Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Dannedd Gosod Heb Boen. MAE OWEN JONES, L.D.A.S., A.P.S., SURGEON DENTIST, YN rhoddi Dannedd ar gynllun riowydd JL tuag at gnoi y bwyd yn fwy' perffaifch. Yr Avyf am amcami cael gwneyd y Dannedd mor bwrpasol ag sydd yn bqsibl at gnoi y bwyd yn dda, i edryeh nior naturiol a. tlilwsag y mae modd, mor esmwytli a chryf ag y mae yn bosibl, Pris y Dannedd o Is i Ip Is yr iui. Tynu Dannedd heb neu gyda y gas. Sicrheir boddliad perffititli i bawb. Dannedd Americanaidd gycla'r gwelliantau diweddaraf am brisiau rhesymol. OWEN JONES, L.D.AS.A.P.S., j SURGEON DENTIST, Apothecaries' Hall, Gyferbyn a'r Farchnad, Bangor. Mae OWEN JONES wedi hynodi ei bun am Dynn a Thrin Dannedd lieb end YCIIYDIG 0 BOEN. D.S.—Mae O. JONES adrefbob dydd ond pryd- nawndyddMawrtb. CARNARVON, NGRrrH WALES, Overlooking the Menai Straits. TO BE SOLD, A FIRST-CLASS COMMERCIAL TEMPERANCE HOTEL, Close to the Railway Station, WITH DOUBLE-FRONT ED SHOP, RVN5N.<IVE LUCK: PKKWI^KS, A in j Lakoe Gakmon, eiihet* for oiiUivaiioii or BuiUiiug purposes; also, Two ('KI.I.URS, Large Front Sii'mo- KOOAI, extendillg-tlw whole width of the Building; Large BEST BEDROOM also, Four other BED and DRESSING ROOMS, and Two LARGE ATTICS, with accomodation for 6 Beds. Gas and Water laid on through the House. Especially, adapted for the Accomo- dation of Visitors and Commercial Gentlemen, Satisfactory reason given for leaving. For further particulars, and every information, apply personally or by letter to A. DRIFFIELD, Office of this Paper; or MESSRS. T. JONES & CO., Confectioners, Bridge Street. W. J. WILLIAMB, pENERAL Af\D FuRl(lSHING IRONMONGER, COPPER, BRASS, IRON, & TIN PLATE WORKER, iii .igKism, &e., ",1> t 35, BBXDGE STREET, CABHABVOIT, TRA yn cyfhvyno ei ddiolchgarwch gwresocaf i'w gwsmeriaid am y gefnogaeth hefaeth a dderbyniodd er's pan agorodd eifasnaclidy, gobeithia trwydalnsylw manwl a. phersonol i'w fusnes, y bydd iddo deilyngu parhad yn nghy-dag ychwanegiad o'r cyfryw. Dymuna W. J. W. alw sylw ei gyfeillion a'i gwsmeriaid llioso'g at ei stoc newydd, ac at y cyfleusderau newyddion sydd ganddo at gadw ac arddangos ei nwyddau, pa rai a werthir ganddo, am arian parod, am y prisiau isaf sydd ijosibl. FURN""ISHING- Pob math o Ironmongery at wasanaeth ty, Gwelyau Ilaiarn a Mattrasses, Fenders, Fire Irons, Coal Boxes, &e., Dish Covers, Teapots, Copper Kettles, Tin Ware, Enamelled Ware, Saucepans, Kettles, Electro-plated Spoons, Forks, Cruets, &c. Large Stock of Table Cutlery, Pocket;, Pen, and Sportmen's .Knives. fi4lWlŒ .Q) mm HOT OJ pa rai a werthir yn bresenol am y<cost pricq. BUILDEB'S IRONMONG-ERY, Joiners' Cools, &t,, O'R GWNEUTHDRIAD GOUEU. COFIER Y CYFEIRIAD- 35, BRIDGE STREET (Gyferbyn a Penrallty Capel). W. WILLIAMS, 04 A, 29, CASTLE STBEET, SWANSEA, 29, Watchmaker, Jeweller, Optician, &c. FOr Guinea Gold Wedding Rings. For Gold, Silver, & Jet Jewellery. For 9 & 18 Karat Gold Keepers. Watches & Clocks of every description cleaned & For Good English Patent Levers, repaired on the premises or in the country. For Geneva & American Watches. Jewellery & Optics repaired at very moderate For French, English, American & German Clocks. charges. GYMRY! DEWOH AT Y CYMRO. The Nroth Wales Advance, and Deposit Bank, ELIXVN' aQl'ARH, DOL(iJvLLE Y, SYSBYSIAD F-VSTY3XO- R HODDIRbenthyg arian, gyda neu heb feichiafon, méwn syiniau o 5p. i lOOOp., am amrywiol gyfnodau i Dai-ddeiliaid, Masnaclnvyr, Ffcrmwyr, Magwyr Anifailiaid, a'r cyhoedd yn gyffredinol (yn preswylio mewn unrhyw ran o Gymrn lieu Loegr), ar nwyddau eu masnacli, dedrefn, a phethau ereill, i'w liad-dalu inewn rhan-daliadau wythnosol, pythefnosol, misol, chwarterol, haner blynyddol, neu fel y cytanir ar yr adeg y ùeÙthycir yr arian; hefyd heb unrhyw symudiad, oediad, nac achosi unrhyw gostau afreidiol. Dymunir liysbysu y rhai sydd yn bwriadu gwneyd cais am fenthyciad y eaniateir yr holl swm a geisir yn 11awn, ac ar yr un pryd, sicrheir hwy na wneir unrhyw ymholiadau gydag unrhyw berson yn y gymydogaeth, ac y cedwir y cais mor hollol gyfrinachol agy canjata y cvfryw. Caniateir benthyciadau hefyd i bersonau parchus i ymgymeryd ag unrhyw fasnach enillfawr, neu i unrhyw ddiben arall ag y gall arian parod fod yn fanteisiol i'w sici'liau. Ymofyner, gan hysbysu y swm angenrheidiol, n W. L, JONES, MANAGER.