Skip to main content
Hide Articles List

2 articles on this Page

Y BWIIDD AMRYWIAETHOL.

ERLEDIGAETH ETO YN SIR ABERTEIFI.

News
Cite
Share

ERLEDIGAETH ETO YN SIR ABERTEIFI. Ar y 6ed cyfisol, oddeutu 8 o'r gloch y nos, yr oedd dau weinidog perthynol i'r Methodistiaid Calfinaidd yn myned trwy le a elwir Y strad-lle o fewn rhyw saith milldir i Lanbedr ac Aberaeron. Ar y ffordd darf* iddynt gyfarfod a. haid o ddyhirod, pedwar mewn nifer, y rhai a ddechreuasant ar unwaith eu dilyn, gan chwerthin am eu penau, ac yna eu rhegu a'u cablu yn y modd mwyaf anwaraidd ag y gellid dychmygu am dano. Yr oeddynt yn cymeryd rhai o'r hymnau a genir yn bur fynych gan yr enwadau crefyddol, gan eu troi a'a Uurgynio yn ol eu mympwy eu hunain er dsrostwng y Methodistiaid, fel y tybient hwy. Darfu iddynt ddilyn y ddau fel hyn o Ystrad hyd Blaenywern, gan ganu weitliiau, a difrio yr enwad Methodistaidd brydiau ereill.' Troieant i lawr at y ffermdy hwn, ac aeth un o'r gweinidogion ar eu hoi, er mwyn rhoddi hyspysrwydd am danynt. A chan iddo gyfariod & dyn yn ymyl y ty, nid aeth i fewn a gall hwnw wybod am yr amgylchiad, a bod wedi ei hysbysu i lawer erbyn hyn, er na wyr y ddau weinidog ddim yn nghylch hyny. Cafodd y ddau ddyn dieithr eu taro a syndod a braw. Ni ddarfu iddynt ddych- mygu y gallent gyfarfod a'r fath sarhad yn un o ardaloedd sir Aberteifi ac ni feddylient ychwaith am y fath beth yn yr oes bou. pq ieiihient o Gaergybi i Gaerdydd. Yr oeddynt wedi arfer meddwl fod gwareidd-dra, addysg, a chrefydd wedi codi cymdeithas i lawer uwch sefyllfa nag y gailai neb ymhyfrydu mewn pethau mor iselwael a ffiaidd a hyn. Y peth oedd yn eU taro fwyaf, oedd deall fod y truein- iaid oedd yn en canlyn yn y dull hwn, wedi dysgu y ewbl yn fiaenorol i hyn. Yr oedd yn ddigon amlwg na roddodd neb addysg dda iddynt erioed; ond yr oedd mor amtwg a byny eu bod wedi bod dan addysg rhywrai yn dysgu yr holl bethau hyn Nid ar y pryd y darfu iddynt droi yr holl bymnau a dysgu y termau a'r ymadroddion oeddynt yn eu defnyddid i gablu Methodistiaid. Yr oedd yn ddigon sicr eu bod wedi hir fywyn, pghymdeithas a than addysg dynion oedd yn arfer y ddull barbaraidd o ddarostwng enwàdau crefyddol. Ni byddem yn rhoddi cyhoeddusrwydd i hyn o gwbl oni bai ein bod yn ofni dau beth. Yr ydym yn ofni wrth ymatal y eaiff pethau fel yma eu goddef yn hir eto i warthruddo ein gwlad. Yr ydym yn ofni hefyd y gwnawn gam a rhai enwadau crefyddol yn y gyinydogaeth wrth orfod ei briodoli iddynt, pan, hwyrach, mai creaduriaid oedd y rhai byn heb fod yn perthyn i un enwad crefyddol. Y cyfan ydym am wneud ydyw gosod ar yr enwad- au crefyddol sydd yn y gymydogaeth i chwilio allan pwy yw y bechgyn ieuaino anwaraidd sydd yn arfer orynhoi fel hyn i'r ffordd fawr yn y nos ao ar ol cael hyny allan, i wneud eu goreu er rhoddi gwell addysg iddynt. Nid gelyniaeth at y Metbodistiaid yn unig oedd yn peri hyn, gallai fod llawer o hyny yn y rhai fu yn dysgu y bechgyn anfoesol hyn ond y rate y rhan fwyaf o hono yn bradycbu anwy bo daeth a chwaeth isel y gymydogaeth y maent wedi arfer troi ynddi. Gobeithio y gwna yr ysgoldy helaeth y darfu i ni fyned heibio iddo dan 0 y fath gableddau godi to o ddynion yn yr ardal, fyddo wedi dysgu rhywbeth amgen na difrio personau fydd yn teithio y ffordd fawr, a hyny yn hollol ddifeddwl drwy serch gwneud drwg. Dichon y gwna ysgoldy hyn, gan fod addysg fydol yn dysgu gwell moesatt nag a ddysgodd y bechgyn hyn erioed hyd yma. Yr oedd y pedwar hyn yn ddigon barbaraidd i gablu Duw a dynion, a hyny o fewn ychydig fbdieddi i'r tai addoliadoeddym yn basio ar yr heol. Wrth ddweyd yr hanes, cawsom allan fod pethau cyffelyb yn cymeryd lie yn yr ardal, a hyny yn btirfyayoh. Ychydig amser yn ol, yr oedd gweinidog o'r un enwad wedi cael triniaeth debyg i'r hon a gawsom ni, ahynyar y. Sabboth. Yn yr amgylchiad hwnw yr oedd dyn ieuanc, yn cael ei amgylchynu gan oddeutu dwsin o blant, yn arfer yr un termau ac ymad- roddion ag oedd y ptdwar dan sylw yn eu hdrfer ar y noswaith grybwylledig. Hefyd yr ydym wedi cael allan fod dynion jouviiuc o'r 'u ardal yn ymddiddau a