Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

ATHROFA ANNIBYNOL Y BALA.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

ATHROFA ANNIBYNOL Y BALA. (Parhad o tudalen 3.) soddiad Newydd y Coleg Beimmd- wyd yr ymddygiad yn llym iawn gan amryw., Nid oedd yn ddim credid i ben na chalon cadeirydd y cyfarfod liwnw i gymeryd mantais ar sefyllfa nifer o ddyn- ion ieuaine i geisio cn,el ganddynt i wystlo eu hunain i un blaid, a hyny ar fater nad oedd y pryd hwnw yn perthyn dim iddynt. Yr ydym yn sicr y gwel pob dyn diragfarn eu bod wedi cyme) yd mantais aunheg ar y dynion ieuainc, a tlirwy hyny wedi gwneud cam a hwynt. 9. Fod y Pwyllgor hwn yn ymrwymo i wrthwynebu unrhyw gynygiad i ddef- nyddio yr arian a gasglwyd at y Colegdy i unrhyw amcanion gwahanol; a bod y Colegdy i'w godi yn y Bala. Cynygiwyd gan y Parch. W. Meirion Davies, Blaenycoed eiliwyd gan y Parch. J. M. Prydderch, Wern. v 10. Yr ydym fel Pwyllgor yn gabv\ir Mr J. H. Jones, Aberdyfi, un o drysor- wyr y Colegdy, i drosglwyddo ar unwaitb yr arian sydd yn parhau yn ei enw ef yn unig yn y Banc, i fod yno yn enwau y ddau drysorydd, sef y Paich. William Edwards, Aberdar, a Mr J. H. Jones, Aberdyfi, yn ol penderfyniad Pwyllgor Medi, 1876. 11. Y mae y Pwyllgor hwn yn galw ar in Mr Robert Owen, Ty'ncelyn, a Mr Thomas Davies, Llandrillo, yr ymddiriedolwyr, i ■drosglwyddo Bodiwan a'r Cae, mor gynted ag y byddo yn gyfleus, i nifer o ymddir- iedolwyr, i'w dal at yr achosion a fwriad- wyd with gasglu yr arian, ac nid at ddim sydd yn groes i amcanion y cyfranwyr ac addewidion y casglwyr. on Cynygiwyd gan y Parch. D. S. Davies, Bangor eiliwyd gan y Parch. S. Davies, 0 Peniel, 12. Fodyr eiddo i gael ei d&osglwyddo i 25ain o ymddiriedolwyr at y ddau sydd yn barod a bod y personau canlynol yn cael eu dew is :— 0 Sir Fon—David Rees, Capel Mawr, a William Roberts, ieu., Pandy, Treban. Sir Gacrnarfon—D. S. Davies, Bangor, S a Richarad Roberts. cyfreithiwr, Pwllheli. Sir Dinbych-S. Evans, Llandegla, a Thomas Pritchard, Trefalun, Rossett.. Sir Drefaldwyn—D. S. Thomas, Llan- faircaereinion, ac Isaac Jonep, Dolwen. Sir Fflint-E. Pan Joms, Mostyn ac Arthur Rowlands, Rhyl.

[No title]

CYFARFOD MAWR HELBULUS YR…

ATHROFA ANNIBYNOL Y BALA.