Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

LLAIS DOLGELLAU AR GAU Y TAFARNDAI…

News
Cite
Share

LLAIS DOLGELLAU AR GAU Y TAFARNDAI AR Y SABBOTH. Mae dycldordcl) arbenig yn llais Dol- 0 gellau ar yr achos hwn, gan mai dyma le genedigol y symudiad i gaei llais lioll 0 Ogledd Cymru arno. Llais y dref yn unig a roddiryu yr ystadegau canlynol. Cym- erwyd enwau y tyddalwyr o lyfr y treth- gasglydd plwyfol, fol na cliollid pleidiais" un tyddaliwr. Ehoddir cyn hir lais cyff- redinol y plwyf oil, a boll blwyfydd ereill yr Undeb, ar yr aohos pwysig hwn. Cyf- anrif y pleidleiswyr yn y dref ydyw 606. Gofyuai trefniadau y pwyllgor gweitbiel i'r pleidleiswyr gael eu rbanu i bum' dos. barth, sef-yr ynadon, y meddygon, gweinidngion yr efepgyl, y tafarnwyr, a'r tai-ddalwyr cyffredin, Pleidleisiodd ypum dosbai th hyn yn y dref lion ar yr achos rhwng y Sabboth a'r tafarndai fel y canlyn:— Yr Ynadon .—3. o bbid y Saùboth 3 Y Meddygon,—3. 0 blaid y Sabboth 2 Gwrthododd bleidleiyio 1-3 Gwcinidogion yr Efcngyl.—10. 0 blaid y Sabboth 10 Y 0 blaid y Sabboth 9 Anmhleidiol 2 Gwrthododd bleidleisio 5—16 Y Taiddalwyr Cyffredin—563. 0 blaid y Sabboth .563 Anmhleidiol 5 Gwrthododd bleidleisio 6-574 i 606 Tcimlai ein diwcddar Ynad parchedig, c yrhybarch L. Williams, Ysw, Fronwnion, yn gryf nodedig ar y pwne hwn o gan y tafarndai ar y Sabboth. Un o'r\ profion o!af allodd roddi, at y mil a roddasai trwy ei fywyd blaenorol, o'i eiddigedd tadol dros gymeriad moesol ei hen dref enedigol, oedd rlioddi oi X ar y papur o blaid y symudiad hwri. Y mae ein tref feclian yn ffodus nodedig meddu ar fainc gyflawn o ynadon parod bob amsor i bleidio pob ym- drechion i ddaiostwng anfoesoldeb y dref. Gwelir fod dros haner pin tafarnwyr yn bleidiol i'r symudiad hwn dros sancteidd- rwycU dydd yr Arglwydd. A oes rhyw dref arall yn Ngogledd Cymru y tiaw ei thafaruwyr allan mor deilwng o blaid hrtxrliau dwyfoly dydd. Dim end 5 o 16 a wrthododd bleidleisio o gwbl a drwg iawn genyf fod un o'r 5 yn aelod profFes- edig yn un o'n heglwysi Ymneillduol. rreg ii tafarnwyr ydyw dweyd fod yr ym- drechion y blynyddoedd diweddai i'w lienill yn wirfoddol i gau eu masnachdai ar y dydd sanctaidd wedi profi yn dra chefnogol. Cymerasai amryw ohonynt drwydded chwe' diwrnod, a ehadwai bron yr oil o'r gweddill eu tai yn gauedig trwy yr oil o'r Sabboth, fel yr ymrwymasant y llynedd oil wneud. Ond profiai yr olygfa warthus o'r dyri ieuanc anffodus yn feddw ac afi eolus yn un o'n haddoldai y nos Sabboth o'r blaen, fod genym eto rai taf- arnwyr, naill ai mor anghenus, nou yut e mor ddiegwyddor, fel nad oes dim and gorfodaeth y gyfraith y disgwyliwn ei cbael yn fuan a geidw foesoldeb a phob gweddeidd-dra cyhoeddus yn ein tref rbag 'Y myned yn aberth i'w gwanc ariangar. o Am y modd y daeth corff ty-ddalwyr creill y dref allan o blaid y dydd dwyfol a'i hawlian, y mae wedi rhagoritarfy ngobeithion uchaf—dim unyn erbyn; un o bob cant yn unig wedi gwrthod pleid leisio Ki ryfeddwn na ddaw y wlad o'n hamgylch allan yn fwy dieithiiad eto o du y Sabbath. Yn nosbarth Corris a Thalyllyn,nid oedd un;o'r 448pleidleiswyr yn erbyn, nac old tri o'r pump tafarnwyr ac 8 o'r 441 pleidleiswyr ereill, yn sefyll yn anmhleidiol, O'r 333 penau teulu- oedd yn nosbarth Dyffryn Ardudwy, nid oedd yr un yn erbyn, a dim ond un yn anmhleidiol, ac nid un o'r ddau dafarnwyr oedd hwnw! Os daw boll ddosbarthiad- au Gogledd^ymru allan fol y tri hyn, bydd gan Mr Wilson ystadegau i'w dwyn ymlaen o Gymru oblaid ei ysgiif ar yr achos hwn, na chlywodd Senedd Prydain erioed eu tebyg o unrhyw wlad ar unrhyw achos arall. Ond pa ryfedd ? Ilawliau sefydliad sylfaenol crefydd Crist a cliref- ydd Cymru—y Sabboth—sydd mewn dadl yn yr achos hwn a disgwyliwn y caiff Senedd Prydain, a'r byd wybod mor un- frydol y mae y Cymry yn caru eu Sab- both a'u Ilarglwydd. Y maeyn wir ddrwg, yn arbenig o ddrwg, gonyf dros bob taf- arnwr 0 Gyjnro. p" all sefyll i fyny dros liawliau bychain ei logell ei hun, yn erbyn hawliau dwyfol dydd a chrefydd Ar- glwydd y Sabboth. Dolgellau. HOBERT OLIVER BEES.

" COLEG ANNIBYNOL Y BAllA"