Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

O RHYWPAN.

News
Cite
Share

O RHYWPAN. Efallai y synwch frmod yn gosod y pcnaw d yma i fy ysgrif, ond y mae geoyt fi resymau digoool dros ei osod; ac o achos hyny, gobeithiat y boddlouwch. Y mae amryw bethau yn ymgynyg i fy mecfdwl, ag y carwn dJyweyd gair am danynt; ond gan fod eicb gohcbwyr mor Iluosog, rhaid i mi fod yn fyr. Yndiweddar, gwelais air yn y CELT ar Briodi mewn Capeli," a'r angenrheidrwydd am gael cyfraith yn caniatau i wcinidog y capel i gapl priodi bob gymorth y cofrestrydd. Wei, VY dywedaf o galon am i'r amser yma i wawrio yn fuan. Ond bid fy amcan yw dweyd dim am hynyna, ond sylwaf yn bresenol ar Ynmeillduwyr yn Priodi yn Eglgws y Plwyf. —O! ie, tyngbedwch y cysodwyr i osod y geiriau yna mewn llytbyrenau breision. Y mae rbywbeth rhyfedd mewn arferiad, nid oes fodd ei tbori i lawr. felly y mae gyda y priodi; arlerai pawb yn yr amser gynt briodi yn eglwJs y plwyf. Wel, meddai rhywun, a oes genych rhywbetb yn erbyn priodi yn eglwys y plwyf? O nac oes dim yn erbyn i Eglwyswyr i briodi yn yr eglwys rhwydd hynt i'r rhai yna, a byd gwyn i'w rhan; ond am Ymneill- duwyr yn priodi yn yr Egtwys, yr ydwyf yn p 0 bollol groes; y maent yn anghyson a'u proffes, ac ft I pc byddent yn iselhau eu gweinidog, ac yn anmbarcbu eu capel. Gwelais lawer yn myned heibio i'r capel oedd wedi ei gofrestru i briodi yndùô, ac yn mha un yr oeddynt yn aeiodau, ac yu myned tua cglwys y plwyf i gael eu "glân gyay lltu." Gofynais i un o'r dos- barth yna beth ocJd ci reswm dros fyned i'r Eglwys i briodi, a'r ateb a gefais oedd ei bod yn 0 rhatacb. 0, yr ben gybydd, ynfedrych mwy ar y llwch melyn nag ar dy brofles; cy wilyddia, a chofia fod nwyddau y cheap JacTi yn ihatach n:1 uwyduku y inasnachwr gonest. Ai tybed i ti roddi moiirwy o aur am fys yr bon y wyt yn proflesu ei bod yn anwyly d dy galon; o na,y mae modrwy o bres neu gopryn rhatacb. MeddyHa ainbell i lane penfeddal fod priodas yr Eglwys Lsia Gatholic" yn fwy sicr; ond ei gamsyniad yw byuyna; y mae priodasau yn y capeli Ym- neillduol mor sicr, ac yn troi allan mor lwydd- iaiius. Synwyd fi yn fawr y dydd o'r blaen with glywcd llanc o Ymneillduwr yn dweyd rnai haner peth oedd priodi mewn capel. Peth chwitbyg yw gweled dyn yn myned i'r Eglwys i briodi, ac i'r capel i addoli; y mae ambell i ddyn wedi bod yn y byd bach yma, ac nis gwehvyd efyn yr Eglwys ond dwy waith erioed, sef dydd ei briodas, ac yn ei arch dydd ei angiadd. Gadawaf y pwnc ar hyn yna gan obeitbio y gwna ereillymbelaethn srno. Betb ddywed Gwr yr Awyren," neu Ned Robin y GWJIS" ar y pwnc, y maent hwy yn teithio, ae yn gweled llawer.—TXhywlanc.

CYMANFA GERDDOROL ANNIBYNWYR…

EISTEDDFOD LLANYBYTEER.

LLANELLI.

BETHESDA, ARFON.

BALA.