Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

NODI AD AU 0 GWMDYLAIS.

BRITON FERRY.

EISTEDDFOD GELFYDDYDOL ABERHOSAN.

News
Cite
Share

EISTEDDFOD GELFYDDYDOL ABER- HOSAN. Prth lied anghyffreuin ydyw hyn yn hanes eigteddfodau ein gwlad; felly yr wyf yn disgwyl y caniatewch gryn dipyn o ofod i ni am y tro. Cynaluvyd hi nos Fawith, Mawrth llcg. Llywyd. Griffith Jones, Ysw., Cefn- gwyddgrug. Arweinydd: Edward Daviep, Ysw Dolgaradoj. Yr oedd trefn y cyfarfod fel y canlyn:-r-Antrchiad gan y Lly wydd. Beirniadaeth Mrs G. Jones, Tygwyn, lif y par menyg gwlaa goreu; goi eu, Mis Williams!, Melinbyihedyn. Rhoddwyd y wobr lion gan G. Jones, Ysw Tygwyn. Bdrniadaetb Mr Lewis, Cefnrhosau, ar y F'on gollen oreu. Euw y goreu yn anhysbus. Beirniadaeth Mrs Davits, Dolgaradog; Mrs Jones, Tygwyn, a Mrs Ltwis, Cefnrhosau, ar y par. hosanau eochddu y ddafad yn eyntaf, Jane Morgans, Bronfelen; yn ail, C. Wiliiams. Beirniadaeth ar y il Llwy bren." Daeth 32 o lwyau i'r syst ulleuaeth; goreu, Lewis Lewis, Cera. rhosau; ail, B." Jones, Aberbcsan trydydd, William Jone", Gefngwyddgrug. Beirniadaeth Mr Jones, Cefugwydilgrug, ar y Pedolau." 11 C5 DACth 14 i law; goreu-, Richard Evanf, Dyiifau; ail, D. Evans, Melinbyrhedyn. Beirniadaeth Mrs Davits, D6lgaradog, a Mrs Roberts, Aberhosini, ar y "Crys main." Daeth 3 i'r gystadieuaeth goreu, Mrs Jones, Liwynygronfa. Beirniadaeth ar y I' Fugeil- ffon goreu, Mr S. Edwards, Abercarog, a G. Jones, Ysw., Cefngw>ddgrug Yr oedd nifer mawr o Fiigeilflyn wedi eu haafon i mewn. Yr oedd y ddwy fivddugol yn rhsi rhagorol. Yr oedd eu pengnm yn lawr iawn Dichon mal nid anfuddiol fyddai i ni. sylwi yma, er rawyn rbyw rai a fwriada gynyg etc, eu bod yn mesur 8 modfeiid o flaen y pengam yn syth ar draws at y goes. Beirniadaeth ar yr "Hosanau llwydiongoreu, Mrs C. Willianis, Aberhosan. Beirniadaeth ar y Cwch gwenyn," Iten frurf, wedi ei wneud o wellt a mieri. Edrychid ar hwn fel prif destun y cyfarfod, ac yr oedd dyddordeb neillduol yn cael ei deim!o ynddo. Y mae y pwyllgor yn haeddu canmoiiaeth cm hyn. Daeth 7 o gychod i law (ond nid oedd met yndjyct cofier!) Yr oeddyat wedi eu gwneud yn dda iawn i gyd. ond y gorcu o ddigon ydoedd eiddo Mr J. M. Meredith, coal merchant, &tv, Machynlleth. Beirmad- iaeth ar y Lied fed bren." Daeth 5 i law; goreu, J. Hughes, Aberhosan. Dyna y cwbl o'r adran gelh ddydo. o'r cyfarfod. Yr oedd yno rai pethau ereill ar ol hyn, megys:—Llaw- ysgiifau i'r meibion; goreu, D. Morgan, Grammar School, MschynDeth. PeciiliOn "Balchder;" goreu, Lewis Lewis, Caehilon Araeth ar "Asgre lau ddyogel ei pheiehen;" goreu, Thomas Morgans, Tymawr. Traeth- awd ar "Feddwdod." Daeth 6 i'r gystadi- euaeth; goreu, Mrs Wood, Esgairllyn. Yr oedd yno rai petbau ereill, ond ni bydd i ni eu coinodi rhag myn'd yn rby faith.—-John J.

| COMMINSCOCH.

BETHESD A/A RFON.