Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

CYFARFOD OHWARTEROL ABFON.…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

CYFARFOD OHWARTEROL ABFON. Cynaliwyd ef yn ngbapel newydd Maesydre, | Clwtybont, Ebenezer, ar ddyddiau Ian a Gwener, Ebrill 17eg a'r l8fed. Yr oedd y cyfarfod hwn hefyd yn gyfarfod agoiindol y capel newydd hardd hwn, yr Jpinl sydd yn gofgolofn amlwg o lafur a ffyddlondeb cglwys Ebenezer. Costiodd yr adeilad newydd dros £ 1,100, a hysbysodd y Parch. Owen -Jones, gweinidog Ebenezer, fod yrarian hyn wc-di eu cael i gyd gan aelodau a chynulleidfa Ebenezer I am log o dair punt y cant. Gallem feddwl Tod y ffaith bon yn adlewyrchu, clod rnawr ar y f am-eglwys yn Ebenezar. Pregcthwyd nos Iau gan y Parchn. J. A. Roberts, Caernarfon, ac R. Rowlands, Treflys. Pregetbai Mr Rowlands ar bwnc gosodedjg gan y Cvfarfod 11 tD Chwarter, sef Peryglon Ieuenctyd." Am baner awr wedi deg, boreu dydd Gtvener, cynaliwyd cynadledd y Cyfarfod Chwarterol, pryd yr oedd yn brosrinoi-Mr Morris Ho- berts, Ty Mawr (cadeirydd); Parcbn. 11. Rowlands, Treflys; E. H. Evans, Caernarfon J. A. Roberts, Caernarfon; D. S. Davies, Bangor; R. W. Giiffiths, Bethel; Owen Jones, Ebenezer J.. E. Owen, Llanberis; T. J. Teynon, Cwmyglo; L. Williams, Bontncwvdd; D. P. Davies, Penmaenmawr; W. U. Thomas, Llanfairfechan; G. Roberts, Pentir W. Griffith, Amana; y Mri. W. Roberts, Port- dinorwig; J. W. Thomas (Eifionydd), Caer- narfon E. Morgans, Bethesda; Daniel lio berts, Llanberis; Luke Moses, Bethesds,; yn' nghyd a 11 u mawr o ddiaconiaid a lleygwyr o wahanol barthau y Sir. Cyfeiriodd y llywydd yn ei ancrchind agor- iadol at y llalur a'r ffyddlondeb oedd wedi nodweddu eglwys Ebenezer yn y gorphcuol. ac yr oedd capel newydd Maesydre yu brawl newydd o'u gweitbgarwch. Cyfeiriodd hcfyd at lafur a llwyddiant y Parch. 00 Jones, y gweinidog, a gofidiai ei fod yn arfat-tb:: symud i Bwllbeli yn Gorphenaf nesaf. Wcdi byny pasiwyd y penderfyniadau canIyDn]: — 1. Fod cofcodion y cyfarfod blr.enorol íy rhai a ddarllenwyd gan y Pare'. K. W. Griffith) yn cael eu cadarnhau. 2. Fod yr adroddiad o gyfrifon blynyddoi easgliad yr achosion gweiniaid yn ciel ci dder- byn. Wele y cyfrif- Mevvn liaw cry flwyddyn o'r blaen £ID 4 5J. 2 Casglwyd yn Salem, Bethesda 7 3 10" „ „ Cliwarel Goch I; 0 81 Llanrug 576 „ „ Gerizim 4 113 2 -0_ Cyfanswn £ -12 12 6 Talwyd i Pentir f> 0 0 „ i Bettwsycoed 2:') 0 0 Yn llawy trysorydd 7 12 G 3. Fod y cyfarfod nesaf i fod yn A mar a yn Gorphenaf. 4. Penderfyawyd myned yn miuen gyda chasgliad cynorthwyol y weinidogaeth am y flwyddyn hon. 5. Fod y Parch D. Jones, Ebenezer i bre- gethu ar Eirwiredd yn y cyfarfod nesaf yn Amana. G. Fod diolchgarwch eynhes y Gynadledd yn cael ei dalu i'r Parch. R. Rowlands, Treflys, am ei bregeth ragorol ar Beryglon Ieuenctyd" 0 yo y noswaith flaenorol. M 7. Ein bod yn llongyfarch eglwys Ebenczer ar agoriad capel newydd Maesydre, ac yn rboddi derbyniad siriol i'r eglwys newydd i gylch y Cyfarfod Chwarterol. 8. Ein bod yn datgan eydymdeimlad dwys 1 gvveddw a phertbynasau y diweddar Barch G Thomas, Llanrng, yn eu profedigaeth. Cafwyd sylwadau teilwng ar ffyddlondeb llafur a dvsgltir.deb cymcriad yr ymadawedig. 9. Foci derbyniad croesawus y cjfarfod yn c iel ei roddi j'r Parch. W. Thomis, ar ei ym- seflydliad yn Llanfairfechan, nc i Mr Daniel Roberts, arei ail ddyfodiad i Lmberis. 10 Fo:I y cyfarfod hwn yn datgan cydym- deimlad dwfn a'r Parch W. Williams, Llan- fairfechan, yn ei afiechyd, ac yu ymrwymo i'w gynorthwyo yn ei amgylchiadau. Terfynodd hyn weithrediadau y Gynadledd. Am ddau o'f gloch, pregethwyd i gynulleidla luosog gany Parchn. T. J. Teynon, Cwmygio, ac E. 11. Evacs, Caernarfon, ac am chwcch, gan y Parchn. L. Williams, Bontnewydd, ac H. W. Griffith, Bethel. Bothrsda. GWILYM JOKES.

\ BETHESDA, AEFON^

TRAWSFYNYDD.

I---------IPENRHYNDEUDRAETH.

-------.;.....------.-.----TRALLWM.…