Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

YNYS MUDW.

News
Cite
Share

YNYS MUDW. Cynhaliwyd cyfarfodydd pregethu yn Beth- esda, y Sui a'r LUin, Ebrill 20fed a'r 21ain. Pregethwyd am 10 boreu Sul gan Jenkins, Pentre Estyll; am 2 gan Rees, Cwmllynfeil ,• am 6 pregethodd y ddau. Dydd Llun, am 10, Da vies, Siloah, Llanelli, a Williams, Canaan, Abertawe; am 2, Davies, Llanelli; am 6, Williams a Davies. Decbreuwyd y gwatanol oedfaou gan Mri J. Davies, Bethesda; Wm Gwilym, Cwmllynfeli; a Jones, Pantteg, Ystalyfera. Cafwyd pregetbau rhagorol; ac os gellir barnu oddiwrth/ag\yedd y wynebpryd, a'r dagrau glcewon oedd yn treiglo dros ruddiau y gwyddfodolion Uuosog, yr oedd yr eneiniad oddiwrth y Sanctaidd IIwaw ar yr oedfaon.-I. J. 1 ■ ■ MYDDFA I. Dydd lau, Mai laaurhegwyd plant yr Ysgol Sabbotbol pertbynol i eglwys y plwyf uchod a (the a bara brith gan y Parch D. Williams, vicar. Mac Mr a Mrs Williams wedi ymsefydlu yn y Ile uchod er's tua dwy flynedd. Hir oes iddynt i enill y plant i ddod yn ddynion gweithgar. Gafwyd cyfarfod cys- tadleuol yn yr hwyt yn yr ysgoldy perthynol i'r eglwys ar wahanol destynau. Y Parch, D. Williams, vicar, yn llywyddu y cyfarfod. Mr Williams, vicar, Llanddessant, oedd yn beirn- iadu, agwnaetb ei waith er boddhad i bawb oedd yn bresenol. Gan mai hwn oedd y cyferfod cystadleuol cyntaf, iddynt, maddeued yr enillwyr i mi am adael eu benwau allan y tro hwn. Wedi talu diolchgarwch i'r llywydd a'r beirniad, ymadawodd pawb wedi cqel eu Uwyr foddloni.-Hen wr o'rwlad, BETHESDA, ARFON. Tea Party.—Dydd Gwener, Mai 2, cynal- iodd pobl Salem, Treflys, a 8ethesda, wyl o de i blant yr ysgol ddyddiol, &c. Cymerwyd gofal yr arlvvy gan Mri J. Parry, Pant; H. Hughes, Bethesda; R. Davies, Brynllwyd J. Parry, ac R. I-toberts., Water street. Gwasanaethwyd wrth y byrddau gm wahanol foneddigion a boneddigesau pet thy rial i'r lie. Cafwyd tyrfa luosog i fwynbau o'r danteithion darparedig, a gwnaed pobpeth yo weddtiidd ac mewn trefn. Ar ol y te, aethent i fwynhau eu hunain i gae Mr J. J. Evans, Brynderweu ac yn cael eu diddanu gan yr Odd-fellows Brass Band. Am haner awr wedi chwecb, yr oedd eapel tfethesda wedi ei orlenwi i wrando ar "Gantata y Phnt" (Dc Parry), y geiriau gan y Parch T. Levi. Cymerwyd y gadair gan y Parch R Rowlands, Taflys. Arwem- iwyd gan y Parch R. S. Williams, Bethesda. Tenorydd Infryn ydoedd y prif un ar y solos tenor; y solo bass, Mr Rowlands, Bethesda. Datganwyd yr oIl yn hynod o dda, a chafwyd cyfarfodydd dyddorol iawn.—Eos Edeyrn.

CYMAN'FA Sill FORGANWG.

YMWELIAD J. R. A SIR BENFRO.

GWELLIANT GWALLAU.

CYFARFOD CHWARTEROL CEREDIGION.

Advertising

CYMANFA MON.

URDDIAD.

AIL GYMANFA UNDEBOL ANNIBYNWYR…

CYFARFOD CENHADOL SIR BENFBO.

CERDDORIAETH,