Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

CfWMFELIN, MYNACH.

News
Cite
Share

CfWMFELIN, MYNACH. Mae y pentref gwledig hwn yn sefyll mewn lleanghysbell yn sir Gaerfyrddin. Mae yma gapel hardd gan ein brodyr parchas y Bedydd- wyr, ac y mae yr achos yn llwyddiannus iawn o dan lugeiliaeth ofalns yr enwog a'r dawnus Barch D. S. Davies. Cynaliwyd cyfarfod cys- tadleuol blynyddol llewyrchus iawn yn y lie yma nos Wener, y 7fed o Fawrth, pryd y llyw- yddwyd gan weinidog y lie. Barnwyd y gerddoriaeth gan 1\1 rD. Davies (Oewi Mynaeb) s'rgweddill gan Mr Dan Evans, Cwmbach. Yn y prydnawn, cyn dechreu y cyfarfod, anrheg- wyd aelodau yr Ysgol Sabbothol, yn ngbyda'r lluaws dieithriaid oedd wedi ymgynull yn^hyd, S'r blasusr fwyd te a bara britb, &c. Cafodd pawb eu digoni a'r danteithion o'r fath a gar- ent. Yr oedd y capel wedi ei orlenwi, a chy- farchwyd y gynulleidfa yn wresog iawn ar y dechreu gan J. Davies, Ysw. Bu yma gys- tadlu ar ganu, areithio, darllen, ae adrodd, &c, a threuliwyd y cyfarfod yn y modd mwyaf buddiol; ond ni wneir yn bresenol end enwi rhai o'r prif bethau. Y petb cyntaf a gawn ei nodi ydyw unawd y plant, "Wele ni yn dyfod." Yr oedd oddeutH dwsin o iechgyn ac oddeutu Jr un nifer o ferched yn cystadlu, a rhai o onynt yn ieuainc iawn a chawsora bleser mawr wrth wrandaw ar blant pedair oed, rai o honynt, yn canu o flaen cynulleidfa o bobl. Enillwyd gwobr flaenaf y bechgyn gan B Nicholas, a'r ail wobr gan D. Nicholas, a'r drydedd wobr gan J. Lewis. Enillwyd gwobr flaensf y merched gan P. Morris, yr ail wobr fan M. Rogers, a'r drydedd wobr gan E. Fieholas. Testun yr araeth ddifyfyr oedd Prydlondeb. Llefarodd y eystadleuwyroll yn dda; ond y bnddugel oedd Mr A. Rees, yr hwn a gyrhaeddodd yn mheilach na'r lleill, trwy osod allan y pwysigrwydd o fod yn bryd- lawn gyda phethau ysprydol yn gystal a phethau naturiol. Pedwarawd, "Yr Ymrwym- iad;" rhanwyd y wobr rhwng Mr John Lewis 1 Mr John Howells a'u partion. Unawd y bass; rhanwyd y wobr rbwngMeistri D. Ed- wards ac E. Thomas. Unawd y tenor; goreu, Mr J. Picton. Unawd y soprano; goreu, Miss Jones, Pantglas. Y brif d6n, I'r ffynon ger ty mwth;" dau g6r yn eystadlu, sef c6r Cwm- bach, o dan arweiniad Mr J. Jervis, a ch6r Cwmfelin, o dan arweiniad Mr J. Picton. Rhanwyd y wobr rhyngddynt. Catwyd araeth hyawdl gan y lly wydd. Cafwyd cyfarfod pies- eras • buddiol iawn o'r dechreu it, .diwedd. J. r, Lewi*, Cwmbach.

LLANGADOG.

"trawsfyn YDD.

~Y TAD A'R DDAU FAB.

Y < CELT' A CHOLEG Y BALA.