Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

LLITII YR ERYR.

COLEG Y BALA.

Family Notices

LLYTHUR LERPWL:.

News
Cite
Share

Yr wyfyn ofni y bydd raid i lawer o ysgrif- Y. .enwyr y Celian Cudd, a golygwyr y Tyst,' fwyta eu geiriau cto yn eu bwyd. Mae'n wir iddyut fod yn Gudd, ond yn awr y mae llech- res o'm blaen, ar ddu a gwyn, a chant ddyfod i'r golwg yn eu tro. Myrt rhd fod yma Gymry yn y front. Wei, pwy ydynt ? A fu yma Gymro yn facr ? Pa arifo Gymry sydd a Haw yn neddfau Ileol a ,p'titif synindiadau'r dref ? Pwy ohonom fydd yn y golwg yn llawenwleddoedd y mawriou yma ? Dyna giniaw diwaddaf y maer, ni wel. ais yno ond yr ofleiriad Cymrei; a Mr J. Hughes, pryd j'r oedd yno ugeiniau o Wydd- elod, Ysgotiaid, Saeson, rhai Groegiaid, Tyrc- iaid, Araericaniaid, &c. Y mae gwaed y boneddigion Cymreig mor gocb,a'u poccdau raor ilawn a neb sydd yma. Nid oes dref yn y dcyrnas a cban lleied o foneddwyr o wued" a Lerpvvl. Nid ocs yma ond Syr Thomas Moss—puwb arall fel eu gil- ydd yn ddyfodiaid, wedi eu naddu o greigiau cyffrcdin, a dyfod yma i wneud eu fortunes, ac ymgymeryd a llywodraetha'r dref, a gesod ar ein bysgwyddau ni y beichiau a welout hwy yn dda. A ni, yn ein prif dref, nad oes genym ddim gailu ni "liais" yn ei phrif symnd- aadau. John Jones yn adeiiadu ei dy a John Bull yn ei dretbu ran yr edrycbem i'n sefyllfa grefyddol tebyg iavn i ni ein bunain ydym Yn y prif gyrdd- au, ein gweinidogion oil fel cumips. Dywcdir fod Mri Lumley a Jenkins yn Saeson rhwydd. Gresyn, onide, na ddeuent aliao, a dangos y gall yr hen Gymry rywbeth heblaw jerry buildio. Dum lawer gwaith yn pittio dros rai o'r prif eiaradwyr Cymreig yn gwingo yn eu crwyn o ysfa. ci dyweyd hi yn y cyrddau Seisnig. Ond nss gallant agor mo'u safnau ,mwy na llyflaint :r!P m18 Medi. Ni ddylai fgweinidog j'mgymeryd a'r swydd mewn tref fSeisnig oni bydd yn aihwgui bslodi'r by\v, teladdu'r marwy: a represent^? si, genedl a'i «enwad yn deilwn ar bnb achlysur. Dyna fu'n whan fawr i'n dal ni yn ol mewn llawer man, ttrwy ein bod yn rhoddi y dacnoriaath i, ac yn <diegwyl wrth tin gweinidogioa ar faterion cy- Ihoeddus, a hwythau yn analluog. Ond yrbyn sydd yn gyra rhai o'u hwyliau yn y llythur yw y LLOAUR. Dylasid dyweyd mai £12000 yn uuig a gnsgloJd eglwys y Dr Thomas cr pan adeilad- ,,n c y "yeI y Tabernacle. Myn rhai njai prin haner byny gos^lodd yr eglwys, Ma:'r arian 'oedd ganddi yn ei pbocad, yn ngbyd a'r arian am yr hen go pel, rhoddion Mr Morley, &c., o»dd yr lianer arall, a bod eglwys Grove street wedi enscru mwy yn yr on faint o amser, ond ei bod fcraTdd yn lwy didoraetb, fel y mae hot vn ci ilaw yn gofyn am gannoedd lawer cr <clirio'r ol-ddyled. Ac y mae yn bwriadu oeleni gwneud egni anarferol er adgy:weirio'r addoldy, .&c. A dywedir fody gweinido wedi yragymeryd a c-h^sglu ei lam at altro ei bwl- pud." Diau fod hen bwlpud Dr Rocs wedi anyned braidd yn fychau iddo Edrycher eto ;a.r yr boll gannoedd a fyaai rbywrai waro yn liolld ofer, a dim ond ofcr, yn aghapel Fitz- clarence street, er caei seti new3. ddion mewn addoldy cymhatol newydd, a hjny ddim ond i -dmm ond i foddhau tuedd focthns addolwyr y Ho aur." Nid yw'r ysgrifeaydJ, mwy na r golygydd, yn hoffi tratod petbau fel byn mewn pspur newydd, ond pan yr ystyriom fod gogwyddiad ymnciilduaeth ar ol Eghvys Locgr, yn iiawa mor eglur ag yw tynfa hono tua Rhufain, y mae'n bryd llefaru. Onid ydym yn dynwared y gyntaf yn null ein haddoldai, ein fluifiau, a'n defodau ? Oni hoffai r-hai yn en calonau sicrhau by wioliaeth eglwysig, ficerdai, &c. Ac onid yw'r pla priest- c.'sfltyddol yn drwm ar rai o weinidogion pob eawad ? Pe buasai yspryd syml, y;nroddgar, hunan-ymwadoi Paul, Moody, Spurgeon, Dr Talmage, neu ffyddlondeb yr hen dadau Cym- reig, wedi meddhnu haner y gweinidogion, bnasaiyr efengyl yn dderbyniol dros y byd ers canuoedd 0 flynyddoedd. Yn lie byny, ym- dro IIawer ohonynt 0 amgyleh y 110 aur."