Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Yrydwf fi ac jf' ereill wedi gwneud arch- &M2f 7ih§k<i Jz Yr wyf we<Ji /Mna^li'ne^ian^dd^X GEORGE'S ET ^'CteOBes's PttK AM> UuA eich Pelem, ac yr ydym yn cael eu A f/ vL bod yn gyfansoddedig o'r cyjfcirian Till TH O „ trwT if ^ILLS'" ac ^yf ^'u eu I 11 yxifitol tyncraf, Yr wyf wedi eudefnyddio PILE & GRAVEL bod yn gyfansoddedig o ddefynddiau^ yn helaetli am flynyddau lawer mewn 1 //7W/W isr,'d AC. -i r j! i 77 7 7- xi it uysimol. JS'id oes ynddynt ddun o natur I. private practice, a hyny gyda lln-ydchant i| pj.f T Or. |< 1 I nodt'dig. Ehoddant esmwythad buan i rui jj ii-lLlOg I fetelaidd. YE YDWYF O'E FAEN EU J Y\ mewn sefyllfa anobeitliiol o herwydd y j —— |\ BOD YN FEDDYGIKIAKTH DBA GWEETH- j Piles a'r Gravel. Ac nid wyf yn petruso PAROTOIR Y PELENI UCHOD V FAWE AT Y DOLUEIAU HYSY ar GYFER dweud, nad oes, mewn gwn-ionedd, eu ,.ru, V cyffelyb fel meddyginiaeth tuag MEWN TRI 0 DDULLIAU *A RAI Y MAENT WED1 I \v at wella y Piles a'r GWAHANOL FEL Y QANLYN: \v^*> EU HAMCANU. '■*$&■■' Gravel — ♦ a w No. I-Beobge's Pile & Qbavel Pills. Na. 2-0E0R0E'S GflAVEL PlLLS. J No. 3"fi £ 0R6E'8 PlLLS Ffifi THE PILES. r m t r r_- GOCHELWCH DWYLLWYR. —— j GOCHELWCH DWYLLWYR Mown blyohau Is. l|-e, a2s. 9o.yr un. j UUUnLUfV W^JJYV Daliwch sylw fod emv y gwneuthurwr 1 ,.Gofymvcli vn"^ George's Pins, •1 ar Stomp y Llywodraeth sydd o amgylch GAN BOB FFEEYLLYDD PAEOHUS. |I AO EB EICH PEUSWADIO, na chyuimveh w'inoneddoi yU °6S dim JO DRWY YR' HOLL FYD. (i «•»<! Gravel Pills," o wneiithuriad C L POEN YN Y GUN CHWYDD YN Y TF,[IED tYSCAFNDER YN Y PEN POEN YM Y LWYNAU 1 iew^^ggg" |pwo|H^B LUMBAGO, SCIATICA Aga- Ii RHWYMEDO, o. 9^r GEORGE'S' ftl8' im m m m Mb* GeoiigeI OTT 17 J^r'DflX/r'T I DEAnSlIt- kiivm.VEV. Dear Sir,-Your Pills take well here, trL LiKU CiLt I great and in time I shall have a large opening 1 PTT.T.^ J in for thpm Ynnris fwilv -J-1—IXJkJ. 1 tlmae and pnini'ul ai.-ordere, and am ranii OUTS II Uiy, J 4usqg&0hti*i eveto in mod ebelbiate ctuet. G. OWEN, Chemist ta theEoyal Family. Y inae y Pelqni hyn yn Rddyginiaeth 1 I fcmaln, yonrs tralr. ( mae y Pelqni hyn yn Feddygmiaem j FRANKLIN DIXON W1 a» 11<m m>««m -m w w StCR. BUAN, A DIOGEL I'R U.. 1" 1,1 LU PILES A'R GRAVEL, — ac i luaws, o anhwylderau ereill sydd bob amser yn eu eanlyn, megys:— 1/l^f a&i A- °Ea tetir -oi, POEN YN Y CEFN, YSGAFNOER VN Y PEN, DIFFYG GWELLHAD TR6UUAD, RHWYMEOD, LLYNQER MAN, DIFFYG JT'' AyWVI, SvE,~ ^"K •kxrmrxtwT** Biim \V ANADU, POEN YN YR ARENAU A R LWVNAU, SURNI <* Ie, ac anwyl .law i m1 > "V 0-. iv-HYIEDDOL. —±Sum &. n\ YN YR YSTYMOG, POEN DIRFAWR YN Y COLUBDION, f/ h<f-vd- wyf wedi tod ya X f/ (#• yn fflaf llawer O flynyddau "> OWAEw; OWYNT, COLIC, tc MLAD 0 BWY8AU YN V X/ ymlioeitl gan y ttleB a r famvel, yn aghyd a #/ A>* *■ Z '■ J cP ftc v IWVUA.. > w/ 8el"i «aawi ar rm ainseiuu yn dutiiwiiol, a»i tun ■§> gan y Piles a'r Gravel. Braidd F • poe7h !;fbTta,m owelewao ym douddeg miynodd, ac **» y pump mi^hdt cy„ i mi V Vf npfWv™ v„ oTliirifr { e«-F,r11 „ tv Swf ./ff J Y °WELEBIAD YN gftfaei „ eich poloIli duvi> yf .^idwi, v.fdi IV >1 oeddwn yn^alluog 1 setyll ar Ij BWLAC ANEQLUR.SYCHDER ABLA8ANYMUNOLYN Uwyr gaethiWo i aros yn y ty. Yr-ociIA y fntli UhVi #/ nhraed gan y poen u achosent' i mi, a'r OENAU.^OEK YN Y eoBoowvovcb, CHWYDDIANT If gofuiusyn fy nghoiuddion, ty 'ntiiviia, um vi^vfaint; » [iypfndcryn^ymhen. F«wnaethDoctomM ESMWVTHAB UHiaHGVItCHQl l! j! Aberdare a Mertliyr eu goreu i mi, ac yr I toniwi h«u aaiOHHTRi>HVb I gair yr o«ddwu -wodi fy lwyr audwyo can uk-u a whu. m-.l II wyf wedi talu iddynt bunoedd lawer am hyny, I ^ROHENOO. —— I f;Mlwo,Ul\ond di,Jk'1'1 j ond ni dderbyniais fawr lies oddiwrth un o 7 !T TJ» RFCNPRNN N/R T> T> O V Y>»wheni>ythofno«,dwyddi-f»iyd<Uooiciirpimi#•»oi ;R V.ti j3 i • 3 rt ^^i !g Jli« ulliUAvJilii JLVXaXXaJb «Kd*« eicli cyfarwyddvd, yr <r»e«l»lwu yu callu djlvh fv n/ ulwi.di- honynt. Prynais flychaid o GEORGE'S. J V gyd4 eU aphw YrtcddyntVu Vy Uwoiu PILES and GRAVEL' PlLLS,-a chymerais IIIR W A IN. braidd Iieb yn wyl»«Ki i mi, ean I raodd tawel (JC mivvjtJi ,1,1 „ j i i 7 yr oeddynt yn gwcitliredu anmf. udau ddogn O honynt yr ydwyf. yn, /i C?LAMflRf?A NQHIRF Yr oedd ty nsliyfansoddittd w«li mvned n«fir awr vn ddvn iach. VJUHlwunUHINOnmH. oer a chlai, ond drwy barhan i'w tymt'rj-d. y. V\ /f f -—— he\ V maent wodi fy aclfurj'd i'ni gwrus fvl cynt, f BENJAMIN EDWA11DS, ( \.acyrwyffel yn dyfod yn icuauc o>. j/ j X. CWMDAEK, A^UDAEK. ^newydd^Ydvvyf 4a Caernarfon: Argraphwyd a Cbyhoeddwyd ^an A. Driffield, 6, North Penrallf, Ebrill Hog, 1879.