Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

00-0 ^jJteT jjggjU Y/^wiliad manwl i mewn i ansawdd §F^ GrEORGE's PILE AND GEAVEL"\ R eicli Peleni, ac yr ydym yn cael eu //PLIILG » YR WYF YN OAE{ EUN\ PILE & GRAVEL /tad j yn helaeth am flynyddau lawer mewn \L I Ihjsieuol. Nid oes ynddynt ddim o natur I private practice, A hyny gyda llnsyddiant I J PILLS. II fetelaidd. YR TDTTYB1 O'E FABN EU 1 I I mewn sefyllfa anobeittnol o berwydd y |/ — 11 BOD YN FEDDYGINIAETH DEA GWEBTH- J V\ Piles a'r Gmvel. Ac nid wyf yn petruso jj PAROTOIR Y PELENI UCHOD V FAWE AT Y DOLUEIAU HYNY AE GYFEE II Vdweud, nad oes, mewn gwirionedd,eu Jj MEWN TR1 O DDULLIAU V, PA BAI I MAENT WEDI }i YTiSir$%fjr £ ^e/ «»*«** So. I GE0H6E S PILE & GRAVEL PILLS. X^flooN, No. 2 -eEORars Gravel Pills. ^Sssssss^ £ .<- No. 3-GEORGE'S PILLS FOR THE PILES. y ■ ■ ■ ■ » ■ » GOCBELWCH DWYLLWYR. | ■77TTT7 GOCHELWCH DWYLLWYR. Hero wyolmu Is. Ue. a2s.9o.yrun.. „ „ Daliwch sylw fod enw y gwneuthurwr ————'— Gofynwoh yn egl,ur am GwitGuls Pills, ar Stamp y Llywodraeth sydd o amgylch GAN BOB FFERYLLYDD PARCHUS AC EE EICH PEBSWADIO, na ckymerwch bob blwch. Heb HYN nid oes: dim yn DEWY YE HOLL FYD. "PILE AND Gravel Pills," o wneuttariad J ( wirioneddol. A NE^ ARALL. }' y ■ f^^YNY CEFN J CHWYOB VN Y TRIED I I f f roEWYWY^rouj g BWYMf, 6WAEW, BOU^I |DWFRroETHflCftTftLIOL| | LUMBfiGO SCOTC^j j RHWYMEDD, &o. f J • *■ « UEOBeE'S {-• MB. GEOEGE, N*V RRI CL/INNIFPT DEA^S,R- EHVMKEY- R 1 Li Ci C& VI KM V KlA 1—4 I have much pleasure in bearing tostimoiur to .the Dear Sir,—Your Pills tak.6 well here, ■ »-•»» great efficaey of your Pills for Piles AND Gravel. I always recommend them with the greatest confidence to my cus- and in time I shall feave a large opening "T3~J T ,"T~ ,<3J "I tomers as beinp; superior to any other medicine in SIEVING ° ° I I ILL IT: )„ those troufeksome and pamful disorders, am am rarely for them.—Yours truly, disappointed even in most obstinate cases. „ ^I X remain, youra truly, vr. UWIN, Chemist to the Royal Family. y mae p Peleni hyti yn Feddyginiaeth FRANKLIN DIXON. Z I J". U- J-J-I SICR, BUAN, A DIOGEL I'R X •_ TJ' -J1 'J PILES A-R GRAVEL, ac i luaws o anhwylderan ereill sydd boll » amer yn eu eanlyrt. tiiegya:— „ 5! 3/1 arwr" a>M^Nv oeB POEN-YM Y CECN, YSQAFNDEB YN Y PEN. DIFFYQ Awn SYK — ± V « GWELLHAD TPEUUAD, RHWYMEDD. LLYNQER MAN. DIFFYG Ie, ae anwyl iawn I mi ,1T> X ANADL. POENYNYH ARENAU A B LWY NAU, 8UBNI J.1^ YR wyf wedi bod yn X 0 KHYFEDDOL. —MM CJ» X\ YN YR YSTYMOQ, POEN DIRFAVVR YN Y COLUBDION, ymboeni gan y Piles a'r Gravel, yn nghyd I X & YN glaf llawer O FLYNYDDAU GWAEW. eWYNT, COUIC, TE MLAD O BWYSAU YN Y M/ selni mawi ar rai amserau yn dufevnol, am tua A;I.« »V J P.rni/-lrl OEFN, Y LWYNAU, A GWAELOD YR YMY8GAROEBD, BJ DEUDDEG mlynedd, ac am y pump mis olaf cyn i mi A II V SA" J 8 R WLDVEI. isiaiuu JP DWFR POETH, DWFR-ATAUIAB. Y GWELEDIAO YN gael gafael ar eich peleni chwi, yr eeddvn wtdi fy yr oeddwn yn alluog i sefyll ar fy A BWL AO ANEGLUR.SYCHDER A 8LAS ANYMUNOLYN I Uwyr gaethiwo i aros yn y ty. Yr oedd y futh boon II „„„ „ „ «»lwvi«nt i *NL O'T GENAU, POEN YN Y BORDDWYDYtiD, OHWYDDIANT f gofldus yn fy ngholuddion, fy n^hylla, a'm ysg-J-fuiut. a #/ nhia EU .gan y poen ft iiciiosont L MI, AR Y TRAED. &O. I. poen mawr yn fy mhen, ac yn feddw GRAN bendro. 1'EL nas A I; TPgafnderynfymhen. Fe wnaeth Doctoriaid I „U,NUnwununi 1/ Eallwn amgyffred pethau yn eu LLLW a'u llun priodol; mown I J „ 1 BHOSOAHT ESMWTTHAD UKIJWQYRBnuL II GAir yr oeddwn wedi fy lwyr andwyo gan boen a selni, fel | J| Aberdare U \iertnyr eu goieu L MI, ac yr I K nas gallwn gredu fod modd i MI byth wella; ond diolch 1 I li wyf wedi taiu iddynt bunoedd lawer am hyny, I 7 PEROHENOO, II AWDWR pob daioni, a PIMRCH I chwithau. If J • ja i • J? ii u- -1, 1/F — — M Yn mhen bythefnos, drwyddefnyddio eich releni yn ol /» ond ni dderbymais fawr lies oadxwrth un o J J8 E, GEORGE. M.R.P.S.J eich cyfarwyddyd, yr oeddwn vngallu dilyn fy nsalwcdi- ji honynt. Prynais flychaid O GEOEGE'S N* V. gaeth gydag egni a phleser. Yr oeddynt yn ty IIGWELLA II I V, PILES and GRAVEL PILLS, R> chymerais jj HIB WAIJV, VB Y oeddynt yn gweithredu arnaf. ^6 i j 11 ddau DD°GQ 0 ^onjnt-yr ydmjf yn /J GLAMORGANSHIRE. OER^ chit IF D?WY BS IVST/ >\ awr yn adyn iach. /y — —: —, maent wedi fy adferyd i'M gwres fel cynt, £ \xv BENJAMIN EDWARDS, ( j)j new7dd.-Ydiyfdic.d y°ieuanC /jr ^CWMPAEB, ABFERPAKE^ DAVID DAVIES. I Caernarfon: Argraphwyd a Ohyhoeddwyd gan A. Driffield, 6, North PenraUt, Mawrth 28ain, 1879.