Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Dannedd Gosod Heb Boen. MAE OWEN JONES, L.D.A.S., A.P.S., SURGEON DENTIST, VN rhoddi Dannedd ar gynllun newydd ..1 tuag at gnoi y bwyd yn fvvy perffaitfa. Yr wyf am amcanu cael gwneyd y Dannedd mor bwrpasol ag sydd yn bosibl at gnoi y bwyd yn dda, i edrych mor naturiol a thlws ag y mae modd, mor esmwyth a chryf ag y mae yn bosibl, Pris y.Dannedd o Is i lp Is yr un. Tynu Dannedd heb neu gyda y gas. f Sicrheir boddhad perffaith i bawb. Dannedd Americanaidd gyda'r gwelliantatt diweddaraf am brisiau rhesymol. OWEN JONES, L.D.ASy A.P.S., SURGEON DENTIST, Apothecaries' Hall, Gyferbyn a'r « Farchnad, Bangor. Mae OWEN JONES wedi hvnodi ei hun am Dynu a Thrin Dannedd heb ond YCHYDIG 0 BOEN. D.S.—Mae 0. JONES adref hob dydd ond pryd- nawn dydd Mawrtli. CARNARVON, NORTH WALES,' Overlooking the Menai Straits. TO BE SOLD, A FIRST-CLASS COMMERCIAL TEMPERANCE HOTEL, Close to the Railway Station, WITH DOUBLE-FRONTED SHOP, EXTENSIVE BACK PREMISES, And LARGE GARDEN, either for cultivation or Building purposes also, Two LARGE CEELERS, Large Front SITTING ROOM, extending the whole width of the Building; Large BEST BEDROOM also, Four other BED and DRESSING ROOMS, and Two LARGE ATTICS, with accomodation for 6 Beds. Gas and Water laid on through the House. Especially adapted for the Accomo- dation of Visitors and Commercial Gentlemen. Satisfactory teas on given for leaving. For further particulars, and every information, apply personally or by letter to A. DRIFFIELD, Office of this Paper or MESSRS. T. JONES & CO., Confectioners, Bridge Street. W. -J. WILLIAMS, pBNERAL AJN[D ^UR^ISKING IRONMONGER, COPPER, BRASS, IRON, & TIN PLATE WORKER, « smeHajw, 35, BRIDGE STREET, CARNARVON, TRA yn cyflwyno ei ddiolchgarwch gwresocaf i'w gwsmeriaid am y gefnogaeth helaeth a dderbyniodd er's pan agorodd ei fasnachdy, gobeithia trwy dalu sylw maiiwl a phersoiiol i'w fusnes, y bydd iddo deilyngu parhad yn nghydag ychwanegiad o'r eyf ryiv. Dymuna W. J. W. alw sylw ei gyfeilljon a'i gwsmeriaid lliosog at ei stoc newydd, ac at y cyfleusderau newyddion sydd gandclo at gadw ac arddangos ei nwyddau, pa rai a werthir ganddo, am arian parod, am y prisiau isaf sydd bosibl. ii^oi^ivroisr<3-EE,"5r Pob math o Ironmongery at wasanaeth ty, Gwelyau Haiarn a Mattrasses, Fenders, Fire Irons, Coal Boxes, &c., Dish Covers, Teapots, Copper Kettles, Tin Ware, Enamelled Ware, Saucepans, Kettles, Electro-plated Spoons, Forks, Cruets, &c. Large Stock of Table Cutlery, Pocket, Pen, and Sportmen's Knives. mm wi Q) MB pa rai a werthir yn bresenol am y cost price. ZBTXIIiIDIEIR'S IRON MONGERY, ^outers' Cools, fe, O'R GWNEUTHURIAD GOBEU. COFIER Y CYFEIRIAD- > 35, BRIDGE STREET (Gyferbyn a Penrallt y Capel). W. WILLIAMS. 29, CASTLE STREET, SWANSEA, 29, Watchmaker, Jeweller, Optician &c. For Guinea Gold Wedding Rings. For Gold, Silver, & Jet Jewellery. °r 9 & 18 Karat Gold Keepers.. Watches & Clocks of every description cleaned & or Good English Patent Levers, repaired- on the premises or in the country, oi Geneva & American Watches. Jewellery & Optics repaired at very moderate i or irench, English, American & German Clocks. charges., GYMRY! DEWCH AT Y CYMRO. The North Wales Advance, and Deposit Bank, ELDON SQUARE, DOLGELLEY. iaz-Y-ss^-si^x) PWYSIG DHODDIR behthyg arian, gyda neu heb feicbiafon, mewn symiau o 5p. i lOOOn., am amrywiol gyfnodau i Dai-ddeiliaid, Masnachwyr, Ffermwyr, Magwyr ABifeiIiaid, a'r cyhoedd yn gyfiredinol (yn preswylio mewn unrhyw i-an o Gymru neu Loegr), ai- nwyddau eu masnach, dcdrefn, a phethau ereill, i'w had-dalu mewn rhan-daliadau wythnosol, pythefnosol misol, chwarterol, hanerblynyddol, neu fel y cy.tunir ar yr adeg- y benthycir yr arian; hefj^d heb' unrhyw syiiiudiad, oediad, nac achosi unrhyw gostau af reidiol. Dymunir liysbysu y rhai sydd yn bwi'iadu gwneyd cais am fenthyciad y caniateir yr libll swm a geisii yn JIawn, ac ar yi- un pryd, sicrheir hwy na wneir unrhyw ymholiadau gydag unrhyw y berson yn y gymydogaeth, ac y cedwir y caismpr hollol g-yfri nachol ag y caniata y cyfryw. Caniateir benjhyciadau hefyd i bersonau parchus i ^nigymeryd ag unrhyw fasnach enillfawr, neu i unrhyw ddiben arall ag y gall arian pared fod Y1),. fanteisiol i'w sicrhau. Ymofyiu-v, gun hysbysu y swm angenrheidiol, « W. L. JONES, MANAGER.