Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

COLEG ANNIBYNOL Y BALA.

News
Cite
Share

COLEG ANNIBYNOL Y BALA. Y PWYLLGOP. R1IE0LAIDD A GYNALIWY. YNO Y 26MN 0 FAWRTH DIWEDDAF. Mr. GoL,—Goddefwch i mi amlygu ychydig o'm teimlad o barfched i'r pwyl'l- gor ucbod.- With ddarllen a clilywed am, a gweled canlyniad&u dychrynllyd (ynllwynion bradwrus y rhai a adnab- yddir bcllach wrtli yr enw Y Glym. blaid," byddaf yn teimlo cywilydd wyuob fy mod yn gwisgo yr enw Annibynwr. Ond pan welwyf egwyddorion Annibyn- iatth yn cael eu hamddiffyn, en hegluro, a'u dal allan yn deg a dihocod, gan wyr galluog a goriest, byddaf yn tcimlo yn falch fy mod yn Annibynwr ac yn gweled y drcfn Gynulieidfaol yn rhagori ar bob trefn eglwysig arall. Ac os bu'm eiiocd yn batod i ynifrrostio fy mod yn Gynulleidfaolwr, lli iu'm yn teimlo yn fwy felly nag with wrando y syhvadau a wnaed a'r penderfyniadau a basiwyd yn y. pvryllgor dan sylw. Diolch yn ii- brodyr ffyddlawn a gymei asant ran gyhoeddus yn ngweitliiediadau y. pwyllgor, am eu sylwadau teg, grymus, 0 a gtleu, ar iiatur a thuedd y penderfyn- iadau y cytumvyd arnynt mor unfrydol; a dioleh hefyd am gael anadlu awyr iach 3liyddid a brawdgarweh diragrith yr efengyl, mown pwyllgor pwyllus (nid gwyllt), heddychol a tlieg o'r fath yr byn both, ysywaeth, IIi" cliafwyd yn y Bala er's lur amser bellach, oherwydd ymyriad ac ymosodiad diangeiirhaid *ac ai gbyfiawn, dosbanh o bobl a garant eistedd yn nghadeiriau coeg-ddysgcidiaeth a ffug-honiadau offeiriadol a Pliaiiseaidd. Eel rnilcedd ein keglwysi a'n eynulleidfa- oedd, crtdwyf nad oes a'n hachub rhag iau drom gormes Pabau yr Enwad, yn facha wawr, ond yn unig ein cydymdicch i gario alian yr egwyddorion a gynwysir yn liihendevfyniadau y pwyllgor ciybwylledig, ac i ledacnu y syhvadau rhagorol a. wnaed wrth cu d vvyn i sylw y cyfailod. Byddai yn oleuni i ben, ac yn kebyd i "aoii gul hunanol 11awer csgob sych chwyddedig, a llawer yswain an- h) waith yn y corpli Annibynol fynychu cyfarfodydd a phwyllgorait o'r fath a gafvndyn y Laia, Mawrth 26ain. Yr ym yn sicr, pe y gwnelent hyny mown ysbryd priodol, yr ymwithodent a chudd- iedig be than cywilydd, a rhodio mewn cyfrwysdia, ac a thrin gair Duw yn dwyilodrus ie, byddai iddynt ffieiddio bytb ddiofrydau maleisus ou cymdeithasau [tiU Celloedd Cudd; a deuent allan o'r cyfiyw gynulliadau yn fwy heddychol, ystwyili a boneddigaidd eu hyspryd. Gobeitinwyf y bydd i holl eghvysi a .chynntlcidf.ocdd yr enwad Annibynol dnvy Gynmi falllu yn bwyllog a dirag- iarn y pendcriyniadau a basiwyd ac a, gyboeddir gan iivvyllgor y Pala ac ond iddynt wneud chwateu teg a liwyrt, ni phetruswn ddyweyd y bydd i'r cyiryw bendeifyniadau gael cymeradwyae-h hvyruf bob cydwybod osest a diduedd. M. 0. J 01\ ES.

IPWYLLGOR COLEG Y BALA.

UNDEB YSGOL SABBOTHOL YR ANNIBYNWYR…