Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

1 jy ereill wedi gwneud arch- xV 9^Sf JlilN analyso y^ wiliadmamvl i mewn i ansawdd GEORGE'S >7 GEORGE'S PILE AND GRAVEL X PILE & GRAVEL /BOD YN «^M,>MEDL« ° Ji private practice, a liyrty gyda Ihvyddiant || PILLS. I fetelaidd. Yn YWYF O'R FAUN ED I I Piles a'r Gravel. Ac nid wyf yn pctruso jj PAROTOIR Y PELENI UCHOD V\ fawr AT Y DOLURIAU HYNY AR GYFER I dweud, nad oes, mewn gwirionedd, eu I. MEWN TRI O DDULLIAU v, PA EAI Y MAENT WEDI i \^y^^T^7Simy QWAHANOL FEL Y CANLYN: »P HAMOANV. <9.t/- Gravel No. IGEORGES PILE & GRAVEL PILLS. N^FYFFOON, No. 2 -GEORGE S GRAVEL PILLS. J M MM* NO. ^GEORGE'S PILLS FOR THE PLLES. -"■» M '■ » « { GOCHELWCH DWYLLWYR. W "TTITTI I 20CHELWCH DWYLLWYR. a m t Mewn blyohau Is. l|e. a2s. 9o. yr uu. 1' -—♦ —. —« Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr mvcn yn rglur am GEORGE S Pills, ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch GAN BOB FPEBYLLYDB PARCHUS AC ER kicti PEKSWADIO, na.chymerwoh bob blwch. Heb hya nid oes dim yn BRWY YR HOLL FYD. '| G'aVel MI"» ° wneuthui,iad wirioneddol. LMEH^N Y^W_J f^YM^YmED| POEN YN Y LWYNAU Y "DER YN Y fGW^CTAiw| OWFR POETH AC ATALIOL t mMSAeO, SGIATICfl, f I | RHWYMED^| < V y.JJ»,lJLiL,gLjL^JL^ « C *9f GEORGE'S Iflfe '*■* ■ DSAR SIB, BHVMNB*. MR. GEORGE, Of T L' Sir I? JSl ¥?. T I have much pleasure In bearing testimony to .the Dear Sir,-Your Pills take well here, r AUE4 O&UAA ¥ CiU £ £ fi&tomy,SE and' in time I shall have a large opeuing IPXILiljB 1' th~0u&ml' for them.—Yours truly. to*i,,w ev<Vn I remain, yours truly, G. OWEN, Chemist lathe Royal FamUy. Y mae y Peleni hyn yn Feddyginiaeth FRANKLIN DIXON. I "U3" q 'ill uT^l~1 &(CR,BUAN, A DIOGEL I'R p J' J'' n ill' > ■ n if' I'll i' i' ■ ii? w PILES A'R GRAVEL. ae i luaws o anhwylderau ereill tydd boh amser yn eu eanlyn. mew— .A0i>^CL1 W'? a,tl POEN YN Y CEFN, Y3GAFNDER YN Y PEN, DIFFYG AjTWYt SVB,— X',1 61 (i ri«ri?T T TI a-n 2"?*. TREULIAD, RHWYMEDD. LLYNQER MAN. DIFFYQ Jy '&P Ie, ae anwyl lawn i mi yT (.^WL-iiLiUAU g*. /V ANADL, POEN YN YR ARENAU A R LWYNAU, SURNI >7 hefyd. Yr wyf wedi bod yn vW'' o'A IillYFEDDOL."—-liuin (j) X YM YR YSTYMOG, POEN DIRFAWR YN Y COLUBDION, £ ymboeni gun y Pilea a'r Gravel, yn nghyd & At vn „lnf Ikivpr n flvnvdilni V A GY/AEW GWYMT, COLIC, TE MLAD O BWYSAU YN Y f/gpinj rnaw, ar rai amserau yn dufewnol, am toa I vt- &1'11 1 V CP„ CEFN, Y LWYNAU, A GWAELOD YR YMYSGAROEDD, deuddeg mlynpdd, ac am y pump mis olaf cyn i ml gall y Piles a r Gravel, iiraiaa tp DWFR POETH, DWFR-ATALIAB, y GWELEBIAD YN- K gael gafael ar eich peleni chwi, yr ecddwn vcdtljr >\ f! V 4-1-<WlrUvTi vn nlluoff i epfvll ar fvr V BWL AC ANEGLUR, SYCHDER A BLAS ANYMUNOLYH #/ llwyr gaethiwo i aros yn y ty. Yr oedd y fath boon /• fKXllWliynailUOg ,ei)nai j oehaw^oen VN Y BORI>CV»YOYDD. CHWYDD^NT [ gofldus yn fy ngholuddion, fy nghylla, a'm y^amt, .,A nhraed E-M y pofen » achotent 1 mi,, ar 1 ■■■■#« Y TRA^D &A. I P°en mawr yn fy mlien, ac yn feddw gan bendro, fel nas \1 p -i /• l I.1.im/if li M,1 ■/ gallwn amsnfiVed pethau yn eu lliw a'n llun priodol; mewn Jl I yj-giifiiueryii fyinhtn. 1 e wnaeth Doctoi uid 1 «HM2A«r ESMWYTHAD UNIMQYBCHOL W\ ,-air yr oeddwn wedi fy Iwyr andwyo gan been a selni, fel jl I j AI>erdnre n Movthvi eu goreu i nil, HC yr I L L nas gallwn gredu fod modd i mi byth wella; ond diolch i J 1 wyf wedi talu iddyat bunoe.ld Jawer am hyny, I PERCMENOG, i AwdS^h^^?^^c^oeld,Pete»iy«<fl I X ond Ui dderi)vui:v!s fawr lies oddlwrth un O J. JJ QEOtlQE, M.R.P.S., elch cyfarwydlyd, yr oeddwn yn galln dilyn fy^ngalwedi- I i l i." a ,i„;a n rw\i>fv'a I v»uv«w«, gacth gj-dag egHi a phleser. Yr oeddynt yn fy ngwella honynt-. 1 rynai» iljcna.d o (JEORGLS \\bi«tddl»ebynwybedi»l,gaa ymoddtawelacemwythjl V Piles and (TRAVEL, PiLLS, a cliymerais Mill W Jl I iV, V. yr oeddynt jn gwettJiredu arnaf. a j f „ •< V\ Yr ot-dd fy ngliyfansoddiad wedi myned mor V ddnu ddo»n o honynt—yi yun-yf yn GLAMORGANSHIRE. v oer a chlai, ond drwy barhan i'w cymeryd, y I nn'r rn (lilun Inch. V maent wedi ty adferyd i'm gwres fel cynt, V- •' „ I X.\ ac yr wyf fel yn dyfod yn ieuanc o'r yjr Xv. BKXJAMIX E D W A Pi D h, &>' X^v newydd.-Ydwyf, &c. MPAllE. ABERDARE^ Caernarfon: Argraphwyd a Chyboeddwyd gan A. Driffield, 6, North Pci ralIt, EbriU 4ydd; 1879.