Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

C Y F U N D.E D D W Y11 BI-NIOL…

News
Cite
Share

C Y F U N D.E D D W Y11 BI-NIOL MORGAN W 3R. Cynaliwyd cyfarfod chwarterol y Cyfundeb uchod, iya Cwmparc, dydd Mawrth a dydd Merchcr, EbriH laf a'r 2il. Y Gynadledd am haner awr wedi deg o'r gloch yr ail ddydd, a'r Parch J. Thomas, (Jarmcl, yn y gadair. Dochrenwyd trwy wcddi gin y P iich A. T. Jenkins, Bhienllechau. Wedi darllen a chadarnhau penderfyniadan y cyfarfod blacu- orol, cafwyd yaiddid iaa ar y Genhadacth i Lydaw. Mac cyfraniadau yr eglwysi canlynolyn Haw y trysorydd: Ebenezer, Caerdydd; Sardis, Pontypridd; Carmel, Tresimwn Efa-ilisaf Eglwys Newydd Watford, Betbesda-y-Fro; a lthydfelen. Mae amryw eglwysi ereill wedi orid hcb, anion eu cyfraniadau i'r trysorydd. Wedi hyn cydunwyd ar y pethau canlynol: 1. Darllenwyd Uytbyrau cymeradwyaeth i'r Parchn A. T. Jenkins, Bhenllechau; D. Thomas, Cymer; a J. A. Roberts. Nant- rnoel, oddiwrth. y gwahanol gyfundebau y perthynent iddyut yu iLtenorol, a rhoddwyd idJynt dderbyniad cynes a cbalonog i'r Cyfun- deb bwn. Mewn canlyniad i h;,n, cafwyd ycbydig ciriau priodol gan bob un o houynt. 2. Fod y cytadoJ nesaf i'w gynal ya Trcoes yn nechreu Gorphen.af os yn gyfleus. 3. Ein bod yn teimlo yn hiraethlawn oherwydd colli o'n mysg ein banwyl frawd, y diweddar Barch T. L. Jones, Machen, ac yn dymuno dat^an ein cydymdeiinlad gwirion- eddol a'i weddw alarus, yn vvyneb ei cholied a thrallod blin, ae a'i eglwys a ymddifkdvvyd o weinidog a bugail mar tfy-ddlawn. 4. Fod llythyr cymeradwyaeth yn cael ei roddi i'r Parch J. Davies, diweddar o Benybout- ar-Ogwy, yn nglynft'i ytnsd'ydliad yn Aber- cwmboy, yn y Cyfundeb Gogleddol. 5. Fod T. Thomas, Ty'nywe.rn, a'r Parch W. I. Morris, Pontypridd, i barhau i gyn- rychioli y Cyfundeb hwn ar Fwrdd Cyfar- wyddwyr Cymdeit'a-\s Geniiadol Llundain, am y iiwyddyn nesaf 6. Foi y Parch A. T Jenkins, Blien- llechau, a Mr J. Roberts, Bridge House, Pont- ypridd, yn cael eu cymeradwyo i fod ar Hwyll- gor CoSeg Aberhonddu am y flwyddyn ddy- lodol. 7. Fod y Parch T. George, Dims, a'r Parch J. A. Roberts, Nantmool, i bro^cthu yn y cyfarlbd aesaf. Y blaenaf ar bwno a roddir iddo gan eglwys Treoes, a'r old ar "Argyhocddiad a dychweliad pechadur." 8. Ein bocl yn teimlo ynofilus ohcrwydd anallu ein hanwyl Irodyr, y Parchu T. G. Jcnkyn, Llwynpia, a J II. Jones, Ton, i roddi eu presenoldeb yn ein plith. Y h!aenaf oherwydd dioddet ohono gystudd trwm ei hun, a'r olaf oherwydd afiechyd peryglus un o'i blant bychain, ac yn gwir ddymuno cyfncwid- iad buau-er gwell yn amgyichiadau y mill a'r Hall, Galwyd syJw y Gynadledd at y dymnnol- deb o arlcr gwin anfeddwo) yn y Cyimmdeb. Bn siarad maith, eto pw>'Ilog a chynv'lrol a'r y mater. Cynicrwyd rhan yn yr gau y Parchn-W. T Morris, Pontypridd J Rees, Trehcrbert;1 D. T. M. llCnry, diweddar o Beddge'ert; J. M*. Evans, Caerdydd; M. C. Morris, Pentvich J. Davies, Taibirion B. Davits, Treorci M. Jonea, Tynewydd J. A. Roberts, Nantmoel; J. Davits,-Abercwmboy \Y. Davies, Bryu- cethin, a Mr J. Thcmas, Merthyr. Yr odd yr boll sinradwyr yn ddieithriad ya fFafriol 1 win rmfeddwol, tra y gsllid ei ddwyn i ar- ieriad heb aflonyddu ar heddweb yr eghvysi. a bernid y gellid gwneud hyny, gydi. phwyli a doethineb. Ofnai nifer llioso^ o'r siacadwyr y gallai fod ay'an wad antfaffiol giin y gwin roeddwol ya y Oymundeb; a chrybwylUvyd yn mysg ereill, yr engreidtian canlynoi. Gwoaeth un ymgeisydd ain aelodaeth ddyninno gohirio ei dderbyniad yn gyflawn aelod am fy w gymaiat o amser, er ei alluogi i feistroli ei chwant at bethau meddwol, rhag ofa i'w k3 gyfIyrJdhd a gwin y Cymunrleb ei ddefiroi, ac felly ei orchfygu ynwu. Gwelwyd un arall" wedi ei adferiad yn myned yn union ar ei gyfer o'r cymnndeb i'r dafirn. Orybwyllwyd hefvd am engreiiftiau o ddynion Wedi eu derbyn i gymnndeh, a ddychwelasmt yn fuan at en her: arferion anghymedrol, ac obi id fod gin y gwir; nieddvvol yn y cymundeb rywbeth i'w wncur' a'r gwrthgiliadau hynT Te r yw b m i gweinidogion yr eglwysi Jie y cymerodd- yr engreiiftiau ncbod le oedd yn en crybwytl. With derfrnu- yr yraddiddsn ar y mater pwysig hwn, barnwyu mai dyrnunol fuasai i bob gweinidog i yfngynghori A diaconiaid ei eglwys gyda golwg ar y priodoldeb o (abwys- c cl I'll 11 iadu gwin anteddwol; a rhoddwyd anogaeth iddynt wneud felly. > Diwcddwyd y Gyn^dledd gan y Parch T. M. Henry. Y MOD I) ION C VHOEDKU3 Pregrtbwyd yn y gwahanol gyfarfodydd g-an y Parchn. J. Thornis, Oarmel; J. M, Evans, Caerdydd M. G Morris, Peatyrch, ar y pwnc rhoddedig iddo, sef" Mahohetb Crist;" J. Davies, Abcrewmboy; a W. I. Morris, Pontypridd.

MAROHN ADOEDD.

MAEWOLAETH A CHLADDEDIGAETII…

MARWOLAETH MRS H. L. GRIFFITHS,…

RAMA, LLANDYFEILOG.