Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Dannedd Gosod Heb Boen. l^AE OWEN JONES, L.D.A.S., A.P.S., SURGEON DENTIST, YN rhoddi Dannedd ar gynllun nevvydd JL tuag at gnoi y bwyd yn fwy perffaitb. Yr wyf am amcanu cael gwneyd y Dannedd mor bwrpasol ag sydd yn bosibl at. gnoi y bwyd yn dda, i edrych mor naturiol a thlws; ag y mae modd, mor esmwyth a cliryf ag y mae yn bosibl, Pris y Dannedd o Is i lp Is yr un. Tynu Dannedd heb neu gyda v gas. Sicrheir boddhad perffaith i bawb. Dannedd Americanaidd gyda.'r gwelliautau diweddaraf am brisiau rhesymol. OWEN JONES, L D.A.S., A.P.S., SUBGEQN DENTIST, Apothecaries' Sail, Gyferbyn a'r Farchnad, Ilangor. Mae OWEN JONES wedi hynodi ei hunam Dynu a Thrin Dannedd heb ond YCHYDIG 0 BOEN. D.S.-Mae O. JONES adref hob dydd ondpryd- nawn dydd Mawrth. CARNARVON. NORTH WALES, Overlooking the Menai Straits. TO SOLD, A FIRST-CLASS COMMERCIAL TEMPERANCE HOTEL, Close to the Hallway Station* WITH DOUBLE-FRONTED SHOP, EXTENSIVE BACK PREMISES, And LARGE GARDEN, either for cultivation or Building purposes; ajso, Two LARGE CELLERS, 1 Large Front.SITTING RooM, extending the whole width of the Building; Large BEST BEDROOM also, Four other BED and DRESSING ROOMS, and Two LARGE ATTICS, with accomodation for 6 Beds, Gas and Water laid on through the House, Especially adapted for the Accomo- dation of Visitors and Commercial Gentleman. -¡- Satisfactory reason given for leaving. For further particulars, and every information, apply personally or by letter to A. DRIFFIELD, Office of this Paper; or MESSRS. T. JONES & CO., Confectioners, Bridge Street, W. J. WILLIAMS, pENERAL AlSID J^URr^SEING IRONMONGER, COPPER, BRASS, IRON, & TIN PLATE WORKER, OIL &C.,b 'VI '1», 35, BRIDGE STREET, CARNARVON TRA yn cyflwyno ei ddiolchgarwch gwresocaf i'w gwsmeriaid am y gefnogaeth helaeth a dderbyniodd er's pan agorodd eifasnachdy, gobeithia tnvydalu sylw manwl a phersonol i'w fusnes, y bydd iddo deilyngu parhad yn nghydag ychwanegiad o'r cyfryw. Dymuna W. J. W. alw sylw ei gyfeillion a'i gwsmeriaid lliosog at ei stoc newydd, ac at y cyfleusderau newyddion sydd ganddo at gadw ac arddangos ei nwyddau, pa rai a werthir ganddo, am arian parod, am y prisiau isaf sydd bosibl. FXTunsrisiacxSsrca- iRorisra^QixroER-sr Pob math o Ironmongery at wasanaeth ty, Gwelyau Haiarn a Mattrasses, Fenders, Fire Irons, Coal Boxes, &c., Dish Covers, Teapots, Copper Kettles, Tin Ware, Enamelled Ware, Saucepans, Kettles, Electro-plated Spoons, Forks, Cruets, &c. Large Stock of Table Cutlery, Pocket, Pen, and Sportmen's Knives. BM MMN pa rai a werthir yn bresonol am y cost price. gotnets' Cools, O'R GWNEUTHURIAD GOREU. COFIER Y CYFEIRIAD- 35, BRIDGE STREET (Gyferbyn a, Penrallt y Capel). W WILLIAMS. 29, OASTLE STREET, SWANSEA, 29, Watchmaker, Jeweller, ..Optic ia.- FOr Guinea Gold Wedding Rings. For 9 & 18 Karat Gold Keepers. For Good English Patent Levers, For Geneva & American Watches. For French, English, American & German Clocks. J I For Gold, Silver, & Jet Jewellery. Watches & Clocks of every description cleaned & repaired on the premises or in the country. Jewellery & Optics repaired at very moderate charges, • GYMRY! DEWCH AT Y CYMRO. The North Wales Advance, and Deposit Bank, ELDON SQUARE, DOLGELLEY. 1 -tarYSB-s-sxjLnD PWYSIG T>HGDDIR benthyg arian, gyda neu keb feicLiafon, mewn symiau o 5p. i lOOOp. •AX am amrywiol gyfnodau i Dai-ddeiliaid, Masnachwyr, Ffermwyr, Magwyr AnifciKaid, a'r • cyhocdd yn gyffredinol (yn preswylio mewn ullrhyw ran o Gymru neu Loegr), ar nwydlau eu masijacli, (Icdrefi-i, a phetliau ereill, Fw had-dalu mewn rhan-daliadau wythnosol, pythefnosoJ, misol, chwarterol, haher blynyddol, neu fel y cytunir ar yr adeg y benthycir yr arian; hefyd heb unrliyw symudiad, oediad, nac achosi unrliyw gostau afreidiol. Dymunir hysbysu y rhai sydd yn bwrjadugwneyd cais am fenthyciad y caniattir yr holl swm a geisir yn llawn, ac ar yr uh pryd, sicrheir hwy na wneir unrhyw ymholiadau gydag\iinrliyw bprson vn y gymydogaeth, ac y cedwir y cais mor hollol gyfrinachol ag y caniata y cyfryw. Caniateir benthyciadau hefyd i bersonau pare us i ymgymevyd ag nnfhyw fasnacli enillfawr, neu i unrhyw ddiben arall ag y gall arianparod d yn fanteisiol i'w sicrhau. Ymofynei*, gan hysbysu y swm angenrlieidiol, W. L. JONES, MANA<JEB,