Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Dannedd Gosod Heb Boen. MAE OWEN JONES, L.D.A.S. A.P.S., SURGEON DENTIST, YN rhoddi Dannedd ar gynllun newydd JL tuag at gnoi y bwyd yn fwy perffaitb. Yr wyf am amcanu cael gwneyd y Dannedd mor bwrpasol ag sydd yn bosibl at gnoi y bwyd yn dda, i edrych mor naturiol a thlws ag y mae modd, mor esmwyth a cbryf ag y mae yn bosibl, Pris y Dannedd o Is i lp Is yr un. Tynu Dannedd heb neu gyda y gas. Sicrheir boddhad perffaith i bawb. Dannedd Americanaidd gyda'r gwelliantau diweddaraf am brisiau rhesymol. OWEN JONES, L.D.AS, A.P.S., ( SURGEON DENTIST, Apothecaries' Hall, Gyferbyn a'r Farchnad, Bangor, Mae OWEN JONES wedi hynodi ei hun am Dynu a Thrin Dannedd heb ond YCHYDIQ 0 BOEN. D.S.-Mae 0. JONES adref bob dydd ond pryd. nawn dydd Mawrth. CARNARVON, NORTH WALES, Overlooking the Menai Straits, TO BE SOLD, A FIRST-CLASS COMMERCIAL TEMPERANCE HOTEL, Close to the Railway Station, WITH DOUBLE-FRONTED SHOP, EXTENSIVE BACK PREMISES, And LARGE GARDEN, either for cultivation or Building purposes; also, Two LARGE CELLERS, Large Front SITTING ROOM, extending the whole width of the Building; Large BEST BEDROOM also, Four other BED and DRESSING ROOMS, and Two LARGE ATTICS, with accomodation. for 6 Beds. Gas and Water laid on through the House. Especially adapted fo? the Accomo- dation of Visitors and Commercial Gentlemen. Satisfactory reason given for leaving. For further particulars, and every information, apply personally or by letter to A. DRIFFIELD, Office of this Paper; or MESSRS, T. JONES & CO., Confectioners, Bridge Street. — — — n- 1 m, W. J. WILLIAMS, pENERAL AND j^URr^ISHING IRONMONGER, COPPER, BRASS, IRON, & TIN PLATE WORKER, OIL, aiacEf&Ef, &c., 35, BRIDGE STREET, CARNARVON TRA yn cyflwyno ei ddiolchganvch gwresocaf i'w gwsmeriaid am y gefnogaeth helaeth a y 11 dderbyniodd er's pan agorodd ei fastnachdy, gobeitliia trwy dalu sylw manwl a phersonol i'w fusnes, y bydd iddo deilyngu parhad yn nghydag ychvanegiad o'r cyfryw. Dymnna W. J. W. alw sylw ei gyfeillion a'i gwsmeriaid lliosog at ei stoc newydd, ac at y cyfieusderau newyddion sydd ganddo at gadw ae arcldangos ei nwyddau, pa rai a werthir ganddo, am arian parod, am y prisiau isaf sydd bosibl. mrptisrzsHciisrGi- x^oisrMOisra-En^sr Pob math o Ironmongery at wasanaoth ty, Gwelyau Haiarn a Mattrasses, Fenders, Fire Irons,Coal Boxes, &c., Dish Covers, Teapots, Copper Kettles, Tin Ware, Enamelled Ware, Saucepans, Kettles, Electro-plated Spoons, Forks, Cruets, &c. Large Stock of Table Cutlery, Pocket, Pen, and Sportmen's Knives. mow m lm, 6) III Ml Q) a, all pa rai a werthir yn bresenol am y cost price. BUILIXEZE&'S x^aoisrjycQisra-E^-Y-, gotncrs' Cools, &t., O'R GWNEUTHURIAD GOREU. COFIER Y CYFEIRIAD- 35, BRIDGE STREET (Gyferbyn a Penrallt y Capel). W. WILLIAMS, 29, CASTLE STEEET, SWANSEA, 29, Watchmaker, Jeweller, Optici a, See- For Guinea Gold Wedding Rings. For 9 & 18 Karat Gold Keepers. For Good English Patent Levers, For Geneva & American Watches. For French, English, American & German Clocks. For Gold, Silver, & Jet Jewellery. Watches & Clocks of every description cleaned & repaired on the premises or in the country. Jewellery & Optics repaired at very moderate charges. GYMRY! DEWCH AT Y CYMRO. The North Wales Advance, and Deposit Bank, ELDON SQUARE, DOLGELLEY. HYSBYSIAD PWYSIGr RHODDIR benthyg arian, gyda neu heb feichiafon, mewn symiau o 5p. i lOOOp. am amrywiol gyfnodau i Dai-ddeiliaid, Masnachwyr, Ffermwyr, Magwyr Anifeiliaid, a'r cyhoedd yn gyffredinol (yn preswylio mewn uiirllyw rano Gymru neu Loegr), ar nwyddau eu masnacb, dedrefn, a phetbau ereill, i'w liad-dalu mewn rhan-daliadau wythnosol, pythefnosoJ, misol, chwarterol, haner bIynyddol; neii fel y cytunir ar yr adeg y bentliycir yr arian; hefyd heb unrhyw symudiad, oediad, nac achosi unrhyw gostau afreidiol. # Dymunir hysbysu y rhai sydd yn bwriadu gwneyd cais am fenthyciad y caniateir yr holl swm a geisir yn llawn, ac ar yr un pryd, sicrheir hwy lla wneir unrhyw ymholiadau gydag unrhyw berson yn y gymydogaeth, ac y cedwir y cais mo hollol gyfrinachol ag y caniata y cyfryw. Caniateir benthyciadau hefyd i bersonau pare us i ymgymeryd ag unrbyw fasnach eiiillfawr, lieu i unrhyw ddiben arall ag y gall arian pared d yn faiiteisiol i'iw sicrhau. Ymofyner, gan hysbysu y swm angenrheidiol, W. L. JONES, MANAGER.