Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

ATHROFA ANNIBYNOL Y BALA.

News
Cite
Share

ATHROFA ANNIBYNOL Y BALA. (Parhad o tudalen 11.). Rhodawvid Vaybiidlion (notices of motion) gan y porsonan canlynol erbyu Pwyllgor Med i ne saf. Fodyr ail Reol yn ngliyfansoddiad y Coleg i gael ei nhewid, a bydchf yn cynyg ZD I ZD iyr hyn a ganlyn yn ei lie-—"Fod pob person a gyfrano 5s. ac uoliod yn ffynyddol i fod yn aelod o'r efholaeth, a phob eglwys a gyfrano £t ac uchod yn flyn- n yddol a hawl i anfon person i'w chynrych- ioli i'r Pwyllgor. C, WITLIAM JONES. Tanygrisiau, Ffestiniog. Cyfnewid Rheel IV. y rhan sydd yn gofyn am i apeliad ymgeiswyr i gael ei 0 1 arwyddo gan Gyfarfod Sirol. Mostyn, E. P. JGNES. Fod Rheol V. o'r Cyfansoddiad i gael ei dileu^ Llanbadarn. JAMES EDWARDS. 17. Fod y notices of motion o'r materion sydd i fod 0 dan sylw yn y Pwyllgor nesaf i gael eu hanfon i'r cyhoeddiadau misol a'r papyrau wythnosol, a galw sylw neillduol y tanysgrifwyr a'r eglwysi atynt. Cynygiwyd gan Mr W. Hughes Prysor; eiliwyd gan y Parch. R. Thomas (Ap Fychan.) 18. Fod diolchgarwch gwresocat y n cyfarfod yn cael ei gyflwyno i'r parch. W. Edwarde am lywyddu -mor deg ac mor ddeheuig, Cynygiwyd gan y Parch. J. Williams, Panteg eiliwyd gan y Parch. R. Thomas, Penrhiw-galed. Dygodd hyn weithrediadau y Pwyllgor i derfyniad, a gallwn dystio ei fod yn un o'r rhai mwyaf lluosog a mwyaf heddych- lawn fu yn y Bala erioed. Yr oedd mwyafrif y Pwyllgor hwn yn cael ei wneud i fyny o ddiaconiaid ac aelodau yr eglwysi, fel y gwelir oddiwrth yr enwan. Pwyllgorau heddychlawn ac unol oedd yn arfer bod yn y Bala ryw bedair- ar-ddeg a deunaw mlynedd yn ol. Yr oedd pob un yn myned adref ohonynt yn iach ei yspryd, ac yn teimlo yn fwy anwyl o'i frodyr a'i gyfeillioh wedi bod yn cyd-gynllunio ac yn cyd-weithio 0 blaid Sefydliad oedd mor ddefnyddiol, ac mor ages at ein calon. Ond yn y blynydd- oedd diweddaf byn, y mae rhyw yspryd arall wedi dyfod i fewn, fel y mae'r heddwch a'r tangnefedd o'r undeb oedd yn ein mysg y blynyddoedd hyny wedi ei golli. Yn ystod yr wyth mlynedd di- wedddaf. yr ydym lawer gwaith wedi bod yn teimlo yn ofidus ein calon with feddwl am fyned i'r Pwyllgorau ac yn teimlo yn fwy gbfidus fyth wrth ddychwelyd ohonynt. Ond yn y Pwyllgor eleni, yr oedd pawb yn unol a chalonog a phob un yn myned adref yn iach ei ysyrydheb dderbyn yr un saeth i'w fron, na gollwng yr un saeth ei hun at neb arall. Mewn gair yr oeddym ym teimlo ein bod o'r diwedd wedi dyfod i'r m6r tawelog. Yr .1 zn ydym yn gobeithio ei fod yn rliagarwyddo tywydd teg, ac y bydd i'r llyn a basiwyd yn y Bala ac yn yr Amwythig fod yn foddion i'n dwyn i fwy o gyd-ddptdldwr- W i iaeth a chydweithrediad fi'n gilydd fel brodyr jn chyfrnnwyr at y Sefydliad. Dyna yw ein gobaith a'n gweddi, -F DAVID RISES, R. M. JONES. Ma wrth 21ain, 1879.

Advertising

MARGHNADOEDD.

MARCHNADOEDD Y SIROEDD.

[No title]

" CERDDORIAETH,

Advertising