Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

-=-= Yr ydwf fl jy' ei'eill wedi gwneud arcli- J/^ Tr w- v,et^ onalyxo wiliad manwl i mewn i ansawdd x\ GEORGE'S WT^ >7 GEORGE'S PILE and GRAVEI/\ eich Peleni, ac yr ydym yn Gael eu V,, cr • • 1/ I lLLS) ac yr wyf yn cael eu A bod yn gytansoddedjg or cyjjctriau \V 'T^lfT^O jHII A ITFlf g fj llysieuol tyneraf. Yrwyf wecR eu def nyddio j j[ vl K A V j! £ 0 ddefynddiau A II yn helaeth am flynyddau lawer mewn jj llysmiol. Nid oes ynddynt ddim o natur B* mmMiant 'X PILLS, I fetelaidd. YE YDWYF O'b rABN EU 11 I: nodciUrj. Ehoddant esmvvytnad buan 1 rai jr.. 1 II ll mewn sefyllfa anobeithiol o herwydd y jj l\ B0D YN FEDDYGINIAETH DBA GWERTH- I Piles a'r Gravel. ?Ao nid wyf^yn petruso J PAROTOIR Y PELENI UCHOD V fawb AT Y DOLURIAU HYNYAR GYFER jl Vdweud, nad oes, mewn gwmonedd, eu j MEWN TRI O DDULLIAU Yv PA KAI Y MAENT WEDI fl Vv cyfEelyb fel meddyginiaeth tuag £ fg /V at wella y Piles a'r # GWAHANOL FELYCANLYN: EU HAMCANU* Wy/ ■ Ho. I-BEORGES PILE & GRAVEL PILLS. ^ooiTf No. 2-GEORGE'S GRAVEL PILLS. T m m, « mrm m m ■ « NO. 3"6E0RGE'S PLLLS FOR THE PLLES. R" -R—- R—R — 60CHELWCH DWYLLWYR. V M T •„ » 0 0 GOCHELWCH DWYLLWFFL Mown blyohau Is. a 2s. 9o. yr un. c Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr G ofVnweb yn fglur am GEOBGE'S Pills, ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch GAN BOB FFERYLLYDD PAROHUS AC'KU;JSICH pkuw.ADIO,. ua cLymenvfch. »• bob bhveh. Heb hyn nid oes dim yn DRWY YE HOLL PYD '• i'ilu and (Jravel Pills, o wneutburiad wirioneddol. i»eb arall. | PQEH | CHWYOD YH Y TRftED | j YSMFNDEOH Y PEN | j PO^N YnTwYI^ | j EWyNT, GWAF-V^COUC, j L\1 IT A:IW, lam; f PWFR POE^HtfCflTMJoiJ LUIMBAGO, -SCIATICA, „ jf RHWYMEDD, &b. | GEORGE'S "■« MB. GEOEGE, HTT D PDIUHT Dear SlB- Rhvmnev. t\ a- v -n-n ± I ii i lr 1 l_i ili 1 K A V r< 1 < I have much pleasure in bearing testimony to .the Dear Sir,—Your Pills take well here, v*u* I great efficacy of your rais for Piles and Gravel. I always TIIII i .1 rccommend them with the greatest confidence to my ous- and in time 1 Shall have a large Opening I '"T* *T* "T* C2! tomers as beiup superior to Iinv other medicine in relieving „ t -i— -J— I II. lkj« tlioBe troublesome ami painful disorders, and am rardy for tnem.—Yours truly, disajqioUUetl even in moat dutinale eases. N nun? XT I remain, youra truly, tr. U W iioN, Chcnust to the Royal Family. y mae y p^ni hyn yn Feddyginiaeth j FliANKLI.V DIXON. f-_ JJ. W ![ SICR, BUAN, A DiOGEL I'R tL P)LES A'R GRAVEL. oc i luaus o anluÐJllderau. ereill sydd boil amser yn eu eanlyn. viegyt:— faarwr GEa POEN YN Y CEFN, YSGAFNDER YN Y PEN, D1FFYQ K" AS— IF « OWWTTWIN' TREULIAD, RHWYMEDD, U.YN6ER MAN, DIFFYO T„ AWB, 6T"» '•T-X RHYrEtoDOL" Bum X ANADU. POEN YN YR ARENAU AB LWVNAU, SURN. if brffd. V/wif tal j« 0 llHYPEDDOL. i>um YH YR Y8TYMOQ, POEN DIRFAWR YN Y COLOBOION. X vmboeni gan y Piles a'r Gravel, vn nghyd i 1/ cf* YN glaf llawer o flynyddau y> OWYNT. COLIC, TE MLAO O BWYSAU YN Y f S(1jni mrtWJ ar rai aInseruu yu dufewnoi, am tn» ti & irin v Pilf"* <i'r ftmvnl Erudd 5;, CEFN, Y LWYNAU, A GWAELOD YR YMYSGAROEBD, deuddeg mlynedd, ac am y pump mis oluf cyn i mi Mi y iilt.8 d, r WUVUl. fliuiuu <#) DWFR PCETH, DVVFR-ATALIAS, Y GWEUEDIAD YN gael gafael ar eich peleni chwi, yr oeiUlwn wrdi fy yr oeddwn yn alluog i sefyll ar fy 6WL AC ANEGLUR.SYCHDER A BUAS ANYMUNOLYN Mi llwyr gaetlmvo i aros yn y ty. Vr oedd y fatli boen nln-iod ir-in v nn»n u i mi a'r GENAU. POEN YN Y BORDCWYDYLD, CHV/YDBIANT #/ gofidus yn fy nKhoKiddion, fy IlfiljyH". »'m y«f^vfaint. a nm.ltu g.rn y poeu » acnosuil 1 1111, A 1 1 YN Y TRAKD. As. [ V^n mawr yn fy mlicn, ae, yn lVddw gan beudro, lei nas VAgafllder yn fy mhen. Fe wnaetll Doctonaul 1 Ii gallwn amgyffred pethau yn eu lliw a'u linn priodul; mewn 1 AlS.«kv/. t vAvtl,«r m, cr^-o,, I mi vr I RHODDAJiT ESMWYTHAD UXIONfiYftCHOL f galr yr oeddwu wi^i fy 1w>t andwyo ton hoc. a «el„i, M I Abuttaie a ileitlljw eu feoiGil 1 mi. ac yi I nas gallwn grudu fod mcxld i mi liytli wella; ond dioich i J wyf wedi talu iddynt bunoedd laweram liyny, I PERCHENOG, I; A-wdwr pob daioni, a pharch i chwithau. ;l ond ni dderbyniais fawr lies oddiwrth un o j J. E. GEORGE, M.EJP.S., V\eich^y^Silj V honynt. 1'rynais flychaid O GEOKGE'S • gae-th gydag egni a plileser. Yr oeildynt yn fy ii;wi-lla 1 V, riLBSandGaiviL 1'II.LB, a chymerais j] BJK WAI1T, tldiiii ddojjn o \iaayvt-yr ydmjf GLAMORGANSHIRE. \NX IX/VI' yn ddljn tctcll. :— — -g. maeut wedi i'y adfcryd i'm gwres IV-1 eynt, y Pti'VIAMTV EDWiimS /y h llj V ac yr wyf fel ya dylod yn ieuanc o'r r/f l.i.-XJAJlU S&J newydd.-Ydu-yf, Ac. X^CViMDARK, ABEKDARE^ DAVID DAVIES. 11 I. Caernarfon: Argraphwyd a Chyboeddwyd gan A, Driffield, 6, North Pecrallt, Ebrill 4ydd, 1879.