Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Yr ydwf fi Re Y^^ereill wedi gwneud arch-^w 1^PU wyf wedi a nu wiliadmanwH mewn i ansawdd GEORGE'S MF" J7'i GEORGE'S PILE and Gravel^, eieh Peleni, ac yr ydym yn eael eu X\ k=> Jf bod yn gyiansoddedig o'r cyffeirian J%1 J Y% k \YT^1 §' ILLS' y1'. Wy yn e" Uysieitol tyneraf. Yrwyf wedi eu def nyddio I |j[ JL1J\ ¥ £ <i L$'J0t^ yn gyfansoddedig o ddefynddiau II yii helaeth am flynyddau lawer mewn lj Ihjsieuol. Md oes ynddynfc ddim o natur J 'private practice\ a. hyay gyda Umtddiant 1| ■BTT T C I „ II | milalig. Klioddant esmwytbad TON i rai j| rlLtUO* || fetetadd.^YE smra O'E »ABH TO |J 11 mewu sefyllfa anobeitliiol o herwydd y II 1\ BOD YN FEDDYGIXIAETH DBA GWERTH- l| U Piles a'r Gravel. Ac nid wyf -yn petruso j PAROTOIR Y PELENI UCHOD V fawb AT Y DOLUKIAU HYJTY AR GYFER V aweud nad — gwionedd, eu I MEWN TRI 0 DDULLIAU V PA RAI Y MAEHT WEDI I V\ cyftelyb fel meddygmiaeth tuag \s.J% <V /y V, at wella y Piles a'r GWAHANOL FEL Y CANLYN: EU HAJVICANu. e55s»// — Gravel. — H i « r» « n /jf h e V wuiAMV^I^ No. 1-GEORGES PILE & GRAVEL PILLS. X5/TYJOON) ^No. 2 -GEORGE S GRAVEL PILLS. t.e NO. 3-GEORGE'S PlLLS FOR THE PILES. r r GOCBELWOH DWYLLWYR. 7. » „ GOCHELW.CH DWYLLWYFT. 1 Mewn blyohau Is. l^o. a 2a. 9o. yr un. | f DaUwch sylw fod enw y gwneiithurwr ..]' Gofymvch yn eglur.am GEORGE'S Pills, [ ar Stamp y Llywodraeth svdd o amgyleh GAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS 1; AC Kit EICH PEIISWAUIO, na chymerweh » bob blweh. Ileb 11 nid ocs dim *yn DRWY VJI HOLL FYD 1 «^nd QrMvel pills. o Avnoutlmriad < wirioneddol. i neb arall. f ^toSSg22X £ &m^m,*—'m,S=2aaZS!&gXSSU&2SgSZS&22^SZSZ!ltj*i*s' G Y | J RVAII RHWYMEDO, &c. J GEORGE'S j* ».g..a*Jn. '■ MR. GEORGE, |1 T%f Y AlfOT I DearSib- r J' I T\* a- -V 1V1I X 1 n » if H1 Li rU /K tl KAV-CiL 1 I have much plcasnn1 in liciiriiiL-tfstiitniuv to tlie Dear fell-,—Youx Pills take well here, w vuri I gro«teffi<-mt>fy»«rfins i..i i.i<» .urfYimv.-i. r«Wj> j T i it i i • — 1 I'l'Wiiimenil tht'iii with tlie '■onfiiU iuv nn-cus- and in time 1 shall have a large opening ~TZ>"T—f~ "T~ caj lj t»iu<T« a» MUfr 1.. «•» «u» in rf.{i.-vii«r »• -i- -L ..I I ..I Itw. 1 Diurc tnniV>l<'wimi' and painful ili.-orclcr; mill him nmin for them.—Y&urs truly, I «<•<•«»'«<vw. G.-OWEN, Chemist MheSoyal Family. |?r. Y %ae y jPelew, liyn yn Fedd.ijQVM« £ th ] I ntm lUXON. ?•% ifli IIIIII-■ui-^w"wl"M-w''iip-,ii»'11^ J, f-v «IOR,-BUAN, A DIOGEL I'R |j '"Z PILF.S AR GRAVEL. J (I 7d,fiUI ?tt<h {rln boh ii Dan V a'r Gravfel Braidd 'V "~rK LW»» >M<soARC»uBt. •K-mWop m!.VR<HM. »« »m |»UI«H> mi* .tlatcrn I wi 'WFN POETH, DWFR lj Y •' f vxictvei. i>iaiuu DWFH POETH, DWFR-ATALIAB, Y GWELEDIAD YN G^J GNFAT-L M- cidi JM lini DIV: ■> !<««• ».• VC yr oeddwn yn alluog I sefyll ar fy V BWU AO AHE.&UUR, SYCHDER A BIAS AWTMONOUYN '• liwyr K«VTI>IWO t .iu- >•« y ty. Vr w-a v (»•<« /•' nhraed can v uoen a acho^ent i mi a'r gbhau, POEN YN Y^SOROCWYDYTO. CHWYDBIANT. goiufnsyu ty MgjioimidiiMi, Vy *n n 11 i ii v I S*" l\ YN'Y TRAEO. ID |; Iiw;ii itntwr vn l'y Iiiln-n. :u: yn 1'uiau !.(mil' i, n:ii< I; ysgafnder ynlymhen. Fewnaeth Doctorwid I Bun«n««r t*«nrTu*»- i gaiiw«..M.gyffR,ivetii«»y,.tuHiwii:u3i,«.'i.i-i.4; j Aberdiire a Merthyr eu goreu i mi, ac yr ES'aWYTHAO I; pair yr ocailwJ1 w&Wy, n> u fa II i.ii, ^1 T I :— IN nas gmia iod raoad i mi byth wellu; oi.a dion-ii i S 1\ WYT wedi tahl lddynt biuioedd lawer am liytiy, I PERCKENOG, r. AWDWR T»oi> <^IOUI. a JFLMROH I HI'.VITHMU. J l ond ni ddeVbyuiais fawr lle^ oddiwrth un o j J. E.GEORGE, M.R.P.S., y»*^Vriu "nvVt'tv honynt. Prvnais flychaid o GEORGE S 7 gaeth pydfis- ctrwi a J.IJK.• r. i'r «.(a.!y;-t YN i:W. IU V PILES and GRAVEL PILLS, a chymerais- ji HIR W A IJY, \B™4D<^YNT\^ #c ddau ddogn o honynt—yr ydivyf yn. Jf GLAMORGANSHIRE Y" yr r)'?iy 'j^.vfonrlf'ul s W 77 7 /& Tl vi r\ M q n I n a ('liJui, oud drw v i>urhau l w rviai vd, ji. awr yn (Uyn mch, m^nt w^u ty adtoyd I'm gwiv* M f >CWMDAltK, ■> nrl~J ,■ D.VY1I) DAVXES. ] t.1. —. — —^— —r. —iiwu.wni^ ^z:z:r^'u' Til' Tm Wii III. mj..w ■IWMHWIIIIIMIIHIIIIW.'IMIII ■" ■ rri]'T r 7ii m -T'ni".J_r" ,r,~ ■ Caernarfon: Argraphwyd a Chyboeddwyd gan A. Driffield, 6, North PenraUt, EbriM l8fed, 1879.