Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

KODXON 0 BHTHESDA,

News
Cite
Share

KODXON 0 BHTHESDA, Y m'le "Gwyl flynyddol yr Annibynwyr" bellach with y drwp, pryd y disgwyiir gwasan- acth y Parciii). W. Rets, D.D, Caer; D Jones, B.A., Abcrtawc; rI"- P. Evans, Cei- ncwydd n. Jones, IJirkenbeatK; B. Da vies, Trco"ci; L. ProBert, Portmadoc; 11. P. Williams, Waenfawr a P. Flowells, Flestinioj* Y mae cyfarfodydd y Pasc yn Bethesda wedi arfer bod yn lhvyddiannus a phohJogaidd. a hyderwa na fydd y cyfarfod eleni .yn ol i'w ragflaenoriaid yn yr ystyron hyny. Y niaa eglwysi Treflys a Salem eleni wedi gwithod cymeryd rliaa yn y cyfarfod cnercb- iadol a a: fcdr gynal yn Btthesda am ddau o'r gloch prydnawn L!un y Pasc. Y mac yri lfaith ddarfod iddynt gael cu llusgo i gymeryd rban ynddo ar y cychwyn, yn grocs i' w barn a'n teimladau, ac y maent jn awr, er gwaethaf dymuniadau taerion o'r head quarters, wedi yinncillduo o bono, gan ddewis pregethgaftref yn ei le. Clywsom fod yr angel coch yn Salem wedi fhotni yn aruthr wrth ganfod yr eglwys yn gweithrcdu yn groes i ddymuniadan y gweinidogion inewn natur mor bwysig, ond barn yJluaws a orlu, a dylai ddysgu gwcrs i'r bobl sydd bob amser am oiod teimladau y 11 priuikgcd few" o flaen barn y lbnwa. Y mae ein Ilannibyniaeth yn rhwym o fyned i golli os na cheir diwy^iad bunn mewn mater- ion fel llyn. Credwiri Mai doe lb fuasai teittd) pulse eghvys Bethesda ar y priodoldeb Hell yr autnltnololdeb o gyualy cyfarfod anerchiadob GWljut Coch yr- A mwythig.— Y mac yr ad- roddiad am y gwynt yn ymgynhyrfu fd y ceid ef yn y CEI,T I am yr wytlinos ddiweddaf yn ddyddorol tu hwnt i fesur. Ofmvn yn fawr y bydd i'w ddylanwadan dinystriol cbwythu ein Ilannibyniaeth ni yn Bethesda i ddifancoll Yr oedtl wcdi myncd yn nwydd digoir prin yma cyn i'r gwynt ymgynbyifu, ac felly fe welir nad ydym heb sail i'n bofnan. Mae yn wir fod un gale o bono wedi crocsi'r Werydd, ond fe ddaeth ynia rai cbwaon grymus. Yr oedd yn llawen genym glywed am yr "heddwch a chymydogaeth dda a fodolai ar lan llyn y Bala ar ddiwrnod cynaliad Pwylllgor Rbeolaidd y Co'eg. Mor wrthgyferbyniol i hurricane y gwynt coch. Y mie cin gobaith yn ffyddlondeb y becbgyn goneft oedd yn y Bila y diwrnod hwnw. Mawr lwydd i'r gwi r, a tbrenged Clj'mbleidiaeth.—Veritasf.

CYFARFOD CHWARTBROL UNDEB…

LLYTHUK LERPWL.