Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

EGLWYS CRUGYBAR, SWYDD GAERFYRDDIN.

News
Cite
Share

EGLWYS CRUGYBAR, SWYDD GAERFYRDDIN. AT Y PARCH. M. D. JONES. ANTYYL SYR,—Yr ydym, fel eglwys a gyferfydd yn Crugybar, ar ol manwl ystyried y mater yn bwyllog, yn nghylch y gynon syddfhwng y ddwy cl y blaid yn nglyn a Choleg v Bala.—Deuwyd i'r penderfyniad canlynol:—Cynygiwyd, mown cwrdd eglwys yn yr wythnos, fod cwestiwn Coleg y Bala i gael ei ddwyn dan ystyriaeth yr eglwys ar derfyn cyfarfod boreu y Sabboth canlynol, pryd y ceisiwyd gan benau teuluoedd, ac ereill oedd wedi cyrhaedd aeddfedrwydd oedran, Laros ar ol. Cy- nygiwyd gan Rees Evans, v diacon hynaf sydd yn meddu cymhwysderau noilldnol i iawn farnu yn y mater dan sylw, oherwydd ei oedran, ei bwyll, a'i ddoethineb, ac un sydd wedi darllen Uawer yn nghylch yr hyn a ddadlettir ac a liawlir gan y ddwy Naid—Fod yf eglwys bop i ddanfon ei phieidlais. yn rhinwedd yr hawl a fedda, drwy ei chyfraniadau blynyddol, at yr Athrofa. Fod yr Athvofa i barhau clan yr Hen Gyfansoddiad, a than arweiniad yr un athrawon, ag sydd wedi bod mor ddefnyddiol, ac wedi gwasanaethu yr enwad mor fEyddlawn, er's mwy na cliwarter canrif, ac wedi tyfu yn sefydliad o'r fath wasanacthgarwch pwysig i'r enwad; ac naclocdrl giilvv o gwbl am yr ymyriad presenol i afionyddu ar ei heddweh a'i weithgarwch, ond ysprgtl gorbresbyteraidd ac un- benaethol sydd wecli DEddiannu cvnifer o'n gwei- nidogion, fel ag y bydd yn rliaid i'r eglvvysi ddi- huno at cr dyledswydd, a thynu yr ysglyfaeth niegys oddirliwng eu dannedd. Eiliwyd y cynyg. iad gan Thomas Davies, Diacon. Cynygiwyd gwelliarit gan Thomas Williams, ac eiliwyd gan William Williams, Diacon-Fod i'r eglwys ohirio ei phleidlais hyd nes bydd pender- n or- fyniadau y ddau Bwyllgor yn yr Amwytliig a'r Bala i ddyfod i law; ac nad oedd dim yn galw yn bresenol am bleidteisio y naill ffordd. nar llall, ac nad oedd y penderfyniadau yn yr Amvvythig na'r Bala i fod yn derfynol ar y pwne sydd mewn dadl yn nghylch y Coleg, ac mai eto y bydd galw am y pleidleisiau. Yna rhanwyd trwy godi Haw, pryd y cafwyd mwyafrif dros anfon (cyn y byddai i'r pwyllgor g-wrdd yn y Bala) ein cymeradwyaeth o'r Hen Gyfansoddiad, a'r un athrawon i fyned rlnig blaon fel eynt, a'n cydymdeimlad a'r Parch. M. D. Jones yn y profedigaetliau y mae ynddynt yn bresenol a Duw a'i nertho i ddal i fyny, a gwrtlifefyll am- eanidn unbenaethol a thrahaus y blaid sydd am drawsfeddiannu holl adnoddau a rheolaeth yr cnwad i'w dwylaw en hunain. Yn yr holi ymdrflfodaeth, ni amlygodd neb gydymdeimlad, na phenderfyniad, na phleidlais o blaid Pwyllgor yr Amwythig. Yr nnig wahan- iaeth barn rhyngQm oedd pa bryd ocdd yr adeg fwyaf priodol i anfon cin pleidlais o dn Pwyllgor y Bala. Dymunir arnoch i wneud y defnydd a fynoch o'r llythyr hwn i'w ddarllen yn y Pwyllgor a'i gyhoeddi yn y CELT. Arwyddwyd dros yr eglwys gan REES EVASS, -J WILLIAM WILLIAMS, DAVID DAVIKS, J DIACOMAID. THOMAS DAVIES,

ABEHTAWE.

Y OAltTRBF GOlmu.

UNDEB YSGOL SABBOTHOL YR ANNIBYNWYR…