Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

A R D D E R C H A W G- R W…

DIvVY DR W YDD.

BIRMINGHAM.

News
Cite
Share

BIRMINGHAM. Ciwsom y Cymry yn y lie hwu ein brcintio yn d<liwe'!d»r a cbyfres o g-yfarfo lydd ailonol a diwylliadol. Un o honynt ydoedd CylcJnoi/l Lenyddol y Mellv)disliaid Calfin,- aidd.— Cynbaliwvd hon yu ngh-ipel Woo S St, Mawrth yr 28 tin. IIynod o deneu oedd y cynulliad, ac ychydig o go ocdd ar y cystadl- cuaethau. Arwr y Cytarfod ydocdd Me D. Jeukins, Mtis. Bac-, Aberystwyth. Enillwyd y prif wobrwyon ^an Mri W. Evans, \V. Jones, J. Jenkins, —— Lewis, MIs Jurret, Miss Danie's, &c. Cafwyd pylwadau gwerth eu cofio a'u rhoddi mewn jrweithrediad g ;ti Mr Jenkins, ar ganu ton HI cynulleiifnol. Dywedai fod y caau yma n ewn agwedd hyood o dlirywiedig trwy bob parth o Gynins,. i.■, hyd yn oed mewn lleoedd ag y nrse y caau corawl yn flodeuog. Anogai y eantorion i dalu mwy o sylw i'r ganghen hon o gerdd- oriaeth,—caniadaeth y cyregr, ac yn enwedig i ysbryd y geiriau y cenir y tonau arnynt. Gresynna buasai y cyfeillion yn Wood St. wedi llogi cyfeiliant gogyfer a'r cyfadtHl hwn. Teimlcm siomedigaeth braidd na fuasii mwy o ùdcfilydd yn cael ei wneud o Mr Jenkins ar 01 ei gyrchu o Aberystwyth i Birmingham. Hydernfos byth y ta!a ymwelil},'l a'ntref eto, y bydd i ni fel cenedi rocldi idJo y derbyuiad a haeddi ei safle Tea Party —Mawrth ;31ain, cynhaliodd y brodyr WVsleyai Id en cyfarfod te blytiydflo!. Yr oedd y ddarpariaeth yn bobpelh a alJcsid ddymuno, a'r trefniadau yn ddeheuig a dcstlus iawn. nu tyrfa luosog o hil Gomer a Hengist yn cyfranogi o'r arlwy. Ar 01 y te cynhal- iwyd cyfarfod cyhoeddus yn ) r o-uwch vstjfell, lie yr arfera y cyfeillion addoli, e clan lywydd- iaeth gallaog y Parch Samuel Davies, Bangor. c Yr oedd" dipyn o newydd-deb yn pertbyn i'r cyfarfod hwn eleoi. Hebisw fod ynoareithiau gm wabanol wtinidogion, cafwyd cystadJeu- aeth mewn barddoni, traethodi, canu, areithio, &c. Y buddugwyr ar y gwahanol destynau oeddynt: Rhyddiaeth-illri W. Richards (A), R. Jervis, H. Jones, Mrs Ann Evans, a Mrs Elizabeth Roberts. Cerfldoriaeth Parti o Oxford st., Parti o Wheeler st, Mri Joseph Lewis, a W. Richards. Y beirniaid oeddynt: Rhyddiaeth-Parchn W. Roberts, Wood st; J. Lewis, Wheeler st., a Lewis Owen, Hanley.