Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

CYFARFOD MAWR HELHULUS YR…

News
Cite
Share

CYFARFOD MAWR HELHULUS YR AMWYTHIG. ( ParJtad o"r rhifyn dlwecldaf) Yn lighanol yr aflonyddwch dadyrddus am y report, crochlefodd y Cadeirydd, Non-voters i fyn'd i'r gallery, a cliododd y Dr. John Thomas i ddyweyd, Gresyn i lii y 111 rami. Afaer report gan yr Ysgrif- enydd yn summary put ion, a gwell i ni ei chael bob yn ddarn, felly pleidiai efe y cynyg. Mewn canlyniad i air oil cynghorwr a'u cadlyvvydd, tynodd y .Meistri Sinian Evans a D. Jones, B.A., y gwelliant yn ol. Amy.paldhaner awr, colhvyd gohvg nr y report mewn canlyniad i gynygiad Dr, Thomas Roes, ae a gefnogwyd gan Mr Edmund Thomas, yr hyn oedd a ganlyn Fed y cyfarf'jd bwn yn dadgan yn y modd nnvvaf croew a. pheudant nad yw yn gwybod fod gan neb amcan i ddinystrio y Coleg, nac i niweidio y Parch. M. D. Jones yn ei amgylehiacbn, oi gyineriad, na'i safle fel athraw, no yn teiml) yn wi;/ ofidns fod amcan o'r frith yn cael ei briodoli yn barhaus i frodyr crcfyddot, fel y bernir yn hollol ddisail ae os gel lit- profl fud rhywrai yn euog, o'r lath beth, ei fod yn bared i anghymeiud wyo eu hyni- ddygiad yn ddiietrusder. VYudi darllen yr uchod, aed i gyfrif y pleid.'ci.swyr yn ngli niol eryn dipyn o fenv ac aflonyddwch. Cododd Mr Williams, Aberaman, ae mewn araeth for, groew, gynwysfawr, dywedodd nad oedd modd icldo of gydsynio a chynygiad Dr. l-ees, ac nad oedd yn gdlu amgylfred pa fodd y dywedid nad oedd gan neb amcan i ddrygn Air Mkhael Jones tra yr oedd rhai wedi ysgrifenu Fud Mr Jones yn llywodr- aethu y Colog a i owyllys gyndyn c-i hun. Nis gaUarcfc lai na gwrthwynebu y cynyg- iad. Mr David Roberts, Gwrecs.tra, a. ddy- wedai, by all means, gadewch i ni gael penderfyniad cryf ar y mater heb ddrygu neb. Dr. Rees a ddywedai, Mao gwahaniaeth dirfawr rhwng tipyu o anghydfod rhwng 0 In brodyr a cljyriygion dichellgar rhwng dan i ddrygu y naill y llall. Yr wyf yn galw y nefoedd yn dyst, ac mae'r Creawdwr yn gwybod nad wyf fi ddim yn dymuno drwg i neb, nac i Mr Jones,y Bala, chwaith, ac 08 nodvvoh chwi ryw rai sydd yn dymuno drwg yma heddyw i ryw rai o'n cyd-greaduriaid, ymwahanaf oddiwrthynt by tli o heddyw allan, oblegyd nid yw fy enaid i ddim yn foddlawn bod yn yn agos at ddyn drwg. (Chwerthin cyftredinol ccllwerus am ben geiriau dolefus a difriful y Dr. Rees, yr hyn oedd yn hrawf i ni nad oedd y Glymblaid yn ehud i goelio eiathrawiaeth dorcalouus.) Gosteg! daow ddyn dan ddeugain mlwydd oed yn cyfodi dan yr oriel ar y" tu dehau i'r capel, a golwg eceentric genius arno, ond cawsom ein hargyhoeddi yn fuan cyn gynted ag yr agorodd ei enau, fod rhagor rhwng eccentric genius a phen- chwibandod. Wedi gweled a cliael sicr- wydd pwy yd oedd, rheiodd ein meddwl at air ein diweddar gyfaill Mr Ambrose yn nghynadledd Cymanfa Dinbych flynyddoedd lawer yn ol. Nid amheuais frodyr, cLe Mr Ambrose, cr bod ynof lawer o ddiffygion, fy nghymhwysder i'r weinidogaeth. Cofier nid oedd ysbrydol- iaeth yn dipgyn un amser ar y babwyren, oudary dderwen gauadfrig. Pabwyren welem ni yn yr Amwythig hefyd ibodai y gair hwnw yn llvfr Esaiali i'n meddwl, "A rhoddaf' blant yndywysogion iddynt, a bechgyn a arglwyddiaetha arnynt." Mr Lewis Roberts oedd y gwr yr hwn a ddywedodd eiriau fel hyn dan g; ynu uiegyts deilen aethnon. Darfu i ni basio vote of censure arno (gan olygu yn ddiamheu y Parch. M. D. Jones) am ei instibmission fel gwas. Eoiwch y ddwy ochr am yr hyn a ymddangosodd drwy y wasg. Mae geii-iaii anghymeradwy wedi eu dweyd— mao yn dug gwneuthur rhywbeth pe byddwn am wneud felly, a hyny fyddai oreu. Aoth ilfi- Probort i dew dywyllweh cyn gorphen, ac yr ydym yn siwr na wyddai efe amcan diear b.th yr oeddynoi gylch, na'i frodyr o'i amgylch ychwaith. I'.fe oedd nn o bt'ego hwyr yr Undebyn nghyfarfoLTLlandello. Yr oedd y Wfledig- aeth yn fwy eglur-yno nagyn yr Amwythig Ni ddysgleh-iodd ddim ond hyny yn y cyfarfod mawr hwn. Ar ei ol of e xlodd y bywiog, fel brithyll ar garegryd, Mr Morris, Pontyyridd, a dywedodd nad oadd hi ddim yn right i ni angbymeradwyo pasio y eynygiad hwn oherwydd fod rhywrai ereill yn y constituency wedi dweyd rhyw bethau am Mr Jones. Yr oedd yu dda iawn gancldo weled Mr Rowland?, Aberaman, yno. Fod hyny yn dangos cryu wroldeb ynddo. Pleidl. mocld 165 dros gynygiad Dr. Rees. Wedi cael tipyn o lonyddwch, cododd dyn main, gwachael o'i gyfeistedd i'w go-yn (nis gallem weled colofnau y ty oheiwydd mai mewn seat y sal'ai), y tobycaf a weLom orioed i'r darlun sydd genym o Dwm o'r Nant, yr hwn oedda'iwyneb yn ddyluan- aidd. Yr oedd ganddo siobyn o wallt ar dalcen cymaint a cliefn llaw maban bach a ddeuai i lawr drosto. Safai cyn sythed a sawdwr, ond crynai yn druenus wrth ddechreu, a diau genym fod ei galon yn dychlamu fel colomen pan ddychryner hi gan swn ergyd. iSid oedd y brawd neb amgenna'r Parch. Richard Roberts, Man- 0 chester. Cynygiais y penderfyniad hwn ddoe, meddai, gan ddal llain o bapur yn ei law grynedig. Swm a sylwedd y cynygiad oedd, gofyn i'r holl swyddogion achlysurol ac arosol, a ooddynt hwy yn barod i gydnabod y Cyfausoddiad Newydd ac i ufuddhau iddo. Dadganai, ebe ef, dau athraw ddoe yn y Bala had oeddynt yn cydnabod y cyfarfod ddoe. Dylem ni roddi pob chwareu teg iddynt, a dylent hwythau o'r oohr arall barchu y Cyfan- soddiad. Ni roddaf i fynu i lieb mewn parcli at Mr Michael Jones, ond dywodaf hyn, nid yw meddwl goleuedig yn ddigon o iawn dros owyllys gyndyn. Yr oedd y myfyrwyr yn fy amser i, cyn hyny ac ar ol hyny, dan yr hoa Gyfansoddiad yn teimlo nad oedd gonym ddim court of appeal i droi ato. Eisieu court ef appeal sydd arnom. Diamheu yr edrychir arnaf yn ddyn rhyfedd am gynyg y penderfyn- iad hwn ond os bydd raid, yr wyf yn „ foddlawn sefyll ar fy mhen fel rhyfeddnod drosto (Bloddost.) Yr oedd y cyfaill Mr Roberts wodi myned yn llaglog a fflamychol yn niweddglo ei araefch, a diau genym na fuasai yn son am sefyll ar ei ben pe yn ochelgar a liir bwyllog. Dang- osodd wirionedd y ddiareb, "M wyüf eu trwst llestri gweigion." Dilys ddiatnheu ei fod yn meddwl ei fod wedi gwneud gorchestwaith, ac mai stroke of genius y dylai dyn fod yn falch o honi hyd ei fedd oedd, sefyll ar y }en fel riiyfe.Ldnod dros benderfyniad. Cymered gynghor gan un sydd yn y weinidogaeth cyn iddo ef ddechreu dysgu y rlieol gyntnf mewn grammadeg Seisnig I (yr ydym yn cymeryd yn ganitaol iddo ymgydnabod a'r gramadeg hwnw drwyadl, a'i fod yn medru siarad a Saeaon Lancashire), ystramicd y penderfyniad, a chroged of yn mharlwr ei anedd-dy (od 009 YlJo lo gwag). yn goi'nodyn am ei gampwri a'i wrolaeth yn y Bala a'r Amwythig. 1) Cefnogwyd Mr. Hobsrts gan y Parch. 0. Jones, Ebenezer, yn fyr, drwy ddyweyd Ei fod yn credn yn gryi ycwbl a ddywed- wyd gan Mr. lioberts. Yn awr, ymaflodd W. J. Parry, yr yswain cyfreithwraidd o Bethesda, difenwr cablaidd y Parch. S. R. Bydd ei gabl- draith annuwiol a gwaradwyddus yn "chwydiad gwarthus" ar ei enw pan fvddo y Glymblaid wedi ei chwalu "lnegy^ gwyntyll yu mliyrth y wlad," a phan fyddo Lo,tel's spiritual rliwyfus a chrach- babaidd—terfysgwyr ein henw.td ac awch- ruthiwyr rheibus ar reoladh deg Athrofa y Bala gan danysgrifwyr wedi peidio a'n cyffro; ond yn wir, gallem feddwl fod Mr. Parry wedi cael trcedigaeth. Cynygiodd welliant a enynodd gynddaiedd lluaws o'r Clymbleidwyr. Galwyd ef yn fradwr gan C. R. Jones, Ysw. Ebe Mr. Parry, cyn cynyg ei welliant, Piti fod y ddau athraw wedi datgan yr liyn a wnaethant. Er mwyn heddweh, gwell rhoddi i mewn. Dyma'r gwelliant: Fod y cyfarfod hwn yn Jstyried y cyfwng presenol yn yr enwad ac o'r Coleg y fath ag sydd yn galw am gydoddefiad o bobtu, ac yn dymuno cynyg ar fod llyw- ^idraetliiad y Coleg i barhau dan y Cyfan- soddiad Newydd, gyda diwygiadau a gy- tunir arnynt gan dri wedi eu dewis gan yr athrawon a thri gan y PwyHgor etholedig dan y Cyfansoddiad Newydd, gydag um-