Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

gwasanaeth yn mlaen, yn sicr i chwi nid j meddwl cyffredin allai ddal i gyflawni y fath orchwyl. Yr wyf yn meddwl y gellir rlissfcru y gwr J a gyflawnodd y gwaith yu mhlith prif feddyl- wyr ei oes. Y mae yn anhawdd i ni i am- gyffred y dylan" ad moesol y mae hyn wedi ei gario drwyr blynyddoedd. Dydd y farn yalumg a ddengys hyny. Deallwn fod rhan 0 bronholl barthau'r byd yn dod i'r gwasan- aeth, ac nid oeddwn yn syny pan yr oedd y Dr. yn America yr ha 8 diweddaf, iddo gwrdd a. Uawer ago oeddynt wedi bod yu ei wrando yn y City Temple, ac a ddygasant dysfciolaotli ] i'r budd a'r Hos oeddynt wedi ei dderbyn trwy y gwasanaeth canol dydd. Ac Did yn 1 yr ystyr yma ya unig y mae'r gwasanaeth wooi bod 0 fadel, ond deallwn fod llawer Mtydhad dyngarol wedi cael achos i fod yn adiolehgar am y gwasanaeth oblegid y cyrn- ioi arianol a gawsant drwyddo, trwy'r casg-liadati a wneir ar yr adegau byn. Llongyfarchaf y Dr. a'i gunulleidfa ar lwyddiant y gwasanaeth nodedig; arbeded yr Arglwydd ei fywyda'i iechydi gyflawni y dd'od 6t° am laWGr ° %nyddoedd 1 Pan yn meddwl am y Dr a'r gwaith y mae yn ei gynawni, yr oeddwn yn methu yn deg a p eidio a gofyn, beth yw safle y gwr mawr awn yn ei en wad ? beth yw ymddygiad ei enwad tuag ato ? a pha anrhydedd neu ffafr y mae wedi ei ddet-byn ganddo ? Y mae arnaf öfn nas gellir ateb y gofyniadau yma yn y modd y dymnnid. Nid wyf yn sicr mad yw wedi gweled gwaetbaf rbai yn ei enwad, ac ni clrymerwn fy llw nad oes rbai Wedi ceisio ei salhru dan draed ond hyd yn byn y maent wedi methu. Ac am gadeiriau yr enwad mae arnaf ofn nad yw wedi cael ond ychydig o honynt. Pa fodd i gyfrif am hyn? Pa un ai rhywbeth yn y dyn ei hun ynte rhywbeth tu allan iddo ? Efallai bob un o'r 4dau. Am dauo ei hun y mae fel pob dyn mawr arall, yn annibynol ei fcddwl, yn anni- bynol ei weithrediadan ac yn ddigou gwrol i dori allan lwybr iddo ei hun. Ai i rai poM, ac hyd yn nod pobl a gyfenwant eu hunain yn grefyddol, y mao hyn yn bechod anfadd- ouol/ Ni chaniatant i neb weithredu, ond yn unig yn ol y llwybr a dorir allan ganddynt wy eu hunain. Felly am lawer yu ei enwad y laae arnynt genfigen wrtho, am nad allant Wy wneyd ei waith ef neu gyffelyb iddo, am ei fod yn gweithredu heb ymgynghori a fcwy, ao yna y maent yn gwneyd ar a allant i"w. gadw ef i lawr. Ond yn ol fy adnabydd- Jaeth orDr, ychydig y mae yn ei ofalu am uyn. ■ Ac i ddyn y maeeienwyn adnabyddus drwy'r boll fyd, pa anrhydedd a all cadair nen gadeiriau fod iddo. Dim yn y mesur lleiaf. Ond, ar yr un pryd, yr ydym yn teimlo mai anuheg ac anghyfiawn yw iddynt weithredu fel hyn tuag at gawr o feddyliwr. Dinyg a gwendid yn mhob cylch yw hyn, ac yn v pen draw y mae yn sicr o fod yn ddinystr i'r cyfryw, Ond, ysywaeth, pwy mor ddall a r rhai na fynant weled. Y mae yn dcbyg igenyf fod yna rai yn Lloegr gyda'r Annibyn- wvr, er mor enwog yw'r Dr., na restrent ef yn mblith goreuywjir yr enwad. Bosh. Ond dyna fel y mae hi hyd yn nod gyda ninau yn Nghymru. OR na wria ein dynion goreu lefaru shiboleth rhyw glic nid ynt o worth yn y byd. Ac yr wyf yn gweledfod anni- byniaeth meddwl yn condemnio dyn ar unwaithyn ngolwg y rhai a gyfenwant eu itunain yn oreugwyr yr enwad. Ond dyna os cedwir y dosbarth hyn i lawr gan y cyfryw Ara amser, y maeut yn sier o dd'od irlancyn hir. Nid teilwng o'r enw dyn yw'r hwn a wertha ei annibyniaeth meddwl i nab. Ac arwydd o waseidd-dra mewn dyn yw ei weled yn myned i grawGian wrth ddrws unrhyw gyfundeb neu gynhadledd i ofyn am ffafr ar draws mathru ei egwyddor- d 0 ion ai syniadau personol. "Fairfield and no favour" yn unig a ofynir gan bob dyn gwir fawr. Y mae ceisio ffafrau oddiar law neb rhyw ddynion yn anyoddefol i'r dosbarth hyn. Dyma'r gwyr sydd wedi gwneyd eu hoi ar y byd, a mwy o'r rhai hyn sydd ar Gymru a'r byd eu heisiau y dyddiau presenol. [Bn yr uchod gryn amser mewn llaw yn aros cycli- w,vniad y Celt, a buasai wedi myned yn "hen" oni buasai i Dr. Parker ddyfod mor gyhoeddus yn ngl\ n a. chudair yr Undeb Oynulleidfaol. By!d yn dda genym dderbyn yohwaneg o lifchiau WEIis. --GoL. ] -<

HUMBUGIAETH YR OES.

tLYTHfR ODDIWRTH Y PARGH W…