Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

,! „ LLTTIIUE LEKinVL.

News
Cite
Share

„ LLTTIIUE LEKinVL. JZglwys Annibynol Kensington. Naw mis sydd er pan gychwynwyd yr schos newydd blodeuog uchod. Off shot ydoedd o eglwys Annibynol Grove street. Pregethwyd gyntaf jddynt gan y Parehedig Dr Thomas; wedi hyny giii weinidogion ereill Le'rpwl a Birkenhead. Oynaliasaat eu Cyfarfod Ohwar- terol cyntaf tua' r Nadolig, pryd y pregetbodd y Parch J. R, &c. Gisglwyd £ 26. Cynal. iasant eu hail Gwrdd Ohwarter, pryd v pregethodd y Parch R. Thomas CAp Vychan). Cafwyd easgliad rhagorol. Cawsjnt ouliau o 1" hefyd gan y Psrcbn Dr Pan Jones, Roberts Penybont Jones, Portdinorwic; Recs, Bug- illt, &c, a rhcstr o bregethwyr eynorth- wyol. Yr wythnos ddiwedd-sf cynaliassnt eu tea party eyntaf. Edrycbir yn ml a en ar yr wyl deyn y dref hon gan bob cnwad fel diwrnod yr ucheJ wyJ, nid yn unig i yted te/ond i !on- gyfarch a linwenhau yn y cyfarfodydd hwyrawl. Y gweinidogicn yn mron yn ddleithriad sydd wedi bod yu offerynau i ddyddanu y gwyddfodolion sr y gwyliau hyn: rhai yn Hed fedrus, a'r lleill fel arali. Trodd eglwys Kensington ddsden newydd. Gan ei bod yn ofni y galiai rhyvvbetb Juddias y gweinidogion, sicrbaodd. wasanacth y Parch W. W. Thomas, Rjfaesglas, Holywell, i ganu er en difyrwch a'u hadeiladactb, yr hwn a Vjnaeth ei waith yn dra rhagorol,—uwchlaw disgwyliadau pawb. Llywyddwyd y cyfarfod yn foddhaus iawn gan y Parch R. Jones, Berea; a ehafwyd anerchiad godidog yn Saesneg gan y Parch J. Ogmore Davies, gweiuidog e/lwys y Cresent. Cymro o Forgrnwg yw Mr Davits ond yn aliuog i weiaidogaethu gyda'r Saeson, ac yu ddigon caredig a boneddigaidd i ddyfod i gydlawenhaa.a rhoddi Haw o ieglwys fcohan gyd a'i 11awen wledd. gyntaf. Cafodtl y gweinidogion ereill waheddiad cyocs i'r cvf- arfod, a pfcawb ei docyn. Anerehwyd yr rglw) s gan amryw foneddigion, mewn rnodd tra derbyniol; felly terfynwyd cyfarfod y noson gyntaf yu un o'r eyinfodydd" hyfryilaf y buom ynddo erioed. Nos dranoeth, cahvyd te yr un modd, i'r rban ieuengaf o'r eglwys, a chyfarfod ar ol, i sdrodd cann, sreithio, &c. Yr hyn a roddodd fwyaf o fodtlliad yn hyn etc oead gwaith y Parch W. W. Thomas yn caau'r Gwcw, &c. Ctdeirydd Mr D. J. Davies. Y SuI diwe Idaí breintiwydyr achos newydd eto a gweioidogcetb y Parch D. S. Davies, Bangor. Gweioidogaeth fel sfon, yn dyfrhau o'r cawrfil i'r gwybedyn, yn troi mil o rodau yn ei ffordd, t»c yn raaetbu'r helyg a'r cedr- wydd cryfion, yn gnlchi gwyncb y dorian lwyd, tiC yn cario badau arian ar ei mynwes; tipin o lwydni weithiau yn ymyl y lan, end Cfinol yr afon ar ci hyd in or locwcd a'r -grisial. Cyflogwyd ef yn deg gUt y Tendwyr Da, i are, ar ddirwost yn ".Lodge Hixacfhog," yr hon a ymgyferfydd yn Ysgoldv Grove street. Br's ychydig yn 01 cafoddMr Davies air yn ei hysbysu nau ydoeJd i areitbio, bsb un rheswra pa beth fa'r cyfnewidiad o'u to, er pan anfonasrat gais ato. Ai gwir ywna chcid yr Ysgoldy ? N is galkf goeiio. Nid ydyw eglwys Kensington eto wedi c ;el capel, er eu bod yn yrngyfaifod yn y He tcbyeaf a 'welsoch eTioed i gap'el,—ys'tafell a gynwys rhyw 250, yr hon a lenwir yn orlawn y rhan fynychaf, yn enwedig felly pan y byddo rhai o'r Parchedigion a nodwyd yn y erbyn y gwelant 10 cyflcus i gael capel newydd. Rhifa yr cghvJs yn ivgos i ddei, a thri ngain ac nid ydym yn cofio i ni welcd siriolach eglwys a cbymiHeidfa erioed, yn caro yn mJHcn, hyd yma, yn ol rheolau cynulleidfa- oliaeth, y Tcst-iment Kewydd. Kis- gullwn ioddi gwell cyngbor i ddyfodiaid o Gymru nag vrnuno a'r cglwys hoo. Cymerir sylw a tbrafferth i ofaiu am roddi pob cylarwyddyd i farehed gweini, shop assistants, &e.

ABERDA UDDWR, F-W YDD ABBRTEIFI.

. "Y CIIWARELWR."