Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

ATHROFA ANNIBYNOL Y BALA,

News
Cite
Share

ATHROFA ANNIBYNOL Y BALA, Bu Pwyllgor cyffredinol- o'r tanysgrif- wyr yn y Bala. fel arfer, dydd Merchor. Mawrth 26ain. Yr oedd yn bresenol— W. Edwards, Aberdar; R. Thomas (Ap Fychan), Bala M. D. Jones, Bala; Jones5 Ffynon-bedr; Williams, Panteg; Jarvis, Pen-y-graig; Derfel; Evans, Oakford; Jones, Llwyn-celyn; Thomas, Penrhiw- galed. Prydderch, Wern Thomas, Bwlch-newydd; Morris Cadwaladr; Wil- liams, Rhydybont; Efdwards, Llanbadarn; Evans, Sciwen Howells, Brynceirch Jrmes, Cei Newydd D. Herbert, Llwyn- celyn; Davies, Bethesda, Talybont Davies, Ceerfyrddin R. C. Williams, W. 0, Williams; R. R. Williams, Tany- grisiau; J. Jones, Bala J. Jones, Llan- artli; EvanBeynon, Llanarth D. Jones, Llsngwm; T. Jones, eto E. Jones, etc T. Hughes, etc G. Jones, Bethania; E. Ellis, :eto; P. Jones, Llandderfel; J. Williams, eto R. Roberts, eto J. Edwards, eto Owens, Dolwyddelen R. Owen, eto J. Edwards, Soar; S. Jones, Jones, Bethel; R. R. Lewis, Tanygrisiau; T. Rowlands, Rhydywernen H. Jones, Drwsynant; R. Hughes, Rhydymain J. Joues, Llangwm D. Roberts, Cerryg-y- druidion L. D. Jones, Bangor; W. Jones, Soar; D. Williams, Dolwyddelen; R, R. Holland, eto; John Hughes, Llan- gwrn; Ellis Rowlands, Llanuwchllyn Dan Evans, Cwmboch L. Jones, Llan- uwchllyn G. Rowland,, eto II. Jones, Ffestiniog J. Edwards, Gellioedd J. Jones, eto R. Roberts, Tanygrisiau E. Davies, Voelgron R. Jones, Penrhyn H. Williams, Tanygrisiau D. Jones, eto R. Jones, etc T. Griffiths, Lbydymain D. Owen, Ffestiniog J. Owen, etc L. Davies, Bala H. Jones, Trawsfynydd M. Jones, eto; J. Evans, eto L. Richards, eto; W. W. Owen, eto; J. Morgan, Penrliyn D. Roberts, eto J. Jones, eto; R. 0. Jones, Tanygrisiau W. Jones, etoY R. Owen, Tynycelyn; D. Rees, Capel Mawr; R. M. Jones, Dolwycdelen J. Davies, Llangwm; Ll. Jones, Tanygrisiau! Guthn Ebrill; J. Thomas, Merthyr P. Owen, Ffestiniog Dr. Pan Jones, Mos- tyn; W. Jones, Tanygrisiau R. P. Jones, Pencader; P. Davies, CJarach; W. Meirion Davies, Blaenycoed D. S. Davies, Bangor; J. Hughep, Corris; J. Evans, Bethania D. Jones, Gwernllwyn! G. Edwards, Rhydymain S. Davies, Peniel; Jason Thomas, Bethania T. Jones, Ty'nybryn W. Roberts, Veelgron; J. Jones, Llangwm W. Jones, Blaedy- coed; W. Roberts, Rhydywernen W. Jones, Tanygrisiau R. Roberts, Bwlch- cornedog; T. Giiffith, Bryngwran; 0. Jones, Llangwm H. Jones, eto J. Roberts, Penygraig; W. J. Richards, Rhydymain W. Thomas, Abergwili; J. Jones, Rhydywernen J. Parry, Bethel; R. Roberts, Brithdir; S. Evans J. B. Davihs, Btithdir; R. Jones, Llangwm R. Griffiths, Ffestiniog; H. Jones, eto W. Lloyd, Llangwn T. Davies, Ffestin- ipg J. Dewis, Birmingham; C. Jones, Ffestiniog G. Price, Gorsygarnedd E. Jones, Llangwm W. Davies, Bala W. Hughes (Prysor); D. Evans, Bala; E. Jones, Llaefor; W. W. Parry, Four Crosses; R. Davies, Bethel; K: W. Davies, Bethania; R. Owen, Ceryg-y- druidion W. H. Pritchard, Bethesda, Arfon R. E. Williams, Tanygrisiau J. C. Jones, Llanuwchllyn D. G. Williams, Four Crosses E. Jones. Ffestiniog; Evans, Dolgellau; Evan Jones J. J. Tanygrisiaa; 0. Evans, eto; J, Jones, saddler, Bala; Isaac Jones, Beulah; H. Jones, Llangwm; C: Roberts, Tanygrisiau; W. R. Williams, oto; S. Jones, Llan- uwchllyn; R. Williams, Ffestiniog; R. Rowlands, Llanon; J. Edwards, Drwsy- nant; S.R., Conwy; Arthur Jones, Ffes- tiniog; W. Williams C. Roberts, Bon- don J. Robertas. Bethel Williams, Lerpwl a T. Davies, Llandrillo. Pasiwyd y penderfyniadau caulynol:— 1. Fod y Parch. William Edwards, Abordar, i gymeryd y gadair. Cynygiwyd gan y Parch. William Thomas, Bwlchnewydd. Eiliwyd gan y Parch. J. Jarvis, Penygraig. Galwodd y Llywydd ar y Parch. J. Williams, Panteg, i ddechreu drwy weddi, yr hyn a wnaeth yh afaelgar ac effeithiol iawn; yna galwodd ar yr Ysgrifenydd i ymaflyd yn, ei waith.. 2. Fed caniatad i reporter y Carnarvon and Denbigh Herald' i fod yn bjesenol, ar yr amod iddo roddi adroddiad teg a chyflawn o weithrediadali y Pwyllgor. Cynygiwyd gan y Parch. D. S. Davies, Bangor eiliwyd gany Parch. S. Davies. Peniel, 3. Fod y Parcli. R. Mawddwy Jones i gynorthwyo yr Ysgrifenydd am y cyfarfod bwn. Cynygiwyd gan y Parch, W. Thomas eiliwyd gan y Bareh. S. Davies, Peniel, 4. Fod y Pwyllgor hwn, ag sydd wedi cyfarfod yn rheolaidd yn ol deddfau Hen Gyfansoddiad y Coleg, yn ardystio dros y tanysgrifwyr, fod yr oil a wnaed mewn cyfarfod a gynaliwyd ar ol Pwyllgor Medi, 1876, ac aelwid yn Bwyllgorau, yi-i rhai anghyfroithIawn, am fod amryw Bwyll- gorwyr cyfreithlawn wedi cael eu difreinio a'u tori allan o'r Pwyllgor. Cynygiwyd gan S, R., OOrlwy eiliwyd gau y Parch. E. Evans, Sciwen, 5. Fod gweithrediadau y Pwyllgor rheolaidd diweddaf i gael eu cadarnhau, a'r Llywydd i roddi ei enw wrthynt, Cynygiwyd gan y Parch. J. M. Prydd- erch, Wern eilinyd gan y Parch. E. Jonos, Llwyncelyn, 6. Fod y Pwyllgor hwn yn penderfynu i holl amgylchiadau Coleg Annibynol y4 Bala i gael eu llywodraethu gan y tanys- grifwyr, ac yn cwbl anghymeradwyo pob ymyriad o eiddo cynadleddau Cyfar- fodydd Chwarterol a Cliymanfaoedd, a llywodraethiad y Coleg. Cynygiwyd gan y Parch. Dr. Bin Jones, Mostyn eiliwyd gan Mr Morgan Evans, Oakford. 7. Daiilenwyd llythur oddiwrth Mr D. G. Evans, .myfyriwr, at y Pwyllgor, yn gofyn caniatad i ymadnal o'r Athrofa ar derfyn ei drydedd ilwyddyn, gan ci fod wedi derbyn gal wad unfrydol oJdiwrth Eglwysbarchus Llanboidy a chaniataodd y Pwyllgor iddo ei ddymuniad. 8. Fod yr ymgeiswyr canlynol i gael eu derhyn ar y chwe' mis prawf—D. R, Jones, E. M. Edmunds, D. Morris, 0. W. Roberts, R. Thomas, A. Howells, T. T. Davies, R. E. Roberts, G. Parry, W. Sandbrook, D. E. Williams, D. Rees, D. Lloyd, D. Dauiels, W. Mason, E. D. Evans, H. Parry, a P. Evans. Yn nglyn a'r mater hwn, gwnaed cy- feiriacl at waith ycyfariod y diwrnod cynt yn cymeryd mantais ar yr ymgeiswyr di-wy ofyn, arwydd iddynt eu bod yn cymeradwyo yr hyn a elwir yn Gyfan-