Hide Articles List

4 articles on this Page

ADRAN YR ADOLYGYDD.

DWYREINBARTH SIR GAERFYRDDIN.

News
Cite
Share

DWYREINBARTH SIR GAERFYRDDIN. (Parhad.) Y mae yr etholaeth yn unfryd unfarn fod yn rhaid ei gael ef ymaith; ond y mae hyny yn taflu i'r wyneb gwestiwn sydd yn rbaid cymeryd gofal i'w ateb yn briodol, sef Pwy gaiff ein ym- gei«ydd Rhyddfrydol nesaf fod ? Canys y mae digonedd i'w cael yn barod i gynyg eu gwasan- aeth. Y mae ieuengrwydd, cryfder, iechyd, a phrydferthweh Radicalaidd yr etholaeth y fath ag sydd yn swyno goreuon y deyrnas i geisio ei l!aw a'i chalon. Yn benddifaddeu peidied syiiu Cymru a Llanrwst eto drwy ddewisiad cyffelyb i'r diweddaf. Pa reswm oedd i ei.eth ieuanc o etholaeth newydd ddyfod i'w hoed, ac yn wridgoch a byw mewn iechyd gwletdiadol mwyaf Rhyddfrydig y dydd iroi ei Haw (ni roddodd ei chalon) i hen ddyn pedwar ugain o flwyddi yn ei oedran corfforol, a phedwar ugain mwy na hyny yn, syuiadau ei feddwl, ac yn nheimladau ei galou ? Gwneled iawn y tro nesaf drwy roi ei llaw a'i chalon i un o fechyn ieuengaf a goraf y Young Wales mewn oedran meddwl ac ysbryd. Darfa i chwi, Mr Gol., wneud oymwynas a'r etholaeth hon drwy daro eich troed ar ben gorfotedd y Cymru Fydd am fod yna gyffro yn ol ei eiriau ef mewn rhyw gylch dylanwadol" yma i geisio gan Mr Schcadhorst i sefyll am y sedd cyn gynted ag y deuai yn wag. Y "Cymru Fydd" yn udganu gyda Uawenydd yn ei rifyn cyntaf fod yua iew- yrcben gobaith o gael Sais i gyurychioli un o'r ^tholaetbau Cymreig mwyaf Cymroaidd! Beth nesaf, wys ? Trueni ganwaith na fuasu y "Cymru Fydd" hefyd wedi cyhoeddi enw y person neu y persooau sydd yn cyfansoddi y cylch dylanwadol (?) hwn. Bydded hysbys iddo na wyr Dyffryn Aman, Llaudilo, Llandovery, Llanon, Pontardulais, Llangenech, na Pembrey ddim am dano, ac y mae yn deg i'r cyhoedd hefyd wybod fod y l'hai mwyaf dylanwadol o'r etbolaeth hyd yn nod yn Llanelli mewn tywyll- wch perffaith yn ei gylch. Na fydded i olygydd Cymru Fydd" gael ei swyno eto i greiiu mai efengyl yw pob peth aglyw gan rhyw un neu dd"H yn unig o hftrs-inan o'r etholaeVlhon, canys fel y mae gwa-'t'naf y modd nid ydyw Cymdeithas Rhydafrydol Dvvyreiabarth Caer- fyrSdin rnwy na llawer Cymdeithas Ryddfpydol arali yn gwbl rydd oddlw: th am bell i Theudas sydd yn cyfodi i fyny yn ei ch) farfodydd gan cldywedyd ei fod ef yn rhywun," ac oddiwrth ambell i SinroD Magus sydd yn ceisio hudo a swyno y diniwed a'r dieithr gan ddywedyd ei fod ei hun yn rhywun mawr." Nid yw geiriau dynion felly ond ewyn ar wyneb cornant dryst- fawr, yr hwn a chwelirymaith gau awelou cryf- ion argvhoeddiadau gonest yr etholwyr. Fel Ymneillduwr a Radical nis gellir cael gwell Mr Schnadhorst fel ymgeisydd, ac y mae ei werth politicaidd mewn cydmariaeth i Mr Pugh yn anfesuradwy ond tra yn wyllt mewn edmy- gedd o bono, ao mawn diolchgarwch iddo am gysegru ei athrylith ogoaeddus i gryfhau, dyfn- hau, a lledaenu y ffydd Ryddfrydol, yr ydym oddiar wybodaeth lwyr o'r etholaeth yn g illu eich siorhau mai barn mwyafrif aruthrol yr etholwyr ydyw nas gellir. cael gwir gynrychiolydd iddynt y ond mewn person sydd yn cyfuno ynddo ei hun "dri anhebgor" mawr aelod Cymreig y dyfodol -Radical, Ymneillduwr, a Chymro. Brithir ein gwlad a Rgdicaliaid Ynn-ieillduol Cymreig- dynion o ddysgeidiaeth, o hyawdiedd, o yni, ac o brQfiad-dynion fedraut siarad a'r etholwyr yn iaith eu mham a'r unig iaith y mae y mwyaf o booynt yn ei detll-dyoion na raid i neb was- traffu amser, meddwl, na nerth i bwnio i'w penau yr hyn sydd yn nghalonau yr etholwyr, am fod yr unrhyw beth yn eu calonau hwy eu hunain—a dyni"n weithiant mewn amser ac allan o amser i sierhau eu hiawnderau i'w cydgenedl. Tra y mae etholaethau Sisnig, megis etholaeth Walton Lerpwl yn dyheu am Gymry Radicalaidd Ym- neitlduoI, megis W. J. Parry, Ysw., Coetmor Hall, i ymladd eu brwydrau Rhyddfrydol, pa- ham y gwnawn ni, byth ac yn dragywydd. wneud ifyliaid o honom ein hunain drwy basia yn ddiystvr heibio iddynt, ac wedi neidio dros Glawdd Offa a syrthio yn addolgar o flaen Shon Sais i ofyn yn "y llwch a'r lludw iddo am foi mor anrhaethadwy drugarog a hefcgor rhyw nobody o'i eiddo i fflUmio anrbydedd (?) arnom drwy ganiatau iddo tin CAM gynrychioli yn y Seuedd ?" Chwareu teg i Mr Schnadhorst, y mae ef ya somebody mewn gwirionedd, a pherthyu iddo onestrwydd diwyrui a dylanwad aruthrol; oud bydded iddo ef a'i alia a'i ddylanwad ymladd rhyw frwydr galed yri uh o'r etholaethau Seisnig, a rhodder sedd gadarn ddisigl Dwyreinbarth Caerfyrddin i'r ieuanc a'r talentog, a'r hyawdl. a'r egniol Gymro Radicalaidd Ynoneillduol Mr John Lloyd Morgan, B.A., Caerfyrddiu, neu rhywan arall o gdfdyb gymhwysderan disglaer ac hanfodol. Y mae yma enwogion ereillyc ein mysg sydd yn berchen ar y tri anhebgor "—. enwogion sydd wedi gwreud llawer dros Rydd- frydiaeth yn yr etholaeth hou, ac mewn ethol. aethall, ereill, c enwogion fuasai yn anrhydedd i ni gael ein cynrychioli ganddyut, niegis Dr. iiowell Rees, Y.H., Cwmaman Dr. J. A. Jonesr Llanelli; Mr William Thomas, Y.H., Llanelli; ond nid ydym yn tybied y cymer y naili na'r Halt o honynt hwy tuag at y swydd. (I'w barhau.)

Family Notices

[No title]