Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

BIRKENHEAD.

News
Cite
Share

BIRKENHEAD. Nos Fercher, Ebrill 9fed, cynha'iwyd cyf- arfod dyddorol dros ben yn Ysgoldy Capel Oliver street, inewn cysylltiad a chymdeithas y gwyr ieuainc Llywyddwyd yn ddoniol gan y Parch Hugh Jones a gwnaeth Hwilym Alltwen ac Eta Mou eu rhan yn ganmoladwy iiwn fel beirniaid y cyfarfod. Hefyd cafwyd anerchiad doniol gan yr Eta. Mae o yn hen fFifryn yn Birkenhead. Fo ydyw tad y Gyfarfodydd Ceiuiog fu mor boblogaidd yn y dref. Oanodd cor o blant yr Ysgol yn swynol iawn amryw ddarnau dan arweiniad Mr John Grilfitb. Cynhaliodd y Wesleyaid eu cymanfa Gwencr y Groglith a'r Pasg. Nid oedd y gynulleidfa inor lluosog ac arfer. Caed pregethau grymus iawn. Bock Fary.-Tref; fechan brydlerth vdyw liock Ferry ar ian afon y Meisey, oddeutn milldir a haner i'r De o Birkenhead. Mat) y tramway busses sydd yn rhedeg o Bit ken head i New Ferry yn myncd trwy Rock Ferry. Felly mac y lie yn hynod bublogaidd yn ystod yr bin braf. Mae llawer o'r hen wlad wedi gwneud eu cartref yno; ac y mae gan y Methodistiaid gapel bychan yn y dref. Dydd Gwener y Groghtn y maent yn aifer er's amser belLich gyoal Tea Party blynyddul. Yn y Mission House, St. Paul's road, y cynal- iwyd y cyfarfod eieni. Y to ar y byrddau o 4 hyd 6 o'r gioci), a chaed gwledd ragorol eleni fel arfer. Ar o! y te cafwyd cyfarfod llenyddol. Mr Matthew Jones, Biilcenhead, yn y gadair, ac aeth trwy ei waith yn gymeradwy iawn. Yr oedd niter y cyiaasoddiadau eleni yn dra lluosog, a liyderir y bydd i'r cyftrfodydd enill nerth ncwydd, ac y daiiant eu tir am amser maitb, Re y byddant yn foddion i ddvrchaf,i chwaeth ein cenedl ncs codi awydd ynddynt i ymberifeithio mewn lienyddiaeth a cherddor- iaeth. Beirniaid y traethodau a'r farddon- iaeth oeddynt y Pnrchn. W. O. Williams, Le'rpwl; a H. Jones, Biikenhead. Yr ad- roddiadau, &c Mr S WilliarnS,* Birkenhead a Mr Jones, Liverpool. Cerddoriaeth, yr enwog Mr William Parry, Bhkenhcad, ac Y, Eos Tranmer. is id f.eud yn liresenol ond y beirniaid ce-ddorol a'r adroddiadau yn uuig j. felly yr oedd y itimiadatth yn cael ei darllen gan ereill ac ynfan bon y mae genyf awgrym i'wgynygi sylw cvfeillion yn Bock Ferry, fod iddynt yn y dyfodol ofalu am beisocau cymwys i ddarlleu Hvlwadau y gwahacol feirn- iaid absenol,—dynion yn mcddu ar lab da a chlir, ac i'r cylryw ddarllen yn (g!ur a hyglyw. Er mai bechan oedd yr ystafeil, yr oedd yn anmhosibl clywcd haner yr hyn a ddarllenwyd. Diau y derhynia y cyfeillion air y cyngor In llaweu. Mae. llwyddiant eu cyfarfod i helaeth. ju ymdtJibynu ar hyn Braidd yn fflat oedd yr adran gerdd- orol y waith hon, yn neiildnol felly y datgan- iad Q Bavaria," yn bollol anghelfydd, kl pe bcb weled y don erioed o'r blaen. Hhoes y beirniaid ar ddeali nad oeddynt wcdi cad eu boddloni a chredaf na buasai neb yn cwyno pe yr a lei id y wobr. Yr ymdrech orcu yn ddiau oedd Wyies fach Ned Puw" g tn nifer o foneddigesau ieuainc.—Dy fry dog, ■'

MYDDFAI.

ROCHDALE, GEB. MANCHESTER.

BEULAH, DYFFRYN.PAIT!!.

TY'NYGWNDWN, CEPvEDIGION".

BIRMINGHAM.