Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

PONTYBODKIN A'R CWMPASOEDD.

News
Cite
Share

PONTYBODKIN A'R CWMPAS- OEDD. Er nad ydyw Pontybodldn oncl pentref bychan, y mae deuddeg CELT yn dyfod yma, imvy o naw nag a fu o'r I Tyst a'r Dydd' hyd yn oed yn nyddiau llwyddiant penaf hwnw. Yr wyf yn cleall fod eg- iwvsi y cwmpasoedd hefyd yn pleidio y CELT, ac yn frwdfrydig iawn am gael ei weled, yn enwedig yr wythnosau diwedd- af yma. Y gw-yn yma (pa le mae'r bai, nis gwn ar yr argraffydd ynte y llythyr- dy ?)yw fod y GELT yn dyfod yma weith- iau dri liau ar ol y dydd y cyhoeddir ef, yr byn sydd wedi peri cryn siomedigaeth yii lieillduol Yl1 y tail' wythnos ddiweddaf. Mae ya y rhan yma o sir Fnint boblog- aetli luosog iawn, ac y mae yma lawer o gapelau gan yr Ymneillduwyr. Er mai aehos newydd sydd yma yn Mhontybod- kin, nid ydyw ond ychydig ar ol yr hen achosion sydd yma. Yn 1870 yr agorwyd y capel newydd, yr hwn a ddeil yn ughylch pedwar cant o bobl yn rhwydd, feliy nid yw yr Annibynwyr ond yn eu babandod yma. Os yn gymeradwy, ac os bydd-lle yn y CELT anfonaf yn awr ac eil- waith ycbydig am y pethau pwysisaf a gymerant le yn yrardaloedd hyn. Y BWKBD YSGOLDY YN NGHOEDLLAI. Bu ysgrifenu a dadlu lawer o blaid ac yn crbyn cael Ysgol Fyrddol yma, ond er holl ymdrechion yr Eglwyswyr, gorchfygwyd iiwy yn llwyr gan yr Annghydffurfwyr, a'r caulyniad fydd ysgoldy bardd niewp man cyfleus yn Nghoedllai. Gresyn mawr na allesid cyfod i gytundeb a'r ficer, a phrynu yr Ysgoldy Cenedlaethol,yr hyn afuasaiyn ysgafnhau baich y trethdalwyr. Wrth bob golwg, bydd yma ddau ysgoldy,- a hyny yn bollol olierwydd cyndynrvyydd dynion. Mae chwech o bob saith o'r trigolion yn Ymneillduwyr. Pa ysgol fwy cyfaddas nas: Ysgol Fyrddol, gan mai felly y mae? I'llEGETH ANGLADDOL DAVID HUGHES. Traddododd y Parch J. Myrddin Tho- mas, Wyddgrug, bregeth ar ei ol, er mai yn Lerpwl y bu farw, oherwydd iddo fod yn bregethvvr cynorthwyol yn yr Wydd- grug am flynyddoedd lawer. Yr oedd yn briod a chwaer y diweddar Barch H. Jones, Eutbyn, ac yn adnabyddus iawnyn eglwysi sir Fflint, fel pregethwr ruelus a chymeradwy, a dyn hedd- ychlawn a diddichell. Cyfeiriai Mr Thomas at ei helyntion a'i gymeriad y profedigaethau yr aeth drwyddynt, a'r bryntwch a dclioddefodd gan broffeswyr crefydd yn yr Wyddgrug. Dywedai Mr Thomas mai crio yr oedd pan welodd ef gyntaf oherwydd ymddygiad annynol ac anfrawdol rhai o'r brodyr penaf pan yr oedd dan ddysgyblaeth ddiangenrhaid. Un wedi syrthio o'r weinidogaeth oedd y bryntaf iddo yn ei brofedigaeth, ond ym- ddengys i'r ceryddwr annghristionogol gy- faddef ei fai a ehaelmaddeuant Cyfarfu yr hen frawd Dafydd Hughes a phrofed- igaethau am fod ynddo ddiniweidrwydd a medclalwch natur. Ni fu ondbyr amser ar ol ei urig ferch Mrs Jane Roberts, Ler- pwl, yr hon oedd yn anwyl ganddo fel canwyll ei lygad. Testun y bregeth oedd y xxiii Salm. Y CYFAKFOD BLYNYDDOL. Cynelir ef dydd Mawrth a dydd Mer- cher, Mai 6ed a'r Tfed—wythnos races Caer. Sefydlwycl y cyfarfod er bod yn atalfa, os gellid, i'r rhai a arferent fyned i Gaer i'r races o'r cwmpasoedd hyn. Mae yr eglwys yn teimlo ei bod wedi Jlwyddo i radclau yn,ei hamcan pa fodd bynag, arfera y cynulleidfaoedd fod yn fawrion ar ddau ddiwrnod ei chylchwyl. Y gweinidogion a ddysgwylir yma eleni Z, ydynt y Parchn. Ap Vychan, Bala; D. S. Davies, Bangor, a'r brodyr cymydog'aethol, sef y Parchn. P. W. Hough, Llanarmon; H. U. Jones, Ehesycae; ac R. Hughes, Coedllai. Er fod masnach yn farwaidd, yr ydym yn dicgwyl y cawn gyfarfodydd poblog a llwyddianus lawn. JJymunol annrhaeth- adwy fyddai cael y marwor tanllyd o dan y diwygiad sydd yn llosgi yn Mangor. A fyddai yn ormod i ni ddisgwyl a gofyn i'r Parch. D. S. Davies ddwyn yciiydig o'r marwor gydag ef ? Glesygen. HEN ANNIBYNWE,,

CYFUNDEBGOGLEODOL MOR-GANWG.

URDDO CENADWR YN NGWYNFE.