Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

LLANELLI.

J, TREDEGAR.

CAPEL Y WIG, CEREDIGION.

News
Cite
Share

CAPEL Y WIG, CEREDIGION. Cynaliwyd Cyfarfod Ohwarterol y Cyfundeb yn y lie nchod ar y 5ed a'r 6ed o'r mis hWD. Llywydd y gynadledd oedd Mr Evans, Aber. ayran. PENCERFTNIADAU. Fod y cyJarfod oesif i fod yn Llanbadarn, yn Mai, a Mri Williams, Rhydybont, a Thomas Llanbedr, i bregethu ar y pvneiau. Gobirwyd ymdriniaeth ar gyfansaddiad newydd Qym- deithas yr Acho3ion Seisnig hy'd y cyfarfod nesaf. Cymeradwywyd yr amcan o sefedlu Cenad- aeth yn Llundain, ac anogir e^lwysi y Cyfun deb i wneud eu rhan tuag ati. .1 Cymeradwywyd Mri I). Willrams, Alltwalis. a W. Mason, Sion, fel ymgeiswyr i Athrofa y Bala. Eia bod yn dymuno dstgan ein cydym- deimlad a'n hanwyl frawd Mr Morris, Aber- teifi, yn eigystodrl DC yn dymnno eiadferiad buan. Eto. Eio cydymrleimlad n'n banwyl frawd T. M. Thomas, Affrica, yn ei drallod blin yn herwydd marwolaeth ei anwyl fib. Ein bod yn cymeradwyo y devvisiad o Mr T. C. Jones, Ceinewydd, gyht Llandderfel, i ymweled a'r eglwysi ar ran Cymdeitbas y Morwyr, ec yn hyderu y ca ddeibyniad croesawus. Ilysbyswyd ni gan Mr Phillips ei fod yn hwriadu caei cyiarfodtdd i ail-agor capel enwogHoreh, tnadiwedd Mai neu ddechreu Mehefin; a'u bwriad o wneud byny heb geiniog o ddyled arno. Ardderchog! mae ganddo ef a'i anwyl bobl allu a cbaion i weithio. Dywenydd gcnym fod yn mwriad yr eglwys yn Ebenezer a C tstellnedd igael capel newydd. Dymunwn iddynt bob llwyddiant yn eu hanturiaeth. Beth na all pobl o dan .arwpinad y galluog E, A. Jones wnend ? Ar ol gorphen ar bethau amgylchiadol, adroddodd nifer o'r brodyr eu profiad gwein- idogaethol. Ein teimlad oedd rcai dymunol a ido, by fry cl cyfarfyddiad brodyr mewn brawdol- iaeth bur, hcb ddim i chwerwi yr undeb. Pregethwyd yn y gwahanol oedfaon gan Mri Davies, Tyasnt, loan vii 46; J I.. Gwernllwyn, 1 Oorinthiaid, xii 12. tPregtth- odd ar y mater 1 hnddediK H Gf!amod Eg- iwysig a'i rwymedigaethau." Pregeth ragorol Trueui na eh-ivvsni aelodau yr eglwysi yn gyffredinol ei chlywed. Pasiwyd penderfyniad o ddiolcbgarwch gwresog y frawdoliaeth iddo) Jetfsys, Saron, IVlathew xxriii 6 Rowlands Nebo, Diavhebion xxviii 13; Owen. Whix- hall, loan Vii 4f>; Thomas, Brynmair, Ilebreiaid' xiii 5; Jones, Castellnewydd, Exodus xxiii 2; Jones, Pencader, Micah iv. 13; Philhp?, Llandyrsil, Ephtsiaid ii 14 19; Thomas, Llanbedr, Esiah Iv 1; 1 1. b Davies, Clarach, Actau xiii 38-41; Edwardf, Llanbs.darn, loan xvi 7. Cawsom gyfarfodydd da; byderwn yr erys yr argraffiadau dymunol.—J. M. P.

. CEINEWYDD.'

Family Notices

GALWAD.