Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

BETHESDA, ARFON.

News
Cite
Share

BETHESDA, ARFON. Cyfarfod Adloniadol.—Nos Fercher, Ebrill 2il, cynnliwyd cyfarfod adloniadol o dan Jyw- yddiaeth Mr Thorn-is, Carncddi-road. yn Salem. Yr arwr ydnedd y Parch. Owen Owens. Ni chlywsom ef yn datganu eriocd mor efFeithiol. Dafganodd Tonorydd y Bryniau Hen flon fy Nain," ac "0! Rhwyfwch ataf fi." Ann Jones, y Mongl, Acen y Golomen." Un ncwydd y tro nesaf, y mae lion vn ben. -Cor y phwt o dun arweiniad ilf- Griffiths. Yr un darnau nodd ,an y plant a'r tro o'r blaen, ac ■nid oeddvnt yn cyd-daro a Mr Griffiths C.afwvd ymgomiadau gwir ddi gan Want Mr J Jones, Penygraig, a chan E P., R. Jones, O. J, &c Dt ydoedd <renyf weled Mr H. Jones, Penyffordd, yno. Yrócdd ef yn cdrych yn wir ddoniol, ac wedi derbyn deiscb ychydig yn ol am ei lafur gyda'r pwyllgorau a'r plant. Bivhl Gynghcrdd.—Cynaliwyd cvnghcrdd ■ srdderchog nos Iau, yn jNeuadd y Farchnad. Yr clw i fyncd at gynorthwyo Mrs Wynn. Yr oedd y N cuadd. vn orlawn o bobl. Y testyn feddlonodd fwyaf ar y gwrandawyr h oeddynt. A nes eisieu papur ncwydd," gan Tenorydd y Pant, encoriwyd. Caf'wyd solo o 1 Bloc!wen,' Opera Gymreig Dr. Earry, gan Tenorydd Irlryn. Y mae'r Solo 4 Bkid wen,' y troreu sydd. yn y cyfansoddiad, ac v mae Tenorydd Irf; yn yn gwneud cj fiawnder ag ef. Hhwydd hynt i'r gwr ieuatic yma. "Y GwHthyn," gan y Volunteer choir "Dstod ime,Hhwymau Cac-thiwed." (J. Thomas), gan gor Mr R. Prichard Adgofion Mebyd," gan T. Crac, T.Jybont. Ni chlywais well bBS3 erioefl. Aed rhagddo. Halleluiah Chorus (IL-indei), vanPenrllyn Royal Brfiss Band. Y mae y$e;ndorf yma yn gwella yn fawr. Rhwydd hynt iddyut. Chwarenwyd ar yr harmonium gan Mr Thomas. Bangor. Cafwyd clw di: at smcari teihvnx..—Plato. —;—-—— LLASGRAXOG BRITISH SCHOOL, CEREDIGION. Dydd Ma with diwcddaf/ymwelwyd' ol ddyddiol uchod gin foneddigcs haelionus, Mrs Jordan, Pigeonstord, pryd y gwobrwywvd y ddau orcu yn nibob tl< sbarth, a llyfrau tiws a gwewth'awr. Athoiwyd v plant gan y Parch. R L!o> d, Tjoedvraur, yn cacl ei gynorthwyo gan y Parch. G. Williams, Peabryn. Yr ocdd yn bresenol her., d,C1clb(:n Jordan, Pigeonsford; Mrs R. Lloyd, Trocdyraur; ISIr THouiss Ev!«ns,.Trt!cegin, a Mr G. RL Morris, Sarnau Pa.- k. Gsfodd y boceddigesau a'r boneddigion en llwyr foddloni yn y plant- Rhoddwyd y diolcbganveh g yusocaf i Mrs Jordan a in ei lumsnymwadiad yn abeithu ci haniser a'¡ chyhu tl: i geisio gwiteuthur daioni i blant ci ch)d-bSvylol'on. "Dosdithau, gwna yr uu UiOdd."— Gchtbydd. ')N. CAEKNAFON. Kos Tan, Mawith 2Lin, cynaliwyd cyfarfod dyddojtil iaw,nyn- Salem (A.) y dr<.{ uchod, dan- jiiiwdd Cymdiithns Gwyr Icuanc y lie. Ll> w) clilw, d yn ddeheuig iawn gan y gwein idoi*, stf }• t'arch E. II. Evans. Dygwyd y C'yf3ilod yo mlaen yn y drefn ganlynol :— A gan y bcirdd— Mr 1). R Davits Rbaindr), a M. B. Francis (Menai): Can a chydgan, Fy anwyi Fara, Mr E. Wii- li; n:.s a'i gj /trillion adrnddiad, Yr Ypforotn (llwfa Mon), gan B. Faa'ncis;' can, Y Bscbgcn l)t\vr, Mr S ilobeits (Lcumas fStrcbor); luirniadacth MrThomns (Eificnydd) ni yr holiadan ar u Gyfhwnh :d," (eyfyngedig i rai dan ngain nrd). Br.udngol, r B. Francs (Menai); can a chydgan, Malgwyn Yaughan, 11r I.)i.;v:es nÏ baiti ;• cystadleuaeth.-sdltbu Cyturae-g, L(ntcu, B. Francis; (Jogonisiit i (Jytuni, gan H Hoi erts beirniadaeth Eifioh- ydd ar y i harmonium newydd Salem, cynt, f, Mr i.) R Davics (Dewi Bhaiadr) ?.il a thrydy/id, Mr H. Francis (Menai); can a chydgan, Anhawdd rhoddi hen delyuau, gall Mr E Williams a'i halti; beirniadaeth Eifionydd ar atebion i holiadan ar 'Gyfiawnhad,' M T^fs'vl IN T r* V, W adroddiad, Goes oedd y gyneuen, gan Mr O. R. Owen can gan Dewi Rhaiad>\ Y Dwthyn ar y Traeth cystadleuaefh, aracth duifylyr, Ilynodioa tret Caernarfon, goreu, Mr J. It. Pritchard; beirniadaeth ar y Crynodeh gorcu o banes v Gyrndcitha?, goreu, Dcwi Rhaiadr. Yna diweddwvd y cyfarfod trwy dalu diolch i'r cadeirydd, Herber Evans, a'r brodyr ereill a gymerasant ran yn ngweithrediadau' y gym- cleithas yn ystod y tymhor, yn enwedig Mr Thomrs (Eifionydd), a Mr R II ngh:s (yr hwn fu mor ddiwyd fel YSFifenydcJ). "Wedi hyn terfynwyd y gymdeithas n-n y tymhor presiuol. — Un oedd yno. — ;—^ — LERPWL. Ychydig sydd yn cyrneryd lie yma yn bresenol yn mblith y Cymru heblaw inul i gwrdd prcgcthu a chyrddau te Alao y cyngherddau Cymreig wedi ditianu yn llwyr y gauaf presenol, ac inae yn dda genyf welcd y cyrddau te yn cymeryd gwedd dipyn yn wahanol eleni i'r hen arferiau, sef fo:1 rhyw un 1 diaddodi araeth yno yn y diwedd ar rhyw bwnc iieillduol. Yr hen ddu!l fyd,dai rhoddi enw rhyw III ar yr hyabysjcni, yna gwnai h iner y rhal hyny dori eu cyhoeddiad, ac o'r rhai fyddai yn bresenol, ccid rhai yn gwneud csgusawd nad oedd ganddynt ddim aracth ereill yndwciùfod gandlynt araeth wcdi ei pharotoi, y cymcrai chwarter awr i'w thrsddodi, ond rhag myned a gormod o amser, ni bydJai urn ei dweyd y aoswaitb bono, ac felly cynierai haner awr o amser i wncud yr esgusawd o bddio cadw y gynulleidfa i wrandt) yr araeth am chwarter awr. Ond rnewn cysylltiad a'r tea party yn Glaslone-road, nos Fawrth, yr wythnos d.iiweddaf, traddododd y Parch J. Hughes, D D araeth arddcrchog- r DJarllen aMyiyro." A'r dj-dd cyntaf 6 Ebrill, cynal- iwyd tca party yo nghapel Pa tic-road. Cafwyd te a danteithi.n o'r f;ith oreu; ar ol y te, cyn- ajiwyd cyfarfod yn y cape), o dan lywyddiaeth y Parch Do M Jenkins, pryd y traddodwyd pueichiadau gan wahanol wciaidogion, ac y csnwyd aniryw ganeuon. Barnwu lod rhan o'r cyfarlod hwn wedi ei fwriadu ar gyfer y dydd, ac i foddio y rhai oedd yn cadw gwyl y diwrnod hwnw. Dydd Sabhoth, wvthnos i'r diweddaf, cynal- iodd yr Annilynwyr eu cyfarfod prcgetlin yn Ohver-street, Biikcohcad. Pregethwyd gan y Parchedigiou D.'Hobeits, Wrcxliam; ac" H. Jones (T.e), Lerpwl. Dealhvn fod y brodyr hyn yn parotoi yu brysnr at g«e! capel newydd harddyn Clilton. Crcscent, ac helyd eu bod yn eychvvyn achos yn Hock Ferry; dichon v cawn y rnnnvlion am danyt.it vn fuan gan Dyfrydog, neu ryw ohebydd gal'uog arall.— Cimeri, — o EGLWYS ANNIBYNOli EEODSIiAM STREET, CAEKLLEON. Ymgyfeiiydd yr eglwys uchod mcwn acldoldy jjcrthynol i'r Quakers. Yma .bu y Cyfeiilion'" yn ynigynull am oesau; ond riid y'dynfc uior lcwyrclius yma yn awr. Y chydig yw nifer yr addolwyr. Maent fel emvad yn liynod am eu byspryd Cristionogol, ac mac y ffaitli fod .Eghvy;; Annibynol yn ymgynull yu on haddoldy yn pruft mai nid seetvddiaeth yw eu ct-cfydd. Clan nad oes ganddyut ond un oedfa, a Iloilo, o 10 30 i 12 boron Sabboth, maent wedi rhoddi y lie at cin gwasanaolh y gwcdcliil o'r dydd a thrwy'r wytll- nos. Y.ca.)dyuiad yw, fod yr. addoldy. wedi dyfod yn fwv adnabyddus i'r dref, a llawer yn inyucd yno i addoli na wyddcnt braidd am fodol- aeth y lie yn lfaenorol.. Kos Foreher, Mawi lh 2Gain, cafwyd yr adeilad wedi el lunwi a eliynull- eidfa yn rhifo oddeutu 200, a'r Parch Dr E Pan Jones, Mostyn, yn ein harwain ar Dereriudod drvvy Syria, Palestina, a'r Aifft." IIwn oedd ci ymddangosiad cyntaf yn ein plith fcl Darlithyclc1, a da geuym weled arwyddion n1#[' amlwg yn v Ddarlitli., y Dailithydd, a'r gwrandawyr o gvin- wysderau y Dr. at ei wailh. Kid teg fyddai rhodc]i manylion y Ddarlith, dyltnt gacl cu bystyried yn copyright. Oml os bydd dymuniad gan rhywun i gael desgriiiad o'r gwledydd dwy- reiniol, yn nghyd a davlnniad bywgraffyddol o'r trigolion, peidied oedi nos clywed y Pcrcriu 0 Fostvn. Llywyddwyd gan R. J. DavieM, Ysw. /T (' ir,T i' Vs-w ilm'i/tld,

BANGOR.

PETHAU HYNOD.

------.---..-n.-LLITH YJi…