Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Quinine Bitters GWILYM EVANS, Meddiginiaeth Anffaeledig. Cymeradwyir Quinine Bitters Gwilym Evaas gan brif feddygon gwahanol wledydd at amryw glefydau fel meddygimaetb sicr a dyogel. Go". Beth yw QUININE BITTERS GWILYM EVANS? AT. Meddyglyn llysieuol a ddefnyddir yn helaeth yn y wlad hon a gwledydd tramor gan gleifion yn dyoddef oddiwrth lawer math o wendid a chlefydan, ac os oes unrbyw werth i'w roddi ar dystiolaeth ddynol, y mae effeithiolrwydd y feddyginiaeth hon wedi ei brofi tuhwnt i bob amheuaeth. TYSTIOLAETH TYSTIOLAETH PROFIAD Y DYSGEIDIAETH LLUAWS MEDDYGON. Meddyginiaeth Meddyginiaeth Anffaeledig. Sicr. Dyna paham y mae pawb yn credu mai QUININE BITTERS GWILYM EVANS ydyw MEDDYG- INAETH OREUYR OES. TYSTIOLAETH TYSTIOLAETH GWYBODAETH DEDDFAU WYDDONOL NATUR Meddyginaeth Meddyginiaeth Ddyogel. Bur. Defnyddiwch Quinine Bitters Gwilym Evans os am wellbad oddiwrth Ddiffyg Treuliad, Dolur yr Afu, Gwendidau Gieuol, Doluriau y Frest. Peidiwch- dyoddef poenau tra y gellir eich gwella irwy ddefnyddio. QUININE BITTERS GWILYM EVANS, MEDDYGINIAETH OREU YR OES. I TYSTIOLAETHAU QUININE Meddyginiaeth Deuluaidd RTmrm?T?cj 2402, Broadway, Newburgh, Ohio, r>I 1 i ilixto Ionawr 20, 1890. Anwyl Syr,—Yr ydym yn defnyddio QUININE BITTERS GWILYM EVANS fel meddyginiaeth deuluaidd a gallaf dystio ei fod y goreu a gawsom erioed. Ni cha y ty fod hebddo byth o hyn QUININE allan.-Yr eiddoch yn gywir, M. A. THOMAS. BITTERS ——— Tan Iddwf Cemaes, Anglesea, Hydref 14,1889. Anwyl Syr,—Bu'm yn dyoddef yn ddiweddar gan anwyJdeb "Y Gafod" neu Tan Iddwf," a chefais lawer o ruTmnSTF Physyg San feddygon i'w weithioaUan, y U UN ixn xli 0D(j } ddim pwrpas. Wedi clywed a Q darllen llawer am QUININE BITTERS BITTERS GWILYM EYANS, meddyliais am roddi prawfarno. Un diwrnod yr oeddwn yn wael iawn ac yn meddwl fod yr afiechyd am gymeryd agwedd ddifrifol oddimewn i mi. Nis gallwn edrych ar Jwyd, ac yr oeddwn yn sal iawn, ond QUININE fel y cais olaf am fywyd anfonais am botelaid o QUININE Bitters, a chan fod BITTERS fy ngwraig yn cwyno gan wendid a yn methu bwyta, anogais hithau i'w gymeryd, ac felly gwaghawyd y botel rhyngom yn fuan. Yr wyf fi fy hun fel dyn wedi adnewyddu, am gwraig hefyd lawer yn well ac yn bwyta mwy o'r haner na chyn cymeryd y Bitters. QU1JN1JN yr Wyf yn llawen yn ei gymeradwyo i eraill sydd yn dyoddef yr un anhwyl- BITTERS derau.- Yr eiddoch yn gywir, JOHN WILLIAMS (Pregethwr Wosleyaidd.) Pris poteli, 2s 9c; eta, dwbl faint, 4s 6c; blwch yn cynwys tair potel ddwbl, 12s 6c. I'w gael yn mhob man. Gorucnwylwyr yn mhob parth o'r byd. Os ceir unrhyw anhawsder i'w »ael, danfonir ef am y prisiau uchod yn rhad a dyogel drwy y Post i unrhyw gyfemad yn y Deyrnas Gyfnnol, yn uniongyrchol oddiwrth y PerChe°0g,0nQUININE BITTERS MANUFACTURING COMPANY Limited, LLANELLY, SOUTH WAXES. Gellir cael Qainine Bitters Gwilym Evansyn America oddiwrth y prif oruohwiliwr-R. D Wil iamF., Medical Hall, Plymouth, Penn. THE FINE OLD WELSH DRINK. POPULAR EVERYWHERE. ASK YOUR GROCER FOR IT.

OYFRANIADAU AT DDIRWY Y DR…

Advertising