Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

GENEDIG AETHA U.

News
Cite
Share

GENEDIG AETHA U. ELLls—Ebrin 20fed, priori Mr Robert Ellis, cigycld, Brondyifryn Farm, ger Dinbych, ar fab. PRIODASAU. DAVIKS—WILLIAMS—Ebrill 18fed, yn nghapel y Met)iodistiaid, Rhiw, Efenychtydr gall y Parch. Dr. Edwards, Bala, y Parch. Evan Davies, Llan- armon Ceiriog, ag Eliza Williams, J¥yimogioa,\ ger Rhuthyn. MARWOLAETHAU. ROWLANDS—Nos Iau, Ebrill 3ydd, Mr Rowlands, yn lied ddisymwth, yn ei gadair freichiau, yn 75 mlwydd oed. Yr oedd yn Gristion disglaer; nid yn unig yr oedd ei weddiau nodedig a'i gynghorion doeth yn brawf o h,yl1, ond yr oedd ei ymdrafodaeth a'r bydp'n y ffair a'r farchnad yn tystio hyn. Ei eirian diweddaf oeddynt, "Gadewch lonydd i mi, oherwydd ymddiddan yr wyf a'r Iesu." Claddodd ei briod hoff E-r'S tuag wyth mlynedd, yr htfn oedd un o'r hen Tibbots byd-enwog Llanbrynmair, &c. Dydd Mercher canlynol, daetli tyrfa luosog o'r ardal- Wyr yn ngliyd i hebrwng ei weddillion i gkddfa Penarth. Gweinyddwyd wrth y ty, yn y capel, ac ar lan y bedd gaii y Parch D. S. Thomas, Llanfair, a'r Parch M. Evans, Penarth. Hefyd, yr oedd yn bresenol ei fab-yn-nghyfraith, y Parch J. Lewis, Birmingham, a Mr J. Evans, myfyriwr, Bala. Yr oedd geirian Mr Evans yn ei bregeth, a Iluosogrwydd y gladdedigaeth, yn brawf fod iddo air CUt gan bawb, a chan y gwir- ionedd ei hun. Ilyderaf fod ei bed air merch a'i unig fab sydd yn galaru ar ei ol yn dilyn ei esiampl. DAVIEs-Ebrill lleg, yn 54 mhvydd oed, Mr John Davies, Birmingham House, Llanidloes. WILLIAMS—Ebrill 15fed, yn 26 mlwydd oed, Mr Owen Williams, ail fab y Cadben Williams, y Van Mines, Llanidloes. DAVIES—Ebirll 17eg, yn 83 mlwydd oed, Mr David Davies, gynt gwlanenwr, Glanclywedog, Llan- idloes. DAviEs-Ebrill ISfed, yn 32 mlwydd oed, Mr William Tinsley Davies, Bwlch Inn, Llangurig. THOMAS—Ebrill 23ain, yn 72 mlwydd oed, Mrs Hannah Thomas, priod y diweddar Enoch Tho- mas, Typceth, ger Llanbedr. Claddwyd hi y Sadwrn canlynol yn mynwent Llanbedr. Gwas- anaethwyd ar yr achlysur yn hynod bwrpasol gan y Parch J Thomas, gweinidog yr Annibyn- wyr.

MARWOLAETH MRS. ELIZABETH…

L L A N D D E H Ffi L.

CMLEOB CENHADOL

CYFARFOD CHWAIlTEROL CEREDIGION.

-----CYFARFOD CHWARTEROL UNDSJ3…

. CYMANFA MON.

URDDIAD.

AIL GYMANFA UNDEBOL ANNIBYNWYR…

--------'''---'-----....--.-...---GO…

'■CERDDOltIAETE,