR o dystiolaethau i ragoriaetb y Peleni hyn, o bob RHAN O'R BYD j pa rai a wnaent gyfrol yn cynwys DROS FIL o du- dalenaa o blyg cyffredin. Barn diduedd pawb yw, fod GEORG E'S PILE & GRAVEL PILLS yn an o'r DARGANFYDDIADAU RHYFEDDAF y Gel fyddyd Feddygol yr OES HON. Pan fyddo'r ARENAU mewil unhwyldeb; RHOD- FEYDD Y DWFR bron yn gauedig; y BLEDREN yn gyffrous a pboeaus y dwfr yn brin ac uchel ei liw, poeth 'ac yn gwaedoli; yr YMYSGAROEDD yn an-hrefuns ac mewn perygl o gau i fyny gan y PILES, gydag enynfa a RHW YMEDD; pan fyddo'r AFU a'r YSTUMOG wedi eu hanmharn a'o gwan- ychu pan flimr y claf gan BOEN YN Y CEFN, fwaew, GWYNT, COLIC, ac arwydd-ion eraill o'r 'iles a'r Gravel, gweithreda y Feddyginiaeth byd- glodug hon FEL SWYN. Taro yn fud gan Syndod 1 Llawer yw y rhai a ddeuant ataf i ymofynyn-Ai gwir y ei fod eich Peleni wedi effeithio y fath well- had rhyfeddol arnaf ag y dywedir iddynt wneud. Pan ddangoswyf iddynt yr CGEINIAU CERTG a bas- iwyd genyf drwy gyfrwng eich Peleni, TARKWIR hwynt yn FUD GAN BTNDOD l-R. POWBLL, Cefntrenfa Farm, ger Llandovery. Canmoliaeth i George's Pills o tu Draw j'r Moroedd. Anwyl syr, ie yn wir anwyl iawn hefyd. Cefai. fy mHno gan y Piles a'T Gravel mwy nsg ugain mlynedd, hyd nes o'r diwtfdd i mi gauad i fynu » pob gobaith am wellhad vradi darfod. Rhai blyn- yddoedd yn ol cefais fy nhwyllo gan y Sug, belenau (counterfeit pills) sydd yn cael eu .gwneui yn Hyde Park. Fe ddefnyddiais amryw fiyeheid- iau o honynt nes i mi ddeall eu bod yn fy lladi wrth y fodfedd. Cyn i rai ddefr.yddio dau o'ch Peleni gwirioneddol cbwi yr oeddwn yn ddyr arall, ac yn teimlo fy nun fel yn dyfod yn o'r newydd. Bydded i chwi hir oes a ilwyd<*i?n* i wneud daioni.—JAB. W WILI.IAMS, LIorris iiur. & Tioga County. N. America. Papyrau ein Gwlad vn Canr¡.- S Peleni George. u 3 Tariun y GweitJiiwr, Ienawr 2il, !88ii. _« o blinir dyn gan boen yn y oefa, v palfaesan, yr c. d au, y ddwyfron, neu oddiwrth y Piles a'r GrAv«i, .< >, mae Peleni Mr George, Hirwaen,- y petbau S* a e'llir gael at bob un o'r doluriau hyn. Gallai**1 ddyweud trwy brofiad am yr oil o honyut. a ;:d!>ú w brofi fod Pelenau Mr George wedi bo l yu iVidyg- 'g iniaethol i mi ar bob achlysur, a byny mewn byfg amser ar bob amgylchiad. Gallaf eawi u^eiuiau S sydd wedi cael yr an fraint a minau pe bai amser a Q) gofod yn caniatau. Enwaf un o'r cyfryw gan ei ft fod mor adnabyddus yn Aberdar, ac hofvd ya foneddwr y geflir ymddibynu yn ei dystiolaefb, « eef Mr John Williams, tad Mrs Williams, C;vstl# W Inn, o'r dref hon. Ei dystiolaeth ef am Belenau S Mr George yw, eu bod wedi bod yn foddion union. <4 gyrchol i achub ei fywyd ef pan wedi rhoddi el'^ hun i fynu i farw gan fel yr oedd y Piles wedi j gafaelyd ya ei gyfansoddiad, ac wedi iddo gyuu-'ryd y Pelenau yn ddi-ildio am dymor fe ddaeth ynj> hollol iach, ac nid ydyw wedi cael ei fiino ganddynt^ hyd heddyw. Y mae oddiar hyny lawer o tlynyid- aedd, ac y mae yn- dymuno hysby su pawb am jQ lies a gafodd oddiwrth belenau Mr George.—I«AA« THOMAS. æ George's Pills yn Teilyngu Canmol- iaeth. Treffgarn (Pem.), Tach. 3, 1883. ANWTX. SYB,—Diolch yn fawr i chwi am eich •• meddyginiaeth werthfawr, gwnaeth les sylweddol "S i mi. Yr ydym bob amser yn cadw eich Peleni ya 4) y ty, ac edrychwn arnynt M rhai o'r pethau hyny Ot ag ydynt yn angenrheiltiol i gysur a dedwyddwch teuluaidd. Mae i'ch Peleni ganmoliaeth gyffredinol, ac yn § bendifaddeu nid heb deilyngdod. Nis gwn am on o r4 Feddyginiaeth yn N ghymru mewn cymain-t o fri, nao ychwaith wedi gwneud cymaint o ddaioni. o Edrychir arnoch gan filoedd fel cymwynaswr i'ch g cenedl. Ni fu genyf erioed nemawr o ymddiried.,g mewn Patent Medicines, ond ystyriwyf yr eiddooh chwi yn etthriad anrhydeddw. Gobeithiwyf y cewch flynyddau lawer i wneud lies i gleifion ein gwlad.—Yr eiddoch ya serchuaD. OLlV- EDWARDS (Gweinidog). Gwellhad ar ol Ugain mlynedd o Selni I Y mae yn Ada genyf alia eich hyibyiu fod fy Bghwsmeriaid yn canmol eich Peleni yn FWT R4. SRIOKD. Adferasant lawer i iechyd ag oedd wedi ymboeni gan y Piles a'r Gravel am UGAIX KLTNIBB 1 -T. HUGHBB, Chemist, Llandilo. .0.1, George's Piles and Gravel Pills (label wan). No. 2, George's Gravel Pills (label las). No. 3, Georges Pills for the Files (label cocJa). ..d. 11 -■ — „mmi i. i.ink -i M« ■! —■■■li" ■ i— in'" ■ ■■M.II n VLevm Blyehm, ls. lie. a 2,. 9c. yr un. Drwy y Postt 18. 3c, a 81. yr un. PERCHJ3NOG: J. R. GEORGE, M.R.P.S., HIRWAEN, GLAMORGAN I. Argraffwyd droa y Oelt" Ncwepaper Oompany Limited, GM S»mn^ Huffhot, S, Tork PUo*, BWDC^T