Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

CfWMFELIN, MYNACH.

LLANGADOG.

"trawsfyn YDD.

~Y TAD A'R DDAU FAB.

Y < CELT' A CHOLEG Y BALA.

News
Cite
Share

Is-gadeirydd y Gymdeitbas Ddirwestol. Mae yn ameuthyn i gorph ac enaid gael clywed ei fatb. Cafodd gynulliad lluosog, a derbyniad cynbes a brawdol. Blin iawn genym orfod cofnodi fod yr hen weinidog parchus Mr J. Lloyd, Ebenezer, capel y Bedyddwyr, Mertbyr, wedi rboddi y fugeii- laetb i fyny, ac yn. bwriadu symud at ei blant i ardal Casnewydd. Bydd yn golled i'r dref ar ei ol, ac yn neillduol enwad y Bedyddwyr. Perchid Mr Llovd gan bawbo'r en wadaaereitt yn ddiwahaniaeth, a sibrydir hefyd na chaifl ymadael heb ryw atddangosiad gylweddol o'r teimladau da sydd tuag sto. Y Glowyr tto.-Dydd Sadwrn, Mawrtb laf. rhoddodd cwmpeini gwaith Plymouth rybadd, yr hwn a barodd syndod a ehyffro nid bychan yn neillduol i'r gwyr priod, am mai hwy yn unig a'i cafodd, sef—Fod pob cytundeb sydd rhyngddynt hwy "r cwmni i derfynu ar ddi- wedd y mis hwn. Dyben y rbybudd hwn, fel y tybir, yw gorfodi y dynion sydd a theuluoedd ganddynt i symud i fyw i dai y ewmni-llawer o ba rai sydd weigion ar hyn o bry 1, oddiar y ffaith na chafodd y dynion sengl y fath rybudd. Yn wir, onid oes arogl gormes ar hyn? Aryr un dydd, rhoddwyd rhybudd i bawb y byddai y taliadan o hyn allan yn bythefnosol, yn lie yn wythnosol. Credir y gwrthwynebir y mesurau hyn gan y gweithwyr, ac na ymos- tyngant i iau haiarnaidd agents cajon galed; a diau genyf yr schosa hyn anghysur a diflasdod mewn teuluoedd sydd i raddau pell yn eael gwaith cadw corff ac enaid yn nghyd heb gael eu trethu yn yebwanegol a rhent fawr o fudd i'r cwmni.—Gohebydd.