Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

NODIADAU GAN Y GOLYGYDD.

News
Cite
Share

NODIADAU GAN Y GOLYGYDD. Ceir yn y rhifyn hwn adroddiad o weithrecliadau Pwyllgor diweddaf Goleg y 0 Bala, a gynaliwyd yn y Bala, yn ol y drefn arfcrol, y Mercber olaf yn Mawrtli. Coir befyd adroddiad o weithrediadau cyfarfod a gyualiwyd yn yr Amwythig, yr un diwrnod, i ymgynghori yn ligliyleh yr "argyfwng difrifol" y mae y Coleg ynddo. Buom yn y Pwyllgor yn y Bala, ac ni welsom erioed gymaint o waith yn eael ei gyflawni mewn trefn fwy rbeol- aidd, nac mewn yspryd mwy lhyddfrydig a boneddigaidd. Cynryckiolaeth y Cyfarfodydd Clucar- terol.—Profwyd yn eglur fod y dybiaeth a'r athrawiaeth, fod cyfarfod cliwarterol sir yn cynrychioli eglwysi sir yn ang- L diywir, ac yn niweidiol. Profwyd fod pemleifyniadau y Cwrdd Chwarter lawer gwaith yn groes i farn a theimlad yr cgl\vy.°i—fod y Cwrdd Chwarter weithiau yn pardduo ac yn seboni yn groes i deim- ladau yr eglvysi. Cyfiafareddiad yn achos Coleg y Bala —-Yr ydym yn gwybod fod brodyr cariad- lawn a heddychgar yn teimlo yn ddwys yn yr argyfwng presenol gycla golwg ar yr anghydwelediad yn nghylch y Coleg, a'u bod am ddyfcd i gyd-ddealltwriaetli drwy gyflafareddiad. Y mae yn alarus mi buasent wedi cytuno er's blynyddoedd, ,ar ryw drefn o gydweithrediad. Yr ydym yn ofni y bydd anhawsdeiau ar y ffordd i gyflafareddu, ond yr ydym yn gobeithio y llwyddir rbyw ffordd i gyrliaedd yr amcan pwysig mewn golwg. Os, fel y clywsom, y cynllun ydyw dewis rhyw saith o gyf- lafareddwyr, ac yna cyflwyno en pender- fyniad i gyfarfod oyffredinol o'r Etholaetb er ei dderbyn a'i gadarnhau, nen. ynte ei wrthod. Ni byddai hyny, yn He terfyn- iad ar y mater, ond gohiriad o hono hyd ryw amser dyfodol; ac felly nid llys o gyflafareddwyr, ond bwrdd o gynghonvyr, fyddai y brodyr dewisedig i'w farnu. Gweisom yn y I Faner,' yr wythnos yma, y gofyniadau canlynol gan y Parch. E. T. Davies, Abergele:- ATHROFA ANNIBYNOL Y BALA. FONKDDIGJON, 41 Er yr boll helynt, y cynadleddu, a'r ysgrifcnu, sydd wedi bod er's amser y, mtÜtb, bellacb, mewn perthynas i'r sef- ydliad, y prifathraw, Bodiwan, &c., y mue y gofyniadau canlynol-yn parhaus ym- wtbio i fv meddwl :— 1. A fyddai Eodiwan ynfwy o eiddo i'r enwad nag ydyw yn bre. enol ped alltudid y Parch M. D. Jones a'i etifedd- ion hyd y bedwarcdd ilch ar bymtbeg a phedwar ugain i Patagonia ? 2. "A ydjw yn ddichonadwy i'r ystafelloedd sydd ynddo heblaw J cldwy a ddefnyddir yn bresenol fo(I o ryw fantais i'r myfyrwyr ped clai Mr Jones a'i deulu allan ? Pa les fyddai y ceginau a'r ystafelloedd cysgu, &c., iddynt ? 0 8. Pe gadawai Mr Jones y He, oni byddai hyny yn galw am rywun neu Mj wrai i gadw y ty a'r lie oddi allan mewn I. trofn yn ei le, a tbrwy hyny chwanegu y treuliau blynyddol ? 4. "Oni byddai yn bawdd adeihidu wing at Bodiwan i gynwys pob darpar- iaeth angeniheidiol at wasanaeth. y sefydliad heb ond ychydig o draul, ac heb neweidio y ty mewn nn modd, yn ol y eynllun a anfonwyd yn garedig gan Mr Jeremy i ystyriaeth y pwyllgor amfer maith yn ol; ac oni byddai y fath chwanegiad at yr adeilad yn ei wneyd yn fwy gwerthadwy, fel ty boneddwr, pe pen- derfynid rywbryd gan y pwyllgor y byddai ei werthu yn fantais i'r sefydliad ? 5. Ita beth yw yr achos fod cymaint o gynhyrfu nefoedd, daear, ac ——, yn acbos Athrofa y Bala, mwy nag yn achos Aberhonddu a Ohaerfyrddin ? Paham y ceisir penderfyniad Cyrddau Cliwarterol, &c., o barthed iddi hi, ei lleoliad, ei chyfansoddiad, &c., mwy nag o bartbell iddynt hwythau ? 6. Oni byddai yn fendith ac yn fiaint i'r enwad, i'r genedl, ac Fr oes, pe gad- ewid llonydd i'r sefydliad i ddalei ffordd, ac i chwanagn cryfder,' fel y mae wedi dal i wneyd or declnen hyd yn hvn? Yr eiddocb yn ddiffuant, 'Abergele. E. T. DAVIES." Dylai gofyniadau Mr Davies gael ys- tyriaeth pwyllog a difrifolaf calonau y rhai fyddant am ffurfio barn deg ar y mater. Nid ydym am ymroddi i'w hateb yn llawn ar byn o bryd, ond antuiiwn ddyweyd, na ddefnyddiwyd erio; d eiddo enwad' mewn dull gwell nag y defnydd- iivyd, neu y tenantiwyd BODIWAN gan y PRIFAIIIRAW ac yehwauegwn y buasai yebwanegu aden at Bodiwan, yn ol cyngor 0 zn caredig W. D. Jeremy, Ysw., nc yn ol cynllun yr adeiladydd enwog It. Owen, o Lerpwl, yn enill i'r sefydliad, ac yn al1- rhydedd i'w gynalwyr.

CLYWEDOGION.

CYFARFODYDD CJIWARTFROL YN…

[No title]