Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

LLANELLI.

News
Cite
Share

LLANELLI. Dy wedir na fu fath gydymdeimlad yn gor- lenwi mynwesau trigolion Llanelli erioed, ag sydd yn y dyddiau presenol, tuagat Mrs Howell, yr hon trwy ryw anffiiwd truenus, neu ddyryswch synwyrati, a grogodd ei hunig aneth, boreu y Sul o'r blaen. Gwraig ydyw i Cadben James Howell, ac yn ymddangos fel rhai yn mwynhau pob cysuron teuluaidd angenrheidiol er gwneud cartrcf ac aelwyd yn ddedwydd. Ganwyd iddi ei merch ry w ddau fis yn ol; ac ymddengys na fu yn gwbl ddiberygl oddiar hyny. Am fod ei phriod ar y mor, byddai y forwyn yn cysgu y nos gyda hi; gan ei bod yo byw mewn ty ei hun ac yn gydmarol ieuanc fel gwraig. Oddeutu wyth o'r gloch y boreu a nodwyd, deffrodd y forwyn a chyfoiodd, gan adael y fam a'r baban nh effro yn y gwely; ond yn M"le,n, ychydig amser, clywodd y forwyn lais ei meistres yn gwaeddi fod ei geneth wedi ei chrogi; yna brysiodd am gael ei chymydoges yno fel ag i weled pobpeth fel ag yr oedd yr hnn a fl1 mor ddoeth ag hunan-feddiannol a rhoddi y plentyn mewn dwfr poeth er ceisio ei adferu ond er pob ymdrech a doethineb, methwyd adferu na chadw bywyd. Dydd Mawrth canlynol, cynaliwyd trengholiad ar gorff yr eneth, a dyehwelwyd rheithfarn o Lofrudd- illeLh wirfoddol" yn erbyn y fam. Tranoeth dygwyd hi ger brQn yr ynadot), pa rai a'i trosglwyddiasant hi i gar char Caerfyrddirr i aros ei phrawf yn y brawdlys nesaf. Tybiaeth gyffredinol y eyhoedd yw fod Mrs, Ilowell allan o'i synwyrau ar y pryd; oherwydd edrychid arni fel un o brif. funeddigesau y dref a'r eyiiiydocraeillau. Adnabyddid hi ga.) bawb am ei bod bod amser yn gwasanaethu fel cantores emvog yn y eyngherddau mwyaf nrddasol i bob enwad yn ddidal ac yn ddi- wahaniaeth. Yn ngwyneb cnledi yr- amser presenol, y tnae cwmni o'r Americawediagor eadgon or AMERICAN MARKET yn y He hwn, a mawr y son a'r siarad sydd," gan gigyddion y dref am. gig a 11 In gwabanol mvyd lati y dieithriaid; a hyn i'w briodoli yn hollol am cu bod yn gwerthu gwell ymborth am lai o artau na hwy. Dygasant gyhuddiad haerllug yn eu hcrbyn y dydd o'r blaen-nad oodd en mvyddau yn iachus fel bwyd dynion; ond da genyrn byfforddi y wcrin i'w holl ymborth ddal ei brawf, a'i bwyso yn ngblorianan cyfiitwnder, er gwaethaf ymosodiadau beiddgar gclynion. Ymddengys fod cig y wlad hon wedi gostwng d y. geiniog y pwys eissoes, a byny fel effaitb agoriad y sibp newydd. Dydd ism Sul a Merchor, yr wythnos d'r blaen, cafwyJ DWYLONG allan ychyd'g o'r po!'tbladj hwn, lieb neb o'r dwylaw ynddynt. Nid oes gwybodaeth sicr eto pa tin ai gadael y llongau, a myncd i ryw lan a wnaethant, ai ynte boddi. Yi-nactitior Hougau yn alluog i gario d wy fil o dyneiii a'r Halt dipyn yn llai; felly, rhwng pobpeth, amser digon tcrfypglyd ydyw hi ar y Llan- elliaid.—John James floan GwylHJ.

J, TREDEGAR.

CAPEL Y WIG, CEREDIGION.

. CEINEWYDD.'

Family Notices

GALWAD.